Márk evangéliuma 6,30-44
2024. május 29.
A legfinomabb gondoskodás


Jézus pedig vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük; és a két halat is elosztotta mindnyájuknak. (Márk 6,41)
Slide1

Jézus hosszú órákig tanította az embereket. Ebben Ő is elfáradt, és szeretett volna egy kis időt pihenéssel és a tanítványi körrel tölteni. Átkelt a Galileai tengeren, de a sokaság ott is felismerte és a nyomába szegődött, Ő pedig megsajnálta őket. Az irántuk érzett szeretete nagyobb volt, mint a fáradtsága. Törődött velük, minden körülmények között.


Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. De amikor az idő már későre járt, odamentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták neki: Lakatlan hely ez, és az idő már későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környező tanyákra és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak. Ő azonban így válaszolt nekik: Ti adjatok nekik enni! De ők ezt mondták neki: Talán mi menjünk el, és vegyünk kétszáz dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik? (Márk 6,34–37)


Márk evangéliuma 6,30-44

30 Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. 31 Ő pedig így szólt hozzájuk: Jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé! Mert olyan sokan mentek hozzá, hogy még enni sem volt idejük. 32 Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban. 33 De sokan meglátták és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden városból összefutottak oda, és megelőzték őket. 34 Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. 4Móz 27,17; 1Kir 22,17; 2Krón 18,16; Ez 34,5; Zak 10,2; Mt 9,36 35 De amikor az idő már későre járt, odamentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták neki: Lakatlan hely ez, és az idő már későre jár. 36 Bocsásd el őket, hogy a környező tanyákra és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak. 37 Ő azonban így válaszolt nekik: Ti adjatok nekik enni! De ők ezt mondták neki: Talán mi menjünk el, és vegyünk kétszáz dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik? 38 Jézus megkérdezte tőlük: Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg! Amikor megnézték, ezt mondták: Öt kenyerünk van meg két halunk. 39 Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit csoportokban a zöld fűre. 40 Le is ültek százas és ötvenes csoportokban. 41 Jézus pedig vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük; és a két halat is elosztotta mindnyájuknak. 42 Miután mind ettek, és jóllaktak, 43 összeszedték a kenyérdarabokat tizenkét tele kosárral; és azt is, ami a halakból maradt. 44 Akik pedig ettek a kenyerekből, ötezren voltak, csak férfiak.


Jézus azt szeretné, ha tanítványai hasonlóan gondolkodnának és élnének, mint Ő, és megtanulnának felelősséget vállalni a körülöttük élőkért, azok szükségleteiért. És még valami nagyon fontos dolgot megtanít: mindaz, amit Isten kezébe teszünk, amit nem magunknak tartogatunk, hanem másoknak adunk, nem hiányunkká, hanem gazdagságunkká válik. Sőt, csak az lesz igazán a miénk, amit másoknak adtunk. Ez a történetbeli szituáció, ha csupán az emberi lehetőségekre tekintünk, valóban reménytelen. Ezt a tanítványok jól érzékeltetik, nem látják a kivezető utat, a megoldást. A csoda Jézus titka. A tanítványaitól azt kéri, hogy ültessék le a sokaságot. Amikor ez megtörtént, vette a kenyereket, miután hálát adott, kiosztotta azoknak, akik ott ültek. Hasonlóan a halakból is kaptak, amennyit akartak. Jézus szuverén Úrként rendelkezik – nemcsak az emberekkel, hanem az anyagi világ dolgaival is. Az Ő keze által történik a csoda. Imádságát tett követi, a hálaadást a kenyér szétosztása. Jézus kezében a kevés megsokasodik, jut mindenkinek, sőt még marad is bőven. A Lélek kenyerét hozza el ebbe a világba, de nem feledkezik meg testi szükségleteinkről sem. Egy vidéki parókián éltünk, nem voltunk gazdagok, de Isten és a gyülekezet szeretete vett körül bennünket, és boldogan éltünk kicsi gyermekeinkkel. Egy napon aztán nehéz helyzetbe kerültünk, elfogyott a pénzünk, nem volt tartalékunk, így nem tudtam, miből főzök aznap ebédet a családomnak. Mielőtt teljesen elkeseredtem volna, leültem és elmondtam Istennek, mi történt, és kértem, hogy segítsen. Még be sem fejeztem az imádságot, amikor megszólalt a csengő, a kapuban pedig egy kedves, sokszoknyás, nógrádi asszony állt, kezében egy hatalmas szatyorral. -Tisztelendő asszonyka, idén olyan sok spenót termett a kertben, hogy már nem győzöm a csirkéknek adni. Gondoltam, hátha szeretik. Tettem mellé egy tucat tojást is. - mondta. Biztos vagyok benne, hogy a világ legjobb, legtöbb Michelin - csillaggal rendelkező éttermében sem adnak olyan finom ételt, mint az a spenót volt tükörtojással azon a különös, nyári napon. Nem létezik fűszer, ami jobban megízesíti az ételt, mint a hála és a megajándékozottság érzése. Annak tudata, hogy Isten valóban gondoskodik mindig, minden időben. Úgy, ahogy azt mi elképzelni sem tudjuk, mégis pontosan úgy, ahogyan a leginkább szükségünk van rá. Életünk próbatételei mindennél jobban erősítik a hitünket, mert mindannyiszor megtapasztaljuk Isten jóra fordító munkáját. Amikor úgy érzed, nem látsz kiutat egy nehéz élethelyzetben, nem találsz megoldást egy kapcsolódásban, ne siess előre! Állj meg, hajtsd meg a fejed és kérd Isten segítségét. Meglátod, nem hagy magadra. Elkészíti és időben megadja azt, amire a leginkább szükséged van. Lehet, hogy nem úgy, ahogy vártad, hanem sokkal hatalmasabban. Blatniczkyné Hammersberg Ganczstuckh JúliaMárk evangéliuma

Ha egy eseményről, amelyen nem vettél részt pontosan akarod tudni, hogy milyen volt, és mi is történt ott valójában, akkor hol keresed az igazságot? Átnézed a hírportálokat, hogy mit írnak, vagy a hozzászólásokból próbálod kitalálni, hogy mi történt? Esetleg az ismerőseid között keresel olyat, aki többet tud a dologról? Azt hiszem, ez visz legközelebb a valósághoz. Jézus életéről is úgy tudhatjuk meg a legtöbbet, ha olyan embertől hallunk róla, aki ott volt. Ezért érdemes elolvasni az evangéliumokat. Márkról ugyan nem tudjuk, hogy ott volt-e az eseményeknél, de az biztos, hogy mestere, Péter mindenütt jelen volt, amikor Jézus tanított és csodákat tett, és ott volt akkor is, amikor megfeszítették Krisztust, sőt a feltámadása után is találkozott vele.
Márk Pétertől sokszor hallhatta Jézus történetét és fordította szavait, hisz tolmácsként és munkatársként is mellette volt. Valószínűleg Péter élete vége felé az ő beleegyezésével, esetleg diktálására írta le Márk Jézus életének, halálának és feltámadásának történetét 64-65 tájékán.
Máté ugyan megelőzi az Újszövetségben, de mégis Márk a legelső leírt evangélium a négy közül. És ez a legrövidebb is. Éppen ezért bátran ajánlhatod azoknak a barátaidnak is elolvasásra, akik még nem ismerik a Bibliát és nem tudják, hol kezdjenek hozzá. Mert ebben a könyvben nem találnak nehezen érthető részeket, nemzetségtáblázatokat, azonban megtalálnak mindent, amit Isten Szolgájáról, Jézus Krisztusról tudniuk kell.