Márk evangéliuma 14,26-42
2024. március 22.
A test erőtlen


Amikor visszatért, ismét alva találta őket, mert szemük elnehezült; és nem tudták, mit feleljenek neki. (Márk 14,40)
Slide1

Jézus érti. Ő tudja, előre látja és szól: figyelj, nem azt teszed, amit akarsz, nem azt, amit előre eldöntöttél. A tested uralkodik fölötted, jobban, mint gondolnád.


Amikor visszament, alva találta őket, és így szólt Péterhez: Simon, alszol? Nem tudtál egy órát sem virrasztani? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. (Márk 14,37–38)


Márk evangéliuma 14,26-42

26 Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az Olajfák hegyére. Zsolt 113,1-118,29 27 És akkor így szólt hozzájuk Jézus: Mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert meg van írva: „Megverem a pásztort, és elszélednek a juhok.” Zak 13,7 28 De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. 29 Péter ezt mondta neki: Ha mindenki megbotránkozik is, én akkor sem. 30 Jézus így szólt hozzá: Bizony mondom neked: te még ma, ezen az éjszakán, mielőtt másodszor megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Mk 13,35 31 Ő azonban annál inkább mondta: Ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszéltek a többiek is. 32 Ekkor arra a helyre értek, amelynek neve Gecsemáné, és így szólt tanítványaihoz: Üljetek le itt, amíg imádkozom! 33 Maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, azután rettegni és gyötrődni kezdett, 34 majd így szólt hozzájuk: Szomorú az én lelkem mindhalálig: maradjatok itt, és virrasszatok! Zsolt 43,5 35 Egy kissé távolabb ment, a földre borult és imádkozott, hogy ha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. 36 És így szólt: Abbá, Atyám! Minden lehetséges neked: vedd el tőlem ezt a poharat; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. 37 Amikor visszament, alva találta őket, és így szólt Péterhez: Simon, alszol? Nem tudtál egy órát sem virrasztani? 38 Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. 39 Újra elment, és ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. 40 Amikor visszatért, ismét alva találta őket, mert szemük elnehezült; és nem tudták, mit feleljenek neki. 41 Harmadszor is visszatért, és így szólt hozzájuk: Aludjatok tovább, és pihenjetek! Elég! Eljött az óra! Íme, átadatik az Emberfia a bűnösök kezébe. 42 Ébredjetek, menjünk! Íme, közel van, aki engem elárul.


Ha mindenki magadra hagy is, én biztos nem - fogadkozott Péter a vacsoraasztalnál ülve. Néhány órával később társaival együtt békésen szendereg az olajfa tövében... Ó, azok a nagy szavak! Nem hazugságok ezek. Jól átgondolt, valid érzésekből születő komoly meggyőződések: én aztán soha, nincs az a pénz! Csak aztán bepörögnek az események, és mégis megtörténik az elképzelhetetlen. Nem is értjük, hogyan... Jézus érti. Ő tudja, előre látja és szól: figyelj, nem azt teszed, amit akarsz, nem azt, amit előre eldöntöttél. Van, amikor képtelen vagy ébren maradni. Van az a pont, amin túl nem tudsz uralkodni az indulataidon. A tested uralkodik fölötted, jobban, mint gondolnád. De pontosan azért volt szükség a megváltásra, hogy a test többé ne ugráltasson. Hogy az éberség és az imádság elég legyen ahhoz, hogy meg tudjunk állni a kísértésekben. Ha most úgy érzed, képtelen vagy megmaradni a jóban, akkor tudd: Jézusnak nem okozol ezzel se meglepetést, se csalódást! Fogadd el, hogy nem vagy elég erős, egyedül nem! De Jézus segítségével felül tudod szárnyalni önmagadat. Egyszerűen kérd Őt, hogy vigyen tovább, mint a lábad tudna menni! Ha pedig azt gondolod, téged most semmi sem tud kibillenteni az egyensúlyodból, akkor adj hálát érte, hogy per pillanat te tudsz mások támasza lenni, és igyekezz minél tovább megőrizni ezt a stabilitást! Olasz TímeaHallgasd meg a Meghívtál, hogy vízre lépjek című dalt Hanna & Csiszér László előadásában a háttérinfóknál.

Márk evangéliuma
Ha egy eseményről, amelyen nem vettél részt pontosan akarod tudni, hogy milyen volt, és mi is történt ott valójában, akkor hol keresed az igazságot? Átnézed a hírportálokat, hogy mit írnak, vagy a hozzászólásokból próbálod kitalálni, hogy mi történt? Esetleg az ismerőseid között keresel olyat, aki többet tud a dologról? Azt hiszem, ez visz legközelebb a valósághoz. Jézus életéről is úgy tudhatjuk meg a legtöbbet, ha olyan embertől hallunk róla, aki ott volt. Ezért érdemes elolvasni az evangéliumokat. Márkról ugyan nem tudjuk, hogy ott volt-e az eseményeknél, de az biztos, hogy mestere, Péter mindenütt jelen volt, amikor Jézus tanított és csodákat tett, és ott volt akkor is, amikor megfeszítették Krisztust, sőt a feltámadása után is találkozott vele.
Márk Pétertől sokszor hallhatta Jézus történetét és fordította szavait, hisz tolmácsként és munkatársként is mellette volt. Valószínűleg Péter élete vége felé az ő beleegyezésével, esetleg diktálására írta le Márk Jézus életének, halálának és feltámadásának történetét 64-65 tájékán.
Máté ugyan megelőzi az Újszövetségben, de mégis Márk a legelső leírt evangélium a négy közül. És ez a legrövidebb is. Éppen ezért bátran ajánlhatod azoknak a barátaidnak is elolvasásra, akik még nem ismerik a Bibliát és nem tudják, hol kezdjenek hozzá. Mert ebben a könyvben nem találnak nehezen érthető részeket, nemzetségtáblázatokat, azonban megtalálnak mindent, amit Isten Szolgájáról, Jézus Krisztusról tudniuk kell.