A Krónikák második könyve 16,1-14
2024. május 7.
Aki azt gondolja, hogy áll…


Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. (2Krónikák 16,9)
Slide1

Legyen a szíved tisztán, teljesen az Úré. Ne engedd, hogy a napi rutin, a kényelem vagy a logika vegye át az Ő helyét az életedben, a döntéseidben!


Abban az időben elment Hanání látó Ászához, Júda királyához, és ezt mondta neki: Mivel Arám királyára támaszkodtál, nem pedig Istenedre, az ÚRra, ezért csúszott ki a kezedből Arám királyának a hadserege. Nem volt-e az etiópoknak és a líbiaiaknak roppant hadereje, igen sok harci kocsija és lovasa? Mégis kezedbe adta őket az ÚR, mivel rá támaszkodtál. Mert az ÚR szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Ostobán viselkedtél ebben a dologban, és emiatt mostantól fogva háborúkban lesz részed! (2Krónikák 16,7–9)


A Krónikák második könyve 16,1-14

1 Ászá uralkodásának harminchatodik évében Baasá, Izráel királya Júda ellen vonult, és kiépítette Rámát, hogy ne lehessen Ászához, Júda királyához átmenni, vagy tőle átjönni. 2 Ekkor Ászá ezüstöt és aranyat hozatott elő az Úr házának és a királyi palotának a kincseiből, és elküldte Benhadadhoz, Arám királyához, aki Damaszkuszban lakott, ezzel az üzenettel: 3 Szövetségesek vagyunk, azok voltak már apám és apád is. Nézd, küldök neked ezüstöt és aranyat. Menj, bontsd fel a Baasával, Izráel királyával kötött szövetségedet, hogy vonuljon vissza innen. 4 Benhadad hallgatott Ászá királyra, és hadserege vezéreit Izráel városai ellen küldte. Leverték Ijjónt, Dánt, Ábél-Majimot és Naftáli városainak valamennyi raktárát. 5 Amikor ezt Baasá meghallotta, abbahagyta Rámá építését, és beszüntette a munkát. 6 Ászá király pedig munkára fogta egész Júdát, és elhordták Rámá köveit és gerendáit, amelyekkel Baasá építkezett. Ezekkel építette ki Gebát és Micpát. 7 Abban az időben elment Hanání látó Ászához, Júda királyához, és ezt mondta neki: Mivel Arám királyára támaszkodtál, nem pedig Istenedre, az Úrra, ezért csúszott ki a kezedből Arám királyának a hadserege. Jer 17,5 8 Nem volt-e az etiópoknak és a líbiaiaknak roppant hadereje, igen sok harci kocsija és lovasa? Mégis kezedbe adta őket az Úr, mivel rá támaszkodtál. 2Krón 14,8-12 9 Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Ostobán viselkedtél ebben a dologban, és emiatt mostantól fogva háborúkban lesz részed! Péld 15,3 10 Ászá azonban bosszús lett a látóra, és kalodába záratta, olyan dühös lett rá emiatt. Sőt akkoriban Ászá a nép közül is bántalmazott egyeseket. 2Krón 18,26; Mt 14,3-4 11 Ászának a története elejétől a végéig meg van írva Júda és Izráel királyainak a könyvében. 12 Uralkodása harminckilencedik évében megbetegedett Ászának a lába, és a betegsége egyre súlyosbodott. Ám betegségében sem az Úrhoz folyamodott, hanem az orvosokhoz. 13 Azután Ászá pihenni tért őseihez, meghalt uralkodása negyvenegyedik évében. 14 Eltemették abba a sírba, amelyet Dávid városában vágatott magának. Nyugvóhelyére fektették, amelyet teleraktak balzsammal és különféle jó illatú kenetekkel. És igen nagy tüzet gyújtottak a tiszteletére. 1Móz 50,2; Jer 34,5


Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék! (1Kor 12,12), mondja az Ige. Sajnos Ászá élete is ezt példázza. Valaki, aki jól kezdte a „futását”, de rosszul fejezte be. Nehéz tetten érni, mi vezetett odáig, hogy Isten helyett másokban (itt egy pogány királyban) keressen segítséget. Elég volt 35 év béke? Elkényelmesedett a nagy nyugalomban? A hit szerepét átvette a rutin? Talán túl régi volt az emlék már, amikor Isten beavatkozott, és győzelmet adott nekik a kétszeres túlerőben lévő etiópok fölött. Sajnos, ha nem jegyezzük fel, és nem emlékeztetjük magunkat Isten korábbi cselekvéseire az életünkben, korábbi hűségére és szeretetére, megfakulnak az emlékek. Persze, teljesen logikus döntés volt megosztania az ellene készülő ellenséget, de nem kérdezte meg erről az Urat, nem keresett prófétát vagy vezetést, nem keresett, nem zörgetett. A szíve már nem volt tisztán az Úré, nem is mutathatta így meg neki (újra) az erejét. Ilyen állapotban biztos az is logikusnak tűnhetett, hogy nem csak a saját kincseivel, hanem az Úr házának kincseit elrabolva fizesse le az egyik ellenségét. Isten így nem mutathatta meg. Te feljegyzed valahova Isten hűséges tetteit az életedben? Amikor kerested, és megtaláltad? Ne engedd, hogy a napi rutin, a kényelem vagy a logika vegye át az Ő helyét az életedben, a döntéseidben! Daxner TamásHallgasd meg Laury Story – Blessings című dalát a háttérinfóknál!

Krónikák második könyve
A bibliai kánon összeállításakor a Krónikák – akkor még egynek számító – könyve került be utoljára a válogatásba. De milyen jó, hogy benne van és olvashatjuk! Különben honnan tudnánk meg olyan apró részleteket, hogy miként ment végbe a templom építése, felszentelése, vagy éppen milyen imádság hangzott el akkor?
Dávid úgy gondolta, nem helyes, hogy ő palotában lakik, miközben Istennek csak egy sátra van, ezért szeretett volna templomot építeni, amit azonban az Úr nem fogadott el tőle. Viszont megígérte, hogy a fia, Salamon megépítheti majd azt a templomot. Dávid nem sértődött meg ezen, hanem elkezdett mindent megtervezni és összegyűjteni az anyagokat, hogy ha majd építeni lehet, ne legyen már másra gond. Valóban egyszerűbb volt így az építkezés. Salamon életéről és az építkezésről az első kilenc fejezet szól.
A továbbiakban a kettészakadt országról, vagy inkább csak a júdai részéről, majd a babiloni fogságról olvashatunk. Ezek nem túl szívderítőek, de mégiscsak jó hírrel zárul a könyv, mert Círus, babiloni király engedélyt ad a hazatérésre és a templom újjáépítésre.