János első levele 5,6–12
2024. február 3.
Az élet kulcsa


Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. (1János 5,12)
Slide1

Nem csak egyféle élet létezik. Amit Jézus nélkül élünk, inkább csak létezés, egyfajta vegetálás. Az Isten szerinti élet ehhez képest nyugodt, nem kapkodó, nem rohanó, békességgel teli nehéz időkben, helyzetekben is.


A Lélek bizonyságtétele a Fiúról Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által: nemcsak a víz által, hanem a víz és a vér által; a Lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a Lélek az Igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek: a Lélek, a víz, a vér; és ez a három egy. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb; mert Isten bizonyságtétele az, amellyel Fiáról tesz bizonyságot. És aki hisz Isten Fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz Fiáról. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. (1János 5,6-12)


János első levele 5,6–12

1 Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. 2 Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. 3 Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Jn 14,15 4 Mert aki Istentől született, az legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. 5 Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? 6 Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által: nemcsak a víz által, hanem a víz és a vér által; a Lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a Lélek az Igazság. 7 Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek: 8 a Lélek, a víz, a vér, és ez a három egy. 9 Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb, mert Isten bizonyságtétele az, amellyel Fiáról tesz bizonyságot. 10 És aki hisz Isten Fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz Fiáról. 11 Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. Jn 3,36 12 Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. 13 Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van. 14 Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha bármit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat minket. 15 Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle. 16 Ha valaki látja, hogy a testvére nem halálos bűnt követ el, könyörögjön érte, és életet fog adni annak, aki nem halálos bűnt követ el. Van halálos bűn: nem az ilyen esetre mondom, hogy könyörögjön. 17 Minden gonoszság bűn, de van nem halálos bűn is. 18 Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt aki Istentől született, az megőrzi önmagát, és a gonosz meg sem érinti. 19 Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van. 20 De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az Igazat, és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. 21 Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól!


Élni, élet nélkül. Olyan furcsa gondolat ez elsőre. Hogy lehetne élet nélkül élni? Hogyan mozognánk, lélegeznénk, ennénk akkor? Hogy lehetnének érzéseink, gondolataink, kapcsolataink, ha nem lenne bennünk élet? Milyen életről van itt egyáltalán szó? Nem csak egyféle élet létezik. Amit Jézus nélkül élünk, inkább csak létezés, egyfajta vegetálás, noha rohanó és kapkodó, céltalan, oktalan és üres, bármennyire is próbáljuk céllal és értelemmel megtölteni. Még a legjobb, legokosabb cselekedeteink is csak erre a nyúlfarknyi kis életre koncentrálódnak, és nem viszünk magunkkal utána semmit. Az Isten szerinti élet ehhez képest nyugodt, nem kapkodó, nem rohanó, békességgel teli nehéz időkben, helyzetekben is. Mindig így éljük meg? Nem. Változtatnak rajta az érzéseink hangulataink? Nem. Ebben rejlik az ereje. Ha tényleg a miénk a Fiú. Ha tényleg hozzá tartozunk. A Jelenések könyvében így ír Jézus a szárdiszi gyülekezetnek: „Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy.” (Jel 3,1b) Készíts ma egy listát, és egyik oldalra írd fel „élet”, a másikra azt „halál”. Írd fel a cselekedeteidet ezen a héten a megfelelő oldalakra a saját elgondolásaid szerint. Melyik oldalra került több? Mire lenne szükséged, hogy ez megváltozzon? Beszéld meg a lelki vezetőddel! Daxner TamásHallgasd meg az Úr Jézus Krisztus című dalt a háttérinfóknál.

János első levele
Szeretsz a nagyszüleiddel vagy más idős emberekkel beszélgetni? Szívesen hallgatod a régi történeteket? Örömmel veszed a tanácsaikat, intelmeiket és gondolataikat? Az sem zavar, hogy időnként eltérnek a témától, majd újra visszatérnek hozzá?
János első levelét olvasva pontosan ugyanezt fogod érezni. Az idős János apostol „szeretteinek”, „fiacskáinak” akart írni, de úgy, mintha ott lennének vele, és csak beszélgetne velük. Nem szerkesztette meg előre a levelet, nem építette fel, hogy honnan hová szeretne eljutni. Azonban, amit a hitről és a szeretetről tudni kell, azt mind leírta benne. Igyekezett megismertetni az igazságot, hogy a tévtanítók ne tudják becsapni az övéit. Leírta, hogy Isten világosság és Isten szeretet. Aki ezt felismeri, azt ma sem tudják becsapni semmiféle hamis magyarázattal.
Úgy olvasd ezt a levelet, mintha neked írta volna a nagypapád, aki a legfontosabb útravalóval akart ellátni!