A Zsoltárok könyve 42
2024. június 23.
A panasz


Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem! (Zsoltárok 42,2)
Slide1

Talán a legismertebb zsoltárunk. Ha a szavait nem is, a képet, ahogyan a szarvas tiszta forrásból iszik, mindannyian ismerjük. Isten igazsága ez a forrás, amely ma is hív és vár minket. De nem úgy, mint egy lajhár kell vágyakoznunk a forrásra, hanem mint a gyorsaság ókori jelképe a szarvas. Gyorsan, sebesen, hogy testünk, lelkünk felüdüljön a sok nehézség között is.


Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem: Hol van a te Istened? Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos ujjongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért! (Zsoltárok 42,4–6)


A Zsoltárok könyve 42

1 A karmesternek: Kórah fiainak tanítókölteménye. 2Krón 20,19 2 Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem! 3 Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után: Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? 4 Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem: Hol van a te Istened? Zsolt 22,8-9 5 Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos ujjongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. 6 Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért! 7 Istenem, elcsügged a lelkem, azért terád gondolok a Jordán földjéről és a Hermónról, a Micár-hegyről. 8 Örvény örvénynek kiált zuhatagjaid hangjában, minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. 9 Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr, imádságot életem Istenéhez. 10 Ezt mondom Istenemnek, kőszálamnak: Miért feledkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom, miért gyötör az ellenség? 11 Mintha csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim, mert egész nap ezt mondogatják nekem: Hol van a te Istened? 12 Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek!


A panasz: Külön zsoltárműfajként értelmezzük ezeket a zsoltárokat. Panasz-zsoltárok. Milyen érdekes! Egy Istenfélő ember is panaszkodhat? Ráadásul pont Istennek? Hát miféle dolog ez? Hozzá nem csak hálaadással, esetleg kéréssel lehet fordulni? Egymással rendszeresen szoktunk “lelkizni”, ez természetes. De Istennel ritkán. Egymás között rendszeresen panaszkodunk arról, hogy mi van velünk. Hogyan éljük meg a mindennapjainkat az iskolában, az egyetemen, a munkahelyünkön, a baráti társaságainkban, a családunkban. És figyeljük meg, bravúros ügyességgel vagyunk képesek eljutni egy örömteli pillanattól a panaszig. “Tegnap megünnepeltük a születésnapom, de ott volt a nagynéném, aki végig az iskoláról, meg a párválasztásról kérdezett. Borzalmas.” És máris, egy mondaton belül eljutottunk a boldog gondolattól egy panaszig. De a zsoltáros nem ezt teszi. Pedig, ha valakinek, neki meg lenne az oka. Beteg, gyenge, rosszakarói folyton piszkálják hitéért és helyzetéért. És mégis a panasz UTÁN megérkezik a boldogsághoz, a bizalomhoz, a szabadításhoz, és itt is marad. Megfordulnak benne az értékek. Ő is elmondja a nehézségeit, de utána bíztatja önmagát, és ezzel minket is, hogy megéri várni, és imádkozni. Mert történhet vele bármi, tudja, hogy az Isten vele marad, megsegíti és támogatja. Nekünk pedig szintén ígéretünk van erre Jézus Krisztusban, amikor azt mondja: és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. (Mt 28,20b) Merjünk panaszkodni Istennek, és bízzunk benne, hogy Ő majd megadja minden nehézségünkre a megoldást. Maradjunk meg ebben a bizalomban! Ámen. Bozsoki-Sólyom PálRévész Dániel tökéletesen hozza elénk azt, hogy milyen a kilátástalanságban, a panaszban is Istenhez fordulni. Hallgasd meg Révész Dániel - Bízzál én lelkem című dalát a háttérinfóknál!

A Zsoltárok könyve
Előfordult már veled, hogy beszélgettél valakivel és nagyon nehezen tudtad megfogalmazni az érzéseidet, gondolataidat, és hirtelen a másik néhány mondatban, vagy csak egy-két szóban, de pontosan azt mondta el, amit te akartál? Ha volt már ilyen, tudod, hogy ez milyen nagy segítség abban, hogy tovább tudj lépni, más oldalról lásd a helyzetedet vagy észrevedd, hogy mi a feladatod.
A Zsoltárok könyvének olvasása közben pontosan ezt élheted át! Kavarognak benned a gondolatok és érzelmek, erre a zsoltáros azt mondja: ismerem a helyzetedet, én is ezt éreztem, amikor leírtam ezt a verset, és kiöntöttem a szívemet Isten előtt, Ő fölemelt akkor, megvigasztalt, erőt adott és most hálásan dicsőítem Őt.
Nem igazán találsz olyan élethelyzetet, amelyet a zsoltárok között ne írt volna le valaki. Dávid király közel a felét írta a százötven zsoltárnak. De mások is írtak ebben az öt, különböző hosszúságú könyvben olyan költeményeket, dicsérő énekeket (ez a zsoltár jelentése), amelyek egyénileg vagy közösségben is, más-más dallamra vagy különböző hangszerkísérettel énekelhetők.