A Zsoltárok könyve 53
2024. június 16.
Az egészség dallama


Bárcsak eljönne a Sionról Izráel szabadulása! Amikor Isten jóra fordítja népe sorsát, ujjong majd Jákób, és örül Izráel. (Zsoltárok 53,7)
Slide1

Jézus szokatlan helyről szemlélődik, de még ennél is figyelemre méltóbb, hogy mire kíváncsi. Érdekel?


Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten! Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. Isten letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. Mindnyájan elpártoltak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. (Zsoltárok 53,2–4)


A Zsoltárok könyve 53

1 A karmesternek: „A betegség” kezdetű ének dallamára. Dávid tanítókölteménye. 2 Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten! Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. 3 Isten letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. 4 Mindnyájan elpártoltak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. 5 Nem tudják a gonosztevők, akik úgy eszik népemet, ahogy a kenyeret eszik, de Istenhez nem kiáltanak, 6 hogy majd egyszer igen megrettennek, akik addig nem rettegtek! Mert szétszórja Isten támadóid csontjait, megszégyeníted őket, mert Isten megvetette őket. 7 Bárcsak eljönne a Sionról Izráel szabadulása! Amikor Isten jóra fordítja népe sorsát, ujjong majd Jákób, és örül Izráel.


Ugye, te is rühelled, amikor egy izgalmas filmet egyszer csak megszakít egy hosszú reklámszünet? Épp ezért fordulunk inkább online streaming szolgáltatókhoz. A reklám teljesen idegen, nem odaillő, kizökkentő tartalom. Persze ez a hasonlat is sántít, de a zsoltárköltemények első sorát is sokszor ilyen testidegen mondatnak érzem, amit akár el is lehetne felejteni. Ez esetben azonban nem így van! Az, hogy ez a tanítóköltemény „A betegség” kezdetű ének dallamára énekelhető, nagyon is kifejező, mert egy szánalmasan beteg világot ír le. Kutatni kell benne az Istent kereső embert. Pontos a fogalmazás: azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten! Nem mondja ki hangosan, csak magában gondolja. Talán még magának sem vallja be, hogy ilyet gondol. Lehetek én is ilyen bolond? Amikor semmibe veszem Őt, amikor nem számolok Vele, amikor a lelkiismeretemet elnyomva engedek egy kísértésnek, s persze soha ki nem mondanám, hogy Ő nem létezik. Ilyenkor nem azt gondolom bolond módon mégis? Ma az ilyen embert nem is neveznénk bolondnak. Talán inkább azt, „aki sír egy lány után”, vagy aki kihasználatlanul hagyja a csak félig legális nyerészkedési lehetőséget, aki nem helyezkedik elég jól az érvényesüléshez mások kárára, vagy aki egyszerűen csak ragaszkodik egyszerű alapelvekhez, hogy a nő az nő, a férfi meg férfi, és harmadik nem csak vad fantáziában létezik. Milyen jó, hogy nem ilyen sötét a végső kicsengés, a záróakkord! Minél sötétebb, íztelenebb, romlottabb a világ, amiben élünk, annál inkább kellenek a hívők, akik lámpásként világítanak és sóként ízt adnak, tartósítanak. Lehet ez a te sorsod is, nem gondolod? Szükségünk van az egészség dallamára. Kántor TamásHallgasd meg a Rend Collective-től a Hallelujah Anyway című számot a háttérinfóknál!

A Zsoltárok könyve
Előfordult már veled, hogy beszélgettél valakivel és nagyon nehezen tudtad megfogalmazni az érzéseidet, gondolataidat, és hirtelen a másik néhány mondatban, vagy csak egy-két szóban, de pontosan azt mondta el, amit te akartál? Ha volt már ilyen, tudod, hogy ez milyen nagy segítség abban, hogy tovább tudj lépni, más oldalról lásd a helyzetedet vagy észrevedd, hogy mi a feladatod.
A Zsoltárok könyvének olvasása közben pontosan ezt élheted át! Kavarognak benned a gondolatok és érzelmek, erre a zsoltáros azt mondja: ismerem a helyzetedet, én is ezt éreztem, amikor leírtam ezt a verset, és kiöntöttem a szívemet Isten előtt, Ő fölemelt akkor, megvigasztalt, erőt adott és most hálásan dicsőítem Őt.
Nem igazán találsz olyan élethelyzetet, amelyet a zsoltárok között ne írt volna le valaki. Dávid király közel a felét írta a százötven zsoltárnak. De mások is írtak ebben az öt, különböző hosszúságú könyvben olyan költeményeket, dicsérő énekeket (ez a zsoltár jelentése), amelyek egyénileg vagy közösségben is, más-más dallamra vagy különböző hangszerkísérettel énekelhetők.
Ne lepődj meg, ha ugyanazzal az igehellyel jelölve időnként más verset találsz a különböző fordításokban. Meglesz az is, amit keresel, csak lehet, hogy egy fejezettel előbb vagy később. Ugyanis több fordítás a Septuagintát veszi alapul, amely másképpen osztja föl a zsoltárokat.
Nagyon érdekes, hogy ebben a könyvben van a Biblia legrövidebb és a leghosszabb fejezete is. Megtalálod melyek ezek?