Ézsaiás próféta könyve 44,1-8
2024. július 2.
Az első és az utolsó


Ezt mondja az ÚR, Izráel királya és megváltója, a Seregek URa: Én vagyok az első és az utolsó, rajtam kívül nincs isten. (Ézsaiás 44,6)
Slide1

Isten volt, aki útnak indított életed hajnalán, és Hozzá fogsz megtérni, amikor végleg lecsukod itt a szemed. Miért ne lehetne Ő a legelső, akihez fordulsz, amikor nyűgöd van, és az utolsó, akit elengedsz, miután elcsitult a vihar?


Mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a száraz tájra. Kiárasztom lelkemet utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. Növekednek, mint fű a víz mellett, mint csatornák mentén a fűzfák. (Ézsaiás 44,3-4)


Ézsaiás próféta könyve 44,1-8

1 De most hallgass rám, szolgám, Jákób, Izráel, akit kiválasztottam! Ézs 41,8 2 Ezt mondja az Úr, a te alkotód, aki megformált az anyaméhben, és aki megsegít: Ne félj, szolgám, Jákób, Jesúrún, akit kiválasztottam! Ézs 43,1.5; 49,1; Jer 1,5; 30,10; 5Móz 33,5.26 3 Mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a száraz tájra. Kiárasztom lelkemet utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. Ézs 32,15; 35,7; 43,20; Jóel 3,1-2; Mal 3,10 4 Növekednek, mint fű a víz mellett, mint csatornák mentén a fűzfák. 5 Egyik ezt mondja majd: Én az Úré vagyok! A másik Jákób nevére hivatkozik. A harmadik a kezébe írja: Az Úré vagyok! – és dicsekedve említi Izráel nevét. 5Móz 6,8; Zsolt 87,4-6; Ézs 49,6-7; Ez 9,4; Ef 2,14.19-20; Jel 7,3 6 Ezt mondja az Úr, Izráel királya és megváltója, a Seregek Ura: Én vagyok az első és az utolsó, rajtam kívül nincs isten. 5Móz 32,39; Ézs 41,4; 43,11; Jel 1,17; 2,8; 21,6; 22,13 7 Kicsoda olyan, mint én? Szóljon, mondja meg, sorolja fel, hogy mi történt, amióta hajdan népet alkottam; és mondják el a jövendőt, ami következik! 5Móz 4,35.39; 32,39; 1Sám 2,2; 1Kir 8,60; Ézs 41,22.26-29; 43,9-10.12 8 Ne rettegjetek, és ne féljetek! Hiszen régóta hirdettem, megmondtam, és ti vagytok a tanúim! Van-e isten rajtam kívül? Nincsen kőszikla, nem tudok róla!


Kiválasztott, megformált az anyaméhben, növekedésre serkent, megváltott ‒ Istened az Úr tevékeny résztvevője az életednek. Amikor az élet napfényes és lélekmelengetően jó, akkor ezek a dolgok a “jó tudni” kategóriába esnek. Elolvasod, bólogatsz, majd nyomkodod tovább a telefonodat. Na de vannak azok a nemszeretem napok, amikor annak se hiszel, aki csak kérdez; amikor összeborul minden, amiben hittél, vagy egyszerűen csak arcul csap az emberi gyarlóság. Akkor felemelő, hogy Isten Jákóbként tart számon téged, és nem a csalót látja benned, hanem azt, akit segítőjének nevez. Hogy Izráel vagy, Isten harcosa, akit Ő maga választott ki ezrek, milliók közül. Már az anyaméhben akart téged. Ma is megsegít, és a holnapod is el van készítve Nála. Ő nem akarja, hogy szomjas maradjon a lelked, örömtelen az életed. Azt meg főleg nem szeretné, hogy szorongva, félelmek és rettegések között verekedd át magad a legszebb éveiden. Ezt mondja az Úr, Izráel királya és megváltója, a Seregek Ura: Én vagyok az első és az utolsó, rajtam kívül nincs isten. Miért ne kezdhetnéd hát Vele a reggeledet, és zárhatnád Vele az estédet? Ne rettegj, ne félj! Nincs más isten rajta kívül - ha Ő veled, ki lehet ellened? Olasz TímeaHallgasd meg a Helyes_Beat dalát, és ha közben eszedbe jut bármilyen imakérés, vidd bátran Istenhez!

Ézsaiás próféta könyve
A próféta feladata az, hogy Isten szavát tolmácsolja a népnek. Mint tolmács nem válogathat, hogy mit mond el és mi az, ami már kínos lenne, és ezért inkább hallgat róla. Ézsaiás egy olyan próféta volt, aki hatvan éven keresztül végezte ezt a fontos szolgálatot, olyan időkben, amikor Izráelt nagy birodalmak (az asszír, az egyiptomi és a babiloni) vették körül és harcolni kellett ellenük. Négy király is uralkodott ezekben az időkben, akiket Ézsaiás ismert, mert valószínűleg ő is előkelő családból származott. Egy gazdag országban kezdte működését, de egy meghódított és elpusztult országban fejezte be. Feleségét prófétanőként említi. Gyermekei pedig már a nevükben is próféciát hordoztak: „a maradék megtér” és „hamarzsákmány, gyorspréda”.
Ézsaiás próféta stílusa emelkedett, változatos és fordulatos. Méltó ahhoz az üzenethez, amit el kell mondania az eljövendő Messiásról és arról, hogy Isten azt várja, hogy népe szentségben járjon, bánja meg bűneit és engedelmesen várja az Eljövendőt, aki gyermekként adatik, de népe megváltása a feladata. Isten szolgája, a Messiás üdvösséget szerez szenvedése és halála által.
Időnként nehéz olvasni a prófétai szavakat, máskor meg annyi reménységet adnak, hogy másképpen tudsz előre tekinteni. Kívánom, hogy ez a könyv számodra is érthető örömüzenetté váljon!