Ézsaiás próféta könyve 41,17-29
2024. június 26.
Az Ő rejtett erőforrásai


A nincstelenek és szegények vizet keresnek, de nincs, nyelvük kiszárad a szomjúságtól. De én, az ÚR, meghallgatom őket, én, Izráel Istene, nem hagyom el őket. (Ézsaiás 41,17)
Slide1

Voltál már olyan szomjas, hogy alig vártad, mikor ihatsz már? Mindannyian „szomjazunk” arra, hogy megtaláljuk az életünk értelmét, ezt keressük mindenhol. Sokan viszont nem az életük valódi értelmére bukkannak rá, mert nem jó helyeken keresgélnek.


A kopár hegyeken folyókat fakasztok, a völgyek mélyén forrásokat, a pusztát bővizű tóvá változtatom és a szomjú földet vizek forrásává. A pusztában cédrust növesztek meg akáciát, mirtuszt és olajfát, a kietlen tájon borókát ültetek, kőrist és ciprusfát. (Ézsaiás 41,18–19)


Ézsaiás próféta könyve 41,17-29

17 A nincstelenek és szegények vizet keresnek, de nincs, nyelvük kiszárad a szomjúságtól. De én, az Úr, meghallgatom őket, én, Izráel Istene, nem hagyom el őket. 18 A kopár hegyeken folyókat fakasztok, a völgyek mélyén forrásokat, a pusztát bővizű tóvá változtatom és a szomjú földet vizek forrásává. Zsolt 107,35; Ézs 35,6-7; 43,19; 44,3-4 19 A pusztában cédrust növesztek meg akáciát, mirtuszt és olajfát, a kietlen tájon borókát ültetek, kőrist és ciprusfát. 20 Hadd lássák, és hadd tudják meg, vegyék észre, és értsék meg, hogy az Úr keze vitte ezt végbe, Izráel Szentje teremtette. 21 Álljatok elő peres ügyetekkel! – mondja az Úr. Adjátok elő érveiteket! – mondja Jákób királya. Ézs 43,9; 44,7-8 22 Adják elő és mondják meg nekünk, hogy mi fog történni! Mondják meg, mi volt régen, hadd szívleljük meg; jelentsék ki nekünk, mi fog következni, hadd tudjuk meg a jövendőt! 23 Mondjátok meg, mi lesz ezután, hadd tudjuk meg, istenek vagytok-e? Tegyetek akár jót, akár rosszat, hadd lássuk azokat csodálkozva! 24 De ti semmik vagytok, semmit sem ér, amit tesztek, utálatos dolog, ha valaki titeket választ. Zsolt 97,7; Ézs 42,17 25 Elindítottam északról azt, aki eljött, napkeletről azt, aki hirdeti nevemet. Széttiporja a helytartókat, mint a nyers vályogot, ahogy a fazekas az agyagot széttapossa. Ézs 10,6; 45,1-3; 46,11; Mik 7,10; Zak 10,5 26 Ki mondta meg ezt régen, hogy tudhatnánk, jó előre, hogy azt mondhatnánk: igaz! Senki sem mondta meg, senki sem hirdette, senki sem hallotta szavaitokat. Ézs 40,9; 43,10-12; 48,3-7; 52,7 27 Én mondtam először Sionnak: Itt vannak már! Én küldtem Jeruzsálembe az örömhírhozót. Ézs 40,9; 52,7; Náh 2,1 28 Szétnézek, de nincs köztük senki, aki tanácsot adhatna. Ha megkérdezném őket, egy szót se szólnának. Ézs 40,13-14; 43,12 29 Mert semmik ők mindahányan, semmit sem érnek tetteik! Bálványaik csak olyanok, mint a puszta szél. Zsolt 115,4-8; 135,15-18


Folytatódik a tárgyalótermi történet. Most az Úr a hamis istenek felett ítélkezik, akiket a különböző népek próbálnak megvédeni. Isten minden érintettet meghallgat majd arról, hogy miért nem Neki szentelte az életét. „Álljatok elő peres ügyetekkel! - mondja az ÚR. Adjátok elő érveiteket!” (Ézs 41,21) Ezek a bálványok nem látnak a jövőbe, és senkit sem képesek felkészíteni rá. Isten kihangsúlyozza, hogy semmi hasznuk nincs, nem tudnak átvezetni az életünkön. Az Úr az istentelenséggel teli földi utunkon sivatagi vándorhoz hasonlít bennünket, aki számára felbecsülhetetlen értéke van az árnyéknak, ami védi a hőségtől, és a víznek, amivel a szomját olthatja. Tudjuk, hogy Istennek nem okozott gondot, hogy gondoskodjon a választott nép fizikai szükségleteiről, amikor 40 évig a pusztában vándoroltak. Rejtett erőforrásokat hozott elő, például vizet fakasztott a sziklából. Hasonlóan tud rólunk is gondoskodni, ha bizalommal fordulunk Felé. A 18. versben így bíztat: „a pusztát bővizű tóvá változtatom”. A 17. vers ígérete szerint pedig sohasem hagy el bennünket az életünk útján. Gondold ma végig: mik azok a dolgok, események vagy személyek, amikben reménykedsz Isten helyett? Lederhaas KirkHallgasd meg Balogh Mihály - Te vagy az, akiből élet árad című dalát a háttérinfóknál!

Ézsaiás próféta könyve
A próféta feladata az, hogy Isten szavát tolmácsolja a népnek. Mint tolmács nem válogathat, hogy mit mond el és mi az, ami már kínos lenne, és ezért inkább hallgat róla. Ézsaiás egy olyan próféta volt, aki hatvan éven keresztül végezte ezt a fontos szolgálatot, olyan időkben, amikor Izráelt nagy birodalmak (az asszír, az egyiptomi és a babiloni) vették körül és harcolni kellett ellenük. Négy király is uralkodott ezekben az időkben, akiket Ézsaiás ismert, mert valószínűleg ő is előkelő családból származott. Egy gazdag országban kezdte működését, de egy meghódított és elpusztult országban fejezte be. Feleségét prófétanőként említi. Gyermekei pedig már a nevükben is próféciát hordoztak: „a maradék megtér” és „hamarzsákmány, gyorspréda”.
Ézsaiás próféta stílusa emelkedett, változatos és fordulatos. Méltó ahhoz az üzenethez, amit el kell mondania az eljövendő Messiásról és arról, hogy Isten azt várja, hogy népe szentségben járjon, bánja meg bűneit és engedelmesen várja az Eljövendőt, aki gyermekként adatik, de népe megváltása a feladata. Isten szolgája, a Messiás üdvösséget szerez szenvedése és halála által.
Időnként nehéz olvasni a prófétai szavakat, máskor meg annyi reménységet adnak, hogy másképpen tudsz előre tekinteni. Kívánom, hogy ez a könyv számodra is érthető örömüzenetté váljon!