Márk evangéliuma 5,21-34
2024. május 24.
Az érintés


Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok. (Márk 5,28)
Slide1

A hit ereje, Jézus megérintésébe vetett hit. Olyan ereje van a hitnek, amit mi el sem hiszünk!


Jézus körülnézett, hogy lássa, ki tette ezt. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő; leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki: Leányom, a hited megtartott téged: menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges! (Márk 5,32–34)


Márk evangéliuma 5,21-34

21 Amikor Jézus ismét átkelt hajón a túlsó partra, nagy sokaság sereglett köré, ő pedig a tenger partján maradt. 22 Akkor jött egy zsinagógai elöljáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt, lába elé borult, 23 és esedezve kérte: A kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon, és életben maradjon. 24 Jézus ekkor elindult vele. A nagy sokaság követte őt, és tolongott körülötte. 25 Egy asszony pedig, aki tizenkét éve vérfolyásos volt, 26 sok orvostól sokat szenvedett, és mindenét rájuk költötte ugyan, mégsem látta semmi hasznát, hanem még rosszabbul lett; 27 amikor hallott Jézusról, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, 28 mert így gondolkodott: Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok. ApCsel 19,12 29 Azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy meggyógyult a bajából. 30 Jézus azonnal észrevette, hogy erő áradt ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt: Ki érintette meg a ruhámat? 31 Tanítványai így feleltek: Látod, hogyan tolong körülötted a sokaság, és azt kérdezed: Ki érintett meg engem? 32 Jézus körülnézett, hogy lássa, ki tette ezt. 33 Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő; leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. 34 Ő pedig ezt mondta neki: Leányom, a hited megtartott téged: menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges!


A mai történetben azt látjuk, hogy két olyan ember kér segítséget Jézustól, akinek betegség van a családjában vagy az életében. Itt egy kicsit meg is állok, mert ha belegondolunk a saját életünkbe, hogy mi mikor fordulunk Jézushoz, akkor mit látunk? Én tudom, hogy amikor nehézség van, kellemetlenség, betegség, tragédia, akkor sokkal gyorsabban és sokkal hamarabb fordulok Jézushoz, mint ha minden rendben lenne. Ami egyrészről érthető, hiszen ezek a helyzetek általában a saját hatalmunk felett állnak és nincs rájuk befolyásunk, másrészről viszont fontos azt tudatosítani magunkban, hogy ne csak akkor kérjük Jézus segítségét amikor baj van, hanem az örömünket, az éppen könnyebb életszakaszunkat is osszuk meg Vele, adjunk hálát Neki érte! A másik tanulság, ami számomra kiemelkedik ebből a szakaszból, amit Jézus az asszonynak mond, hogy a hite megtartotta őt. Tudom, hogy vannak gyülekezetek, amelyek tévtanítást csinálnak ebből a szakaszból is, és azt mondják, hogy ha az ember hite elég erős, akkor nem lesz beteg sosem. De ez nem igaz! Ahogy látjuk, hogy ennek az asszonynak is elég nagy volt a hite, mégis beteg volt. Az viszont érdekes, hogy a nem hívő orvostudomány is nagyon sokat beszél arról, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy amelyik beteg hisz a gyógyulásban, nagyobb eséllyel gyógyul meg. Ez nem jelenti azt, hogy Jézus ne tudna meggyógyítani olyat, aki nem hisz a gyógyulásban, hiszen ilyet is látunk a Bibliában, és azt sem jelenti, hogy mindenki meggyógyul, aki hisz a gyógyulásban. Ez utóbbira is van példa az Igében. Az viszont biztos, mivel Jézus is megemlíti, hogy a hit nagyon fontos. És ha a teljes Szentírást vesszük alapul, azt is láthatjuk, hogy a hit sokkal hatalmasabb, mint amit mi hiszünk róla. Szerintem fel sem tudjuk fogni, hogy mire képes a hitünk. Te mit gondolsz a hitről? Írd le magadnak egy lapra! Keleti GáborHallgasd meg Noel Richards – Walk by Faith (Hitben járok) című dalát a háttérinfóknál!

Márk evangéliuma
Ha egy eseményről, amelyen nem vettél részt pontosan akarod tudni, hogy milyen volt, és mi is történt ott valójában, akkor hol keresed az igazságot? Átnézed a hírportálokat, hogy mit írnak, vagy a hozzászólásokból próbálod kitalálni, hogy mi történt? Esetleg az ismerőseid között keresel olyat, aki többet tud a dologról? Azt hiszem, ez visz legközelebb a valósághoz. Jézus életéről is úgy tudhatjuk meg a legtöbbet, ha olyan embertől hallunk róla, aki ott volt. Ezért érdemes elolvasni az evangéliumokat. Márkról ugyan nem tudjuk, hogy ott volt-e az eseményeknél, de az biztos, hogy mestere, Péter mindenütt jelen volt, amikor Jézus tanított és csodákat tett, és ott volt akkor is, amikor megfeszítették Krisztust, sőt a feltámadása után is találkozott vele.
Márk Pétertől sokszor hallhatta Jézus történetét és fordította szavait, hisz tolmácsként és munkatársként is mellette volt. Valószínűleg Péter élete vége felé az ő beleegyezésével, esetleg diktálására írta le Márk Jézus életének, halálának és feltámadásának történetét 64-65 tájékán.
Máté ugyan megelőzi az Újszövetségben, de mégis Márk a legelső leírt evangélium a négy közül. És ez a legrövidebb is. Éppen ezért bátran ajánlhatod azoknak a barátaidnak is elolvasásra, akik még nem ismerik a Bibliát és nem tudják, hol kezdjenek hozzá. Mert ebben a könyvben nem találnak nehezen érthető részeket, nemzetségtáblázatokat, azonban megtalálnak mindent, amit Isten Szolgájáról, Jézus Krisztusról tudniuk kell.