János első levele 5,1–5
2024. február 2.
A győzelem kulcsa


Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? (1János 5,5)
Slide1

Miért ennyire fontos, hogy higgyük ezt? Mert e nélkül nem lehet kapcsolatunk Istennel, nem tapasztalhatjuk meg se az erejét, se a szabadítását, de lelkünk békességét sem.


A hit győzelme Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? (1János 5,1–5)


János első levele 5,1–5

1 Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. 2 Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. 3 Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Jn 14,15 4 Mert aki Istentől született, az legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. 5 Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? 6 Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által: nemcsak a víz által, hanem a víz és a vér által; a Lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a Lélek az Igazság. 7 Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek: 8 a Lélek, a víz, a vér, és ez a három egy. 9 Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb, mert Isten bizonyságtétele az, amellyel Fiáról tesz bizonyságot. 10 És aki hisz Isten Fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz Fiáról. 11 Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. Jn 3,36 12 Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. 13 Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van. 14 Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha bármit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat minket. 15 Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle. 16 Ha valaki látja, hogy a testvére nem halálos bűnt követ el, könyörögjön érte, és életet fog adni annak, aki nem halálos bűnt követ el. Van halálos bűn: nem az ilyen esetre mondom, hogy könyörögjön. 17 Minden gonoszság bűn, de van nem halálos bűn is. 18 Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt aki Istentől született, az megőrzi önmagát, és a gonosz meg sem érinti. 19 Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van. 20 De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az Igazat, és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. 21 Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól!


Jézus, az Isten Fia. János újra és újra elismétli ezt a levelében, mint valamit, ami alapjaiban határozza meg az életét, és a miénket is. Vagyis meg kellene határoznia. De miért ennyire fontos, hogy higgyük ezt? Mert e nélkül nem lehet kapcsolatunk Istennel, nem tapasztalhatjuk meg se az erejét, se a szabadítását, de lelkünk békességét sem, mert akkor nem marad más, mint az ítélet várása, vagy a saját jó cselekedeteinkben való hamis hit. Ha nem így látod, akkor próbáld meg önerődből megpróbálni engedelmeskedni Istennek, akinek a „parancsolatai nem nehezek”. Egy frászt nem! Szeretni a testvéreinket? Akkor is, ha idegesítőek, ha a terhünkre vannak, ha utálatosak? Szeretni Istent, amikor utunkba áll, amikor nem támogatja a terveinket, sőt, amikor saját terveit akarja megvalósítani az életünkben? Nem lopni (más idejét sem), nem ölni (gondolatban sem), tisztelni a szüleinket mindenkor, minden pillanatban, szeretni még az ellenségeinket is, és jót tenni velük? Jézus Isten Fia. Ha ezt hisszük, és tudjuk miért küldte el Őt az Atyja, akkor életet találunk, és erőt a „könnyű engedelmességhez”. Van valamilyen parancsolat, aminek a betartása különösen nehéz a számodra? Vidd ma Isten elé, valld be, hogy neked ez nem megy, és kérd Őt, hogy a Vele való kapcsolatod legyen egyre erősebb! Tölts el Vele egy kis időt minden nap, szavak és kérések nélkül. Daxner TamásHallgasd meg a Krisztus Győztesekké tett című dalt a Sófár tábortüzes dicsőítés feldolgozásában a háttérinfóknál.

János első levele
Szeretsz a nagyszüleiddel vagy más idős emberekkel beszélgetni? Szívesen hallgatod a régi történeteket? Örömmel veszed a tanácsaikat, intelmeiket és gondolataikat? Az sem zavar, hogy időnként eltérnek a témától, majd újra visszatérnek hozzá?
János első levelét olvasva pontosan ugyanezt fogod érezni. Az idős János apostol „szeretteinek”, „fiacskáinak” akart írni, de úgy, mintha ott lennének vele, és csak beszélgetne velük. Nem szerkesztette meg előre a levelet, nem építette fel, hogy honnan hová szeretne eljutni. Azonban, amit a hitről és a szeretetről tudni kell, azt mind leírta benne. Igyekezett megismertetni az igazságot, hogy a tévtanítók ne tudják becsapni az övéit. Leírta, hogy Isten világosság és Isten szeretet. Aki ezt felismeri, azt ma sem tudják becsapni semmiféle hamis magyarázattal.
Úgy olvasd ezt a levelet, mintha neked írta volna a nagypapád, aki a legfontosabb útravalóval akart ellátni!