A Zsoltárok könyve 36
2024. június 9.
A valódi szeretet


URam, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. (Zsoltárok 36,6)
Slide1

Lehet-e a szeretetet megmérni? Ha igen, mi lenne a mértékegysége? Ölelés? Ajándék?


URam, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, ítéleteid, mint a nagy mélység, embert és állatot megtartasz, URam. Mily drága a te szereteted, Istenem! Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek. Dúslakodnak házad bőségében, örömöt árasztasz rájuk, mint patakot. Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Maradj hűséges a téged szeretőkhöz, igazságos a tiszta szívűekhez! (Zsoltárok 36,6-11)


A Zsoltárok könyve 36

1 A karmesternek: Az Úr szolgájáé, Dávidé. 2 A bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn. Nem számít neki az istenfélelem, Róm 3,18 3 sőt azzal hízeleg magának, hogy bűnével gyűlöletet tud szítani. 4 Szája rontást és csalárdságot beszél, nem akar okos és jó lenni. 5 Rontást eszel ki ágyában, nem a jó úton jár, nem veti meg a rosszat. Mik 2,1 6 Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. 7 Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, ítéleteid, mint a nagy mélység, embert és állatot megtartasz, Uram. 8 Mily drága a te szereteted, Istenem! Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek. 9 Dúslakodnak házad bőségében, örömöt árasztasz rájuk, mint patakot. 10 Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Jn 1,4 11 Maradj hűséges a téged szeretőkhöz, igazságos a tiszta szívűekhez! 12 Ne taposson rám a gőgösök lába, ne tegyen bujdosóvá a bűnösök keze! 13 Majd elbuknak a gonosztevők, elterülnek, nem tudnak fölkelni.


Napjainkban érezelem-vezérelt világban élünk, ebben kiemelt szerepet kap a szeretet és a szerelem is, ezeknek az érzelmeknek engedve mindent lehet. Például a szeretet nevében mindent megengedni, vagy megvenni egy kisgyermeknek, ezzel megvásárolva az érzelmeit. Sajnos – akár keresztyének között is elfogadott – a szeretet nevében bármilyen formációt házaspárnak és/vagy családnak tekinteni. Sok kapcsolat ér véget pusztán azért, mert úgy érzik, már nem olyan erős a szeretet-érzése, és egyszerűen kilépnek az adott kapcsolatból. Biztosan neked is van olyan élményed, amikor csalódtál abban, akit szerettél, legyen ők akár a szüleid, vagy szerelemed. Isteni szeretete azonban több, mint a szeszélyes, néha gyerekes, követelőző emberi érzelem. Az Atya szeretete nem nézi el a bűnt, nem tűri az igazságtalanságot. Bár Ádám és Éva fellázadt a Teremtője ellen, és az Atya megbüntette őket, de rögtön meg is ígérte a megváltást is (1Móz 3,15). Az Atya szeretete olyan megingathatatlan, mint a hegyek, és hatalmas, mint az ég. Még ha mi nem is vagyunk kitartóak, Ő mégis hűséges. Isten szeretete végtelen, minden időben és élethelyzetben számíthatunk rá. A Szentírás erről tanúskodik. Most azt emelem ki, amit Jézus mondott Nikodémusnak, és ma neked is: „mert úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16) Győrffy EszterHallgasd meg Csiszér László - Ez a szó, szeretet című dalát a háttérinfóknál!

A Zsoltárok könyve
Előfordult már veled, hogy beszélgettél valakivel és nagyon nehezen tudtad megfogalmazni az érzéseidet, gondolataidat, és hirtelen a másik néhány mondatban, vagy csak egy-két szóban, de pontosan azt mondta el, amit te akartál? Ha volt már ilyen, tudod, hogy ez milyen nagy segítség abban, hogy tovább tudj lépni, más oldalról lásd a helyzetedet vagy észrevedd, hogy mi a feladatod.
A Zsoltárok könyvének olvasása közben pontosan ezt élheted át! Kavarognak benned a gondolatok és érzelmek, erre a zsoltáros azt mondja: ismerem a helyzetedet, én is ezt éreztem, amikor leírtam ezt a verset, és kiöntöttem a szívemet Isten előtt, Ő fölemelt akkor, megvigasztalt, erőt adott és most hálásan dicsőítem Őt.
Nem igazán találsz olyan élethelyzetet, amelyet a zsoltárok között ne írt volna le valaki. Dávid király közel a felét írta a százötven zsoltárnak. De mások is írtak ebben az öt, különböző hosszúságú könyvben olyan költeményeket, dicsérő énekeket (ez a zsoltár jelentése), amelyek egyénileg vagy közösségben is, más-más dallamra vagy különböző hangszerkísérettel énekelhetők.
Ne lepődj meg, ha ugyanazzal az igehellyel jelölve időnként más verset találsz a különböző fordításokban. Meglesz az is, amit keresel, csak lehet, hogy egy fejezettel előbb vagy később. Ugyanis több fordítás a Septuagintát veszi alapul, amely másképpen osztja föl a zsoltárokat.
Nagyon érdekes, hogy ebben a könyvben van a Biblia legrövidebb és a leghosszabb fejezete is. Megtalálod melyek ezek?