Márk evangéliuma 6,45-56
2024. május 30.
Átkelés a túlsó partra


Mert mindnyájan látták őt, és megrettentek. De ő azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! (Márk 6,50)
Slide1

Amikor a tanítványok Jézus nélkül maradnak, mindig történik valami. Valami, amire nem számítanak, ami alaposan próbára teszi őket. Így volt ez akkor is, amikor Jézus előre küldte őket a Galileai tengeren, és egy kicsit még hátra maradt a sokasággal. Ez az éjszaka aztán igazán nehéznek és félelmetesnek bizonyult tanítványai számára.


Amikor meglátták őt, amint a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértet, és felkiáltottak. Mert mindnyájan látták őt, és megrettentek. De ő azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! Beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél, ők pedig szerfölött csodálkoztak magukban. Mert a kenyerekből még nem okultak, és a szívük kemény maradt. (Márk 6,49–52)


Márk evangéliuma 6,45-56

45 Jézus azonnal sürgetni kezdte tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, Bétsaida felé, amíg ő elbocsátja a sokaságot. 46 Miután pedig elbocsátotta őket, felment a hegyre imádkozni. 47 Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. 48 Amikor látta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert szembefújt a szél, hajnaltájban elindult feléjük a tengeren járva, és el akart menni mellettük. 49 Amikor meglátták őt, amint a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértet, és felkiáltottak. 50 Mert mindnyájan látták őt, és megrettentek. De ő azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! 51 Beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél, ők pedig szerfölött csodálkoztak magukban. 52 Mert a kenyerekből még nem okultak, és a szívük kemény maradt. Ézs 6,10 53 A túlsó partra átkelve megérkeztek Genezáretbe, és kikötöttek. 54 Amikor kiszálltak a hajóból, az emberek azonnal felismerték őt, 55 és körbefutották a hírrel az egész környéket; kezdték a betegeket oda hordani, ahol hallomásuk szerint éppen volt. 56 Ahova csak bement, falvakba, városokba vagy tanyákra, letették a tereken a betegeket, és kérték őt, hogy azok legalább a ruhája szegélyét érinthessék; és akik csak megérintették, meggyógyultak. ApCsel 5,15; 19,11-12


Amikor a tanítványok magukra maradtak a viharos tavon, és meglátták azt a szokatlan helyzetet, hogy valaki a vízen, mintha lebegne, feléjük közeledik, azonnal arra gondoltak, hogy kísértetet látnak. A félelem és a magány ősi érzés. A mai ember is így gondolkodik. A hitoktatás során is látom, hogy minden generációban előkerül a szellemidézés ötlete. Mindenkiben ott a vágy a félelem uralására, a szorongás leküzdésére. Ha pedig tárgyat találunk a szorongásunknak, akkor könnyebb szembenézni vele. Megnyugtató, hogy nem kísértet, hanem Jézus az, aki odaér hozzájuk és beszáll a hajóba. És akkor minden elcsendesedik: a külső és a belső háborgás is. Biztonságossá válik az út a túlsó part felé. A héberek neve azt jelenti: úton lévők, átkelők. Úgy kelnek át az életen, hogy tudatában vannak a túlsó part létezésének. És ez a történet annak bizonysága, hogy ezen az úton egyikünk sincs egyedül. Jézus megérkezik és vele kelhetünk át az életen. Lehet, hogy néha meg-megbillen a hajónk, de ez sem baj, mert velünk van, aki megtart bennünket. És talán még azt is észrevesszük, hogy nekünk, tanítványoknak közös a hajónk. A történet középpontjában a Jézussal való találkozás áll, az Ő megérkezése, a vele való közösség. „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” Ősi bibliai történetek jutnak eszünkbe: a teremtéstörténet és Mózes elhívásának története. Ősi mondat az „Én vagyok” – a vagyok, aki vagyok. A nemlétezőből létezőt előhívó erő szólal meg Jézus egyszerű szavaiban. Ez az ősi mondat mindig az isteni jelenlétre hívja fel a figyelmet. Ő ad nekünk biztonságot és erőt. A tanítványoknak azt kellett megtapasztalniuk ezen a viszontagságos éjszakán, hogy Jézus nélkül valóban félelmetes az átkelés, ő azonban nem feledkezik meg róluk és soha nem hagyja őket magukra. Régen, amikor még nem voltak autók, négy jóbarát utazott együtt lovas kocsin, egy hegyes vidéken. Kettő közülük a hátsó ülésen ült, s így előre nézett, kettő az első ülésen úgy, hogy hátrafelé látott. Menet közben arról beszélgettek, hogy sokszor milyen nehéz a bizonytalan jövőbe nézni. Ekkor megszólalt az egyik, aki az első ülésen ült: „Tegyetek úgy, mint én. Visszafelé ülök, a már megtett útra nézek, és látom, hogy mennyi veszélyes helyen átjöttünk már. Ti az előttetek lévő szirtekre és szakadékokra néztek, és féltek. De én azt gondolom, hogy aki a hátul ülőket célhoz viszi, az elöl ülőket is éppen oda juttatja. Nézzünk hátra, és haladjunk előre.” Blatniczkyné Hammersberg Ganczstuckh JúliaHallgasd meg a Rejts most el című dalt Pintér Béla előadásában a háttérinfóknál!

Márk evangéliuma
Ha egy eseményről, amelyen nem vettél részt pontosan akarod tudni, hogy milyen volt, és mi is történt ott valójában, akkor hol keresed az igazságot? Átnézed a hírportálokat, hogy mit írnak, vagy a hozzászólásokból próbálod kitalálni, hogy mi történt? Esetleg az ismerőseid között keresel olyat, aki többet tud a dologról? Azt hiszem, ez visz legközelebb a valósághoz. Jézus életéről is úgy tudhatjuk meg a legtöbbet, ha olyan embertől hallunk róla, aki ott volt. Ezért érdemes elolvasni az evangéliumokat. Márkról ugyan nem tudjuk, hogy ott volt-e az eseményeknél, de az biztos, hogy mestere, Péter mindenütt jelen volt, amikor Jézus tanított és csodákat tett, és ott volt akkor is, amikor megfeszítették Krisztust, sőt a feltámadása után is találkozott vele.
Márk Pétertől sokszor hallhatta Jézus történetét és fordította szavait, hisz tolmácsként és munkatársként is mellette volt. Valószínűleg Péter élete vége felé az ő beleegyezésével, esetleg diktálására írta le Márk Jézus életének, halálának és feltámadásának történetét 64-65 tájékán.
Máté ugyan megelőzi az Újszövetségben, de mégis Márk a legelső leírt evangélium a négy közül. És ez a legrövidebb is. Éppen ezért bátran ajánlhatod azoknak a barátaidnak is elolvasásra, akik még nem ismerik a Bibliát és nem tudják, hol kezdjenek hozzá. Mert ebben a könyvben nem találnak nehezen érthető részeket, nemzetségtáblázatokat, azonban megtalálnak mindent, amit Isten Szolgájáról, Jézus Krisztusról tudniuk kell.