Péter első levele 2,11-17
2024. április 6.
A tettek beszélnek


Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogy … a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent… (1Péter 2,12)
Slide1

A legerősebb bizonyságtétel a becsületes életünk. Jézust kell megtestesítenünk, ahogy Ő elénk élte az Atyát.


Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát mint szabadok: nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. (1Peter 2,15–16)


Péter első levele 2,11-17

11 Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket: tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Zsolt 39,13 12 Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogy ha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Ézs 10,3 13 Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak mint a legfőbb hatalomnak, Róm 13,1-4; Tit 3,1 14 akár a helytartóknak mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jót cselekvők megdicsérésére. 15 Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát 16 mint szabadok: nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. 17 Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Péld 24,21


A fegyvertelen katona című film a Mel Gibsontól megszokott véres jelenetekkel sokkol minket, de az igazi mondanivaló az, hogy a főhős nem fog fegyvert, mert az ellenkezik a hitével. Ezért vállalja a kiképzés alatt a feletteseitől és társaitól kapott megaláztatásokat is. Nem szól vissza, és nem is árulkodik. A legnagyobb próba azonban a fronton van, ahol az ellenség vadászik rájuk. Főhősünk pedig saját fegyver oltalma nélkül menti az embereket, vagy teszi az irgalmasság tetteit azokkal, akiknek már csak egy morfium injekció vagy egy vigasztaló szó jut csupán haláluk előtt. Halált megvető bátorsága bizonyította, hogy volt egy nagyobb bizalma, hogy van Valaki, aki tud vigyázni rá. Tényleg olyan volt, mint amit Jézus mond a tanítványairól: „elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé”. A Krisztus-hívő bizonyságtétele a bárányé: nem lop, nem öl, nem ragadozik, mint a farkasok. Nem hazudik, nem csal, nem fúr a munkahelyén – kilóg a sorból. Lelkiismeretes, és minőséget alkot. Talán megszólnak, ha látják, hogy más vagy, mégis hozzád mennek majd a bajaikkal, mert látják a megbízhatóságod és a tiszta szíved. Mielőtt megszólalsz Jézusról – élj hitelesen, hogy legyen miért meghallgatni… Mit látnak rajtad – viselkedéseden, munkád minőségén a barátaid? Istent? Zámbó AndrásHallgasd meg a Rend Collective dalát: Szabad lettem a háttérinfóknál!

Péter első levele
Péter Jézus tanítványaként minden fontos dolognak részese volt: hallotta Mestere tanításait, látta és tapasztalta a csodákat, felismerte, hogy Jézus a Krisztus, az élő Istennek Fia. Szomorkodott, amikor Jézust elfogták és megfeszítették, de teljes öröme volt, amikor találkozhatott és beszélgethetett a feltámadott Úrral. Éppen ezért, ha van valaki, aki össze tudja foglalni a keresztyénség lényegét az ő, és ezt meg is tette első levelében, amelyet körlevélként küldött el a „szétszórtságban” élőknek 63-64 tájékán. Akkoriban ő az általa Babilonnak nevezett Rómában volt és ott vezette a helyi gyülekezetet.
A levelet nem saját maga írta, hanem társa, Szilvánusz jegyezte le. De nem a betűk formája, vagy a kifejezések szépsége a fontos, hanem az üzenet, amit Péter mindenkivel meg akart értetni, hogy a keresztyén embernek van reménysége és elhívatása, és nem mindegy hogyan viselkedik a környezetével és a gyülekezetével. Luther azt mondta erről a levélről: „Az apostol semmit nem felejtett el itt abból, amit egy keresztyénnek tudnia kell.” Kíváncsi vagy rá, hogy milyennek kell lenned Krisztus követőjeként? Akkor olvasd sorra mind az öt fejezetet és megtudod, hogy miként lehet még a szenvedésben is dicsőíteni Istent!