Pál levele az efezusiakhoz 1,3-14
2024. május 19.
A megváltás jele


Őbenne pedig titeket is - miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek - eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, (Efezus 1,13)
Slide1

A Szentlélek az Úr különleges ajándéka az Őt követőknek. A Szentlélek velünk van mindig, vezet, segít, bátorít és örök életet ad.


Őbenne pedig titeket is - miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek - eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. (Efezus 1,13–14)


Pál levele az efezusiakhoz 1,3-14


Nemrégiben az önkiszolgáló pénzárat használtam az egyik helyi közértben. Fizettem már korábban más üzletben önkiszolgáló pénztárban, de ebben a boltban ez mindig le volt zárva. Ez alkalommal, ahogy próbáltam kijutni a boltból, egy kapuval találtam szembe magam, ami elzárta az utamat, s csak akkor engedett ki, ha leszkennelem a blokkot. Megkönnyebbültem, mikor sikerült kilapítani a zsebembe gyűrt kis papírdarabot, leszkenneltem, s a kapu kinyílt. Ebben az igeszakaszban a 13. vers egyértelműen állítja, hogy ha hiszünk Jézusban, ha kértünk a bűneinkre megbocsátást, amit a kereszthalála által ad nekünk, akkor megjelöl minket egy pecséttel – a Szentlelket adja nekünk. A Szentlélek segít nekünk, hogy Krisztusért éljünk, és Ő a megváltás egy jele, mely örök életet ígér nekünk. Olyasmi ez, mint a blokk, ami kinyitja a kaput a boltban, csak sokkal-sokkal jobb, mivel a Szentlelket nem tudjuk elveszíteni. Hiszed-e, hogy Jézus megváltott Téged, s a Szentlélek által mindig veled van? Steven és Lilla JemmettHallgasd meg az Agapé Worship-től a Jöjj Szent Szellem című dalt a háttérinfóknál!

Efezusi levél
Pál apostolról tudjuk, hogy kész volt bárhová elmenni, ha az Úr küldte, hogy ott bizonyságot tegyen a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztusról. Egyszer álmában egy macedón férfi jelent meg, aki kérte, hogy menjen el hozzájuk is (ApCsel 16). Így került Pál Európába, ahol az első gyülekezetet Filippiben alapította. Ott volt egy kicsiny csapat, élükön Lídiával, a bíborárus asszonnyal, akik megértették Pál beszédét, és Krisztust akarták követni. Ez a gyülekezet szépen fejlődött, és azon kevesek közé tartozott, akiktől Pál anyagi támogatást is elfogadott.
63 vége felé, amikor Pál a rómaiak börtönében volt, ajándékokkal látogatta meg őt a filippi gyülekezetből Epafoditosz, aki megérkezésekor megbetegedett. Gyógyulása után Pál visszaküldte Filippibe és küldött általa egy rövid levelet is. Azt gondolná az ember, hogy ez a levél arról szólt, hogy milyen rossz a fogságban. Azonban ez nem így van! Pál azt írta, hogy neki az élet Krisztus és a meghalás nyereség, és az örömről írt, hogy örül a látogatásnak, örül az adományoknak, örül Epafroditosz felgyógyulásának, örül a filippibeli gyülekezetnek, és az örömre biztatja őket is: „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek!” (Fil 4,4)
Olvasd el ezt a négy fejezetet, és próbálj ma is, és mindenkor örülni!