Ézsaiás próféta könyve 45,14-25
2024. július 6.
Az egyetlen Szabadító


Bizony, te elrejtőzködő Isten vagy, Izráel Istene, szabadító! (Ézsaiás 45,15)
Slide1

Istent kikerülni lehetetlen, megtalálni azonban nem olyan egyszerű. Sokan gondolják úgy, hogy Isten rejtőzködik előlük, vagy elérhetetlen magasságokban található.


Előttem hajlik meg minden térd, rám esküszik minden nyelv, és ezt mondják rólam: Csak az Úrnál van igazság és erő! ... Az Úr által boldogul, vele dicsekszik Izráel minden utóda. (Ézsaiás 45,23-25)


Ézsaiás próféta könyve 45,14-25

14 Ezt mondja az Úr: Egyiptom szerzeménye, Etiópia nyeresége és a szebáiak, e nagy termetű férfiak hozzád mennek, tieid lesznek, utánad mennek, megbilincselve vonulnak. Feléd fordulva leborulnak, feléd fordulva imádkoznak: Csak nálad van Isten, nincsen máshol, nincsen más isten! Ézs 18,7; 19,21; 43,3; 60,6; Zof 3,9-10; 1Kor 14,25; Jel 21,24.26 15 Bizony, te rejtőzködő Isten vagy, Izráel Istene, szabadító! 5Móz 29,28; Ézs 43,11; 55,8-9; Róm 11,33 16 Szégyen és gyalázat éri őket, a bálványkészítők mind gyalázatra jutnak. Ézs 42,17; 44,9.11 17 Izráelt megszabadítja az Úr örökké tartó szabadítással; nem ér benneteket szégyen és gyalázat soha, soha többé. Zsid 5,9 18 Ezt mondja az Úr, aki az eget teremtette, ő, az Isten, aki a földet formálta, alkotta és megszilárdította, nem kietlennek teremtette, hanem lakóhelynek formálta: Én vagyok az Úr, senki más! 1Móz 1,2; Ézs 42,5 19 Nem rejtélyesen szóltam, a földnek egy sötét helyén. Nem azt mondtam Jákób utódainak, hogy hiábavaló dolgokban keressenek engem. Én, az Úr, igazat mondok, a valóságot jelentem ki! 2Móz 19,19; Ézs 48,16; Mk 14,49; ApCsel 26,26 20 Gyűljetek össze és jöjjetek! Lépjenek elő mindazok, akik megmenekültek a nemzetek közül! Semmit sem tudnak azok, akik fából készült bálványokat hordoznak, és olyan istenhez imádkoznak, aki nem tud megszabadítani. Ézs 44,9.20; 46,1.7 21 Mondjátok meg, adjátok elő, tanácskozzatok csak egymással! Hirdetett-e valaki valaha, jelentett-e ki ilyet az ősidők óta? Csak én, az Úr! Nincs más isten rajtam kívül, igaz és szabadító isten nincsen rajtam kívül. Ézs 41,26; 43,10-12; 44,6-8; Mk 12,32 22 Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincsen más! Zsolt 22,28; 65,6 23 Magamra tettem esküt, igazság jött ki számon, szavam megmásíthatatlan: Előttem hajlik meg minden térd, rám esküszik minden nyelv, 1Móz 22,16; Mal 1,11; Róm 14,11; 1Kor 15,28; Fil 2,10; Zsid 6,13 24 és ezt mondják rólam: Csak az Úrnál van igazság és erő! Megszégyenülve mennek hozzá mind, akik szembeszálltak vele. Jer 23,6; Jn 14,6 25 Az Úr által boldogul, vele dicsekszik Izráel minden utóda. Ézs 44,5


Egy nap minden teremtett lélek fel fogja ismerni, hogy a világot egyetlen erő mozgatja, és az nem a pénz, nem a népszerűség, nem a hatalom, nem a félelem. Hogy igenis van egyetemes igazság, és nem minden út vezet Istenhez. Vagyis de ‒ csak van, amelyik már túl későn. El nem tudod képzelni, mekkora előnyöd van neked, aki hűségesen keresed Isten akaratát! Most is lenne ezer más dolgod, de te itt vagy, és tudni akarod, mit mond az Ige. Te már érzed, hogy ennek van súlya. Imádkozol, és tapasztalod, hogy Isten csodás módon kiment a bajból. Tudod, sok kortársad nem ilyen szerencsés. Nekik nincs Kibe kapaszkodniuk. Nem tudják, hogy Aki összerakta őket, az milyen csodás munkát végzett. Nem érzik, hogy érdemtelenül is elfogadják őket, hogy számon vannak tartva. Olyan nagyszerű lenne, ha ma észrevennéd azokat, akiknek sír a lelke Isten nélkül! Ha nem mennél el közömbösen azok mellett, akin nem tudsz segíteni, hanem beszélnél nekik arról, Aki tud. Ha nem szégyenlősködnél, hanem magabiztosan meg tudnád osztani másokkal azt, amiben hiszel. Én ismerek olyan embert, aki azért él még, mert egyszer beszéltem neki Jézusról. Nem tudhatod, hogy a te szavaid, tetteid kinek az életére lesznek ugyanilyen hatással. Olasz TímeaElkezdeni egy beszélgetést Jézusról a legtöbb ember számára nagy kihívás. Viszont a verseket sokat szeretik.

Mutatok egy Wass Albert írást, amiről például kikérdezheted a barátaid véleményét, és ami kapcsán elejthetsz nekik pár gondolat-morzsát!
Ézsaiás próféta könyve
A próféta feladata az, hogy Isten szavát tolmácsolja a népnek. Mint tolmács nem válogathat, hogy mit mond el és mi az, ami már kínos lenne, és ezért inkább hallgat róla. Ézsaiás egy olyan próféta volt, aki hatvan éven keresztül végezte ezt a fontos szolgálatot, olyan időkben, amikor Izráelt nagy birodalmak (az asszír, az egyiptomi és a babiloni) vették körül és harcolni kellett ellenük. Négy király is uralkodott ezekben az időkben, akiket Ézsaiás ismert, mert valószínűleg ő is előkelő családból származott. Egy gazdag országban kezdte működését, de egy meghódított és elpusztult országban fejezte be. Feleségét prófétanőként említi. Gyermekei pedig már a nevükben is próféciát hordoztak: „a maradék megtér” és „hamarzsákmány, gyorspréda”.
Ézsaiás próféta stílusa emelkedett, változatos és fordulatos. Méltó ahhoz az üzenethez, amit el kell mondania az eljövendő Messiásról és arról, hogy Isten azt várja, hogy népe szentségben járjon, bánja meg bűneit és engedelmesen várja az Eljövendőt, aki gyermekként adatik, de népe megváltása a feladata. Isten szolgája, a Messiás üdvösséget szerez szenvedése és halála által.
Időnként nehéz olvasni a prófétai szavakat, máskor meg annyi reménységet adnak, hogy másképpen tudsz előre tekinteni. Kívánom, hogy ez a könyv számodra is érthető örömüzenetté váljon!