Pál levele a filippiekhez 2,5-11
2024. május 9. (mennybemenetel)
A mennyei indulat


Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. (Filippi 2,5)
Slide1

Néha eszembe jut, hogy milyen lehetett Jézusnak emberekkel időt tölteni. Hogy mennyi türelem, lebutított gondolat, leegyszerűsített látásmód kellett ahhoz, hogy jól érezze magát velük.


Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. (Filippi 2,6–8)


Pál levele a filippiekhez 2,5-11

5 Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt: 6 aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, 7 hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; 8 megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. 9 Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, 10 hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké; Ézs 45,23 11 és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.


Próbáltál valaha apró gyermekkel társasozni? Nem mindig egyszerű. Te már sokat tapasztaltál, sok dologban jóval ügyesebb meg gyorsabb vagy. Süvítenél, mint a szél, de a kicsi nem tud lépést tartani veled… Néha eszembe jut, hogy milyen lehetett Jézusnak emberekkel időt tölteni. Hogy mennyi türelem, lebutított gondolat, leegyszerűsített látásmód kellett ahhoz, hogy jól érezze magát velük. Nem tartotta megalázónak megmosni a tanítványok koszos lábát, pedig Ő a menny Királya. Földön aludt, egy darab ruhája volt, otthona meg egy sem. Tudod, mi segített Neki? Az a hatalmas szeretet, ami elvitte egészen a keresztig. Engedelmeskedni sosem egyszerű, mert lemondásokkal jár. Le kell tenni a büszkeséget, és elfogadni, hogy valaki más diktálja a szabályokat. Ez borzasztó nehéz, ha semmi közöd a másikhoz. De ha hozzád tartozik, ha érzelmileg kötődsz hozz, netalán még szereted is, az teljesen más. Figyelj, mi lenne, ha ma szeretettel fordulnál azokhoz, akiknek engedelmességgel tartozol? Nem feltétlenül azért, mert „megérdemlik”, hanem csak hogy kipróbáld, milyen az, amikor mennyei indulatokat táplálsz a szívedben. Egyedül ez nagyon nem megy. Kérned kell Jézust, hogy töltsön be azzal a szeretettel, ami Őt hajtotta. Viszont, ha sikerül, akkor csodálatos lesz a napod. Olasz TímeaPál apostolról tudjuk, hogy kész volt bárhová elmenni, ha az Úr küldte, hogy ott bizonyságot tegyen a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztusról. Egyszer álmában egy macedón férfi jelent meg, aki kérte, hogy menjen el hozzájuk is (ApCsel 16). Így került Pál Európába, ahol az első gyülekezetet Filippiben alapította. Ott volt egy kicsiny csapat, élükön Lídiával, a bíborárus asszonnyal, akik megértették Pál beszédét, és Krisztust akarták követni. Ez a gyülekezet szépen fejlődött, és azon kevesek közé tartozott, akiktől Pál anyagi támogatást is elfogadott.

63 vége felé, amikor Pál a rómaiak börtönében volt, ajándékokkal látogatta meg őt a filippi gyülekezetből Epafoditosz, aki megérkezésekor megbetegedett. Gyógyulása után Pál visszaküldte Filippibe és küldött általa egy rövid levelet is. Azt gondolná az ember, hogy ez a levél arról szólt, hogy milyen rossz a fogságban. Azonban ez nem így van! Pál azt írta, hogy neki az élet Krisztus és a meghalás nyereség, és az örömről írt, hogy örül a látogatásnak, örül az adományoknak, örül Epafroditosz felgyógyulásának, örül a filippibeli gyülekezetnek, és az örömre biztatja őket is: „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek!” (Fil 4,4)
Olvasd el ezt a négy fejezetet, és próbálj ma is, és mindenkor örülni!