A példabeszédek könyve 12,16-28
2024. január 16.
A szavak hatalma


Van, akinek a fecsegése olyan, mint a tőrdöfés, a bölcsek nyelve pedig gyógyít. (Példabeszédek 12,18)
Slide1

Kicsiben indul, de folyamatosan növekszik. Elképesztő, hogy egy vita milyen gyorsan eszkalálódhat.


A szorgalmasak uralkodni fognak, a lusta pedig robotolni fog. Aki aggódik szívében, az levertté lesz, a jó szó viszont felvidítja. (Példabeszédek 12,24-25)


A példabeszédek könyve 12,16-28

16 A bolond bosszúsága azonnal kitudódik, az okos pedig leplezi szégyenét. 17 Aki igazán szól, az igazat mondja el, a hamis tanú pedig a csalárdságot. Péld 14,5 18 Van, akinek a fecsegése olyan, mint a tőrdöfés, a bölcsek nyelve pedig gyógyít. Zsolt 55,22; 57,5; 64,4 19 Az igaz ajak mindig állhatatos, a hazug nyelv pedig egy pillanatig sem az. 20 Csalárdság van azok szívében, akik a rosszon fáradoznak, de akik tanácsukkal békére intenek, azok szívében öröm. 21 Nem éri az igazat semmi veszedelem, de a bűnösök élete bajjal lesz tele. 22 Utálja az Úr a hazug ajkat, de a helyesen élőket kedveli. 23 Az okos ember nem fitogtatja tudását, az esztelen pedig kérkedik bolondságával. Péld 13,16; 15,2 24 A szorgalmasak uralkodni fognak, a lusta pedig robotolni fog. Péld 6,6; 10,4; 19,15 25 Aki aggódik szívében, az levertté lesz, a jó szó viszont felvidítja. 26 Az igaz utat tud mutatni másnak is, a bűnösöket pedig tévelygésbe viszi saját útjuk. 27 A lusta a vadászzsákmányt sem süti meg, pedig drága kincse az embernek a szorgalom. 28 Az igazság ösvényén élet van, és útja nem a halál felé vezet.


Jóra használod szavaidat? Gyakran a vita hevében, túlzásokba esünk. „Mindig ezt csinálod / ezt mondod / ezt akarod,” „sosem segítesz a házi feladatban / házimunkában / bevásárlásban”. Bölcs dolog elkerülni ezt a két szót: mindig és soha; nem csupán azért, mert valószínűleg túlzás, hanem mert olaj a tűzre. Hasonlóképpen mikor üzeneteket írunk, nagyobb a valószínűsége, hogy félreértjük egymást. Ha egy különösen érzékeny témáról van szó, megtanultam, hogy szóban sokkal jobb rendezni, mint írásban. Ebben az igeszakaszban több példabeszéd utal rá, miként használjuk szavainkat. Olvasd újra és keresd ki ezeket! Akár szóban vagy írásban, szavainknak építő vagy romboló ereje van. Isten egy csodálatos képességgel ajándékozott meg bennünket: a kommunikációval, mely nélkülözhetetlen a közösségben és a társadalom működésében. Ha ismersz valakit, aki aggódik szívében, mit gondolsz milyen jó, kedves szavakat tudnál neki mondani? (25. v.) Élj a kommunikáció ajándékával és használd a jóra, nem pedig a gonoszra!
James Wheeler-MezeiA példabeszédek könyve

Régen a hétköznapi beszéd része volt, hogy közmondásokkal fejeztük ki egy-egy történet vagy esemény tanulságát. Ma már sokkal kevesebbet mondogatjuk ezeket a tömören megfogalmazott igazságokat, pedig sok mindent egyszerűbben el lehet így mondani. Például, amikor azt mondjuk, hogy „aki másnak vermet ás, maga esik bele”, nem kell elmagyarázni, hogy az illető balga módon másoknak akart ártani és végül neki lett rosszabb. De, amikor ezt a közmondást használjuk, talán nem is gondolunk arra, hogy tulajdonképpen egy bibliai verset idézünk (Péld 26,27), mégpedig abból a könyvből, amit Salamonnak tulajdonítanak.
Salamon, amikor lehetőséget kapott Istentől, hogy bármit kérhet, a bölcsességet kérte. Isten ezt meg is adta neki, és ráadásul kapott gazdagságot is. Bölcsessége messze földön híressé tette. „Háromezer példabeszédet mondott és ezeröt éneket szerzett.” (IKir 5,12) Ebből lett a Példabeszédek könyve. Érdemes lassan olvasni és közben megkeresni, hogy valójában mit is jelent egy-egy mondat, mert nem csupán annyit, amit első olvasásra láthatsz benne. Ha elég figyelmesen olvasod, több ma használt közmondásra is ráakadhatsz. Kívánom, hogy kapj ehhez bölcsességet Istentől!