A Zsoltárok könyve 31
2024. február 11.
A háló


De én bízom benned, Uram, vallom: Te vagy Istenem! (Zsoltárok 31,15)
Slide1

Mindig, minden körülmények között bízom és vallom az Istent, mint Uramat! Nem könnyű, de boldog ember az a zsoltárossal együtt, aki erre törekszik.


Szabadíts ki a hálóból, amelyet titkon vetettek nekem, mert te vagy az erősségem. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten! (Zsoltárok 31,5–6)


A Zsoltárok könyve 31

1 A karmesternek: Dávid zsoltára. 2 Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha! Ments meg engem irgalmasan! 3 Fordítsd felém füledet, siess, ments meg engem! Légy erős kősziklám, erős váram, segíts rajtam! 4 Mert te vagy az én sziklaváram; vezess és terelgess engem nevedért! 5 Szabadíts ki a hálóból, amelyet titkon vetettek nekem, mert te vagy az erősségem. 6 Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten! Lk 23,46 7 Gyűlölöm a hitvány bálványok híveit, mert én csak az Úrban bízom. Jón 2,9 8 Ujjongva örülök hűségednek, mert látod nyomorúságomat, ismered lelkem szorongásait. 9 Nem adtál ellenség kezébe, hanem tágas térre állítottad lábamat. 10 Légy kegyelmes, Uram, mert bajban vagyok, szemem elhomályosodott a bánattól, odavan testem-lelkem. 11 A gond miatt vége lesz életemnek, a sóhajtozás miatt esztendeimnek. Bűnöm miatt megrokkant az erőm, csontjaim sorvadoznak. 12 Minden ellenségem gyaláz engem, szomszédaim félnek, ismerőseim megrettennek, ha látnak az utcán, elfutnak előlem. 13 Elfelejtettek, mintha meghaltam volna, olyan lettem, mint egy kallódó tárgy. 14 Mert hallom sokak suttogását: Iszonyú baj van vele! Rólam tanácskoznak egymás közt, el akarják venni az életemet. 15 De én bízom benned, Uram, vallom: Te vagy Istenem! 16 Kezedben van sorsom, ments meg ellenségeim és üldözőim kezéből! Jób 14,5 17 Ragyogjon rá orcád szolgádra, segíts rajtam hűségesen! 4Móz 6,25; Zsolt 80,4 18 Uram, ne szégyenüljek meg, ha hívlak téged! Szégyenüljenek meg a bűnösök, tűnjenek el a holtak hazájában! Zsolt 25,2-3 19 Némuljanak el a hazug ajkak, amelyek kihívóan, gőgösen és megvetően beszélnek az igazról! 20 Milyen nagy a te jóságod, melyet a téged félőknek tartogatsz! Ebben részesíted a hozzád menekülőket minden ember szeme láttára. 21 Jól elrejted őket magadnál az emberek áskálódása elől. Megőrzöd őket sátradban a perlekedő nyelvektől. Zsolt 27,5 22 Áldott az Úr, aki csodálatos hűséggel bánt velem az ostromlott városban! 23 Én már azt gondoltam ijedtemben, hogy eltaszítottál magadtól. De te meghallgattad könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltottam segítségért. 24 Szeressétek az Urat, ti, hívei mind! Az állhatatosokat megtartja az Úr, de kamatostul megfizet a gőgösöknek. 25 Legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik az Úrban reménykedtek!


A 31. zsoltár azt a címet kapta: „A reménység nem szégyenít meg”. Dávid kiált az Úrhoz, mert menekülnie kell Saul elől. Menekülésre akkor van szükség, ha az ember már belekerült valami nemkívánatos helyzetbe. Bár Dávid ártatlan, mégis üldözik. Nagyon jó szemléltetés erre a háló, amit csapdaként, titkon vetnek valaki ellen. A háló azért megtévesztő eszköz, mert szinte átlátszó. Ha elég gyorsan történnek az események, az áldozat fel sem fogja, hogy veszélyben van, vagy ha fel is fogja, már túl késő: fennakadt a hálón. A hálóba szorult ember nincs közvetlen életveszélyben, hanem talán annál még rosszabb helyzetben van. Teljesen kiszolgáltatott, nem tudja, mi fog történni vele, tehetetlen. Talán még azt sem tudja, hogy ki ejtette fogva, mi a célja vele, és hogy mennyire nagy a veszély: valaki gúnyt űz vele, vagy tényleg az életére tör. Az ember gyakran beleszalad gyanútlanul az ilyen csapdákba. Ott van például a szerelem hálója, a hitelező bankok hálója, a világháló kapcsolatromboló hálója, a közösségi oldalak hálója, amikor azt hiszed, milyen sok ismerősöd van, de valójában nincs senki, akire igazán számíthatnál, ha baj van... Sok-sok hétköznapi háló, ami már csak akkor tűnik veszélyesnek, amikor az ember belegabalyodott. Biztos, hogy mindannyiunk életében volt már, van is, és lesz is olyan ügy, amiből szeretnénk minél hamarabb kiszállni, és amit legszívesebben azonnal lezárnánk. Ez a zsoltár arra tanít, hogy az ilyen csapdákból való kimenekülésünket is kérhetjük Istentől. Istenhez menekülhetünk, ha belekeveredtünk valamibe akaratlanul, és szeretnénk kiszállni. De ő arra is figyelmeztet, hogy legyünk elővigyázatosak: ne keveredjünk bele ilyesmibe. Az Úr Jézus mondja: „Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket!” (Mt 24,4) Kovács TamásHallgasd meg az Agapé Worship dalát a háttérinfóknál: Te vagy reménységem

A Zsoltárok könyve
Előfordult már veled, hogy beszélgettél valakivel és nagyon nehezen tudtad megfogalmazni az érzéseidet, gondolataidat, és hirtelen a másik néhány mondatban, vagy csak egy-két szóban, de pontosan azt mondta el, amit te akartál? Ha volt már ilyen, tudod, hogy ez milyen nagy segítség abban, hogy tovább tudj lépni, más oldalról lásd a helyzetedet vagy észrevedd, hogy mi a feladatod.
A Zsoltárok könyvének olvasása közben pontosan ezt élheted át! Kavarognak benned a gondolatok és érzelmek, erre a zsoltáros azt mondja: ismerem a helyzetedet, én is ezt éreztem, amikor leírtam ezt a verset, és kiöntöttem a szívemet Isten előtt, Ő fölemelt akkor, megvigasztalt, erőt adott és most hálásan dicsőítem Őt.
Nem igazán találsz olyan élethelyzetet, amelyet a zsoltárok között ne írt volna le valaki. Dávid király közel a felét írta a százötven zsoltárnak. De mások is írtak ebben az öt, különböző hosszúságú könyvben olyan költeményeket, dicsérő énekeket (ez a zsoltár jelentése), amelyek egyénileg vagy közösségben is, más-más dallamra vagy különböző hangszerkísérettel énekelhetők.
Ne lepődj meg, ha ugyanazzal az igehellyel jelölve időnként más verset találsz a különböző fordításokban. Meglesz az is, amit keresel, csak lehet, hogy egy fejezettel előbb vagy később. Ugyanis több fordítás a Septuagintát veszi alapul, amely másképpen osztja föl a zsoltárokat.
Nagyon érdekes, hogy ebben a könyvben van a Biblia legrövidebb és a leghosszabb fejezete is. Megtalálod melyek ezek?