Márk evangéliuma 3,20-35
2024. május 17.
Az őszinteség nem ellenség!


A Jeruzsálemből érkező írástudók pedig azt mondták, hogy Belzebub van benne, és hogy az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket. (Márk 3,22)
Slide1

Bár sokszor nehéz szembenézni a valósággal és felvállalni azt, mégis érdemes. A mellébeszélésnél mindig többet fog érni az őszinteség hosszú távon.


Bizony mondom nektek, hogy az emberek minden bűne meg fog bocsáttatni, még a káromlások is, bármennyi káromlást is szóljanak, de aki a Szentlelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vétkes marad bűne miatt örökké. Mert azt mondták róla, hogy tisztátalan lélek van benne. (Márk 3,28–30)


Márk evangéliuma 3,20-35

20 Azután hazament, és ismét összegyűlt a sokaság, úgyhogy ők még enni sem tudtak emiatt. 21 Amikor ezt meghallották a rokonai, odamentek, hogy megfogják őt, mivel azt mondták: megzavarodott. 22 A Jeruzsálemből érkező írástudók pedig azt mondták, hogy Belzebub van benne, és hogy az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket. 23 Jézus odahívta őket, és példázatokban szólt hozzájuk: Hogyan űzheti ki a Sátán a Sátánt? 24 Ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat fenn az az ország; 25 és ha egy háznép meghasonlik önmagával, az a háznép sem maradhat fenn. 26 Ha tehát a Sátán önmaga ellen támad, és meghasonlik, akkor szintén nem maradhat meg tovább, hanem vége van. 27 Viszont az erős ember házába sem törhet be senki, és nem rabolhatja ki, hacsak előbb meg nem kötözi az erős embert, és akkor kirabolhatja a házát. 28 Bizony mondom nektek, hogy az emberek minden bűne meg fog bocsáttatni, még a káromlások is, bármennyi káromlást is szóljanak, 29 de aki a Szentlelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vétkes marad bűne miatt örökké. Zsid 10,29 30 Mert azt mondták róla, hogy tisztátalan lélek van benne. Jn 10,20 31 Ekkor megérkeztek anyja és testvérei; kint megállva beküldtek hozzá, és hívatták őt. 32 Sok ember ült körülötte, és azok szóltak neki: Íme, anyád és a testvéreid odakint keresnek téged! 33 De ő így válaszolt nekik: Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? 34 És végignézve a körülötte ülőkön, így szólt: Íme, az én anyám és az én testvéreim. 35 Mert aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem és az én anyám.


Sokan rácsodálkoznak, hogy a gyerekek milyen őszinték. Még nem annyira hallgatják vagy rejtik el azt, ami bennük van. A felnőttek azonban képesek még önmagukat is becsapni, megmagyarázni vagy kimagyarázni dolgokat, csak hogy az elfogadható legyen másoknak vagy önmaguknak. Jézus olyan hatalommal és érővel gyógyított és űzött ki tisztátalan lelkeket, hogy az akkori vallási vezetők kezdtek nehéz helyzetbe kerülni. A tények azt mutatták számukra, hogy Jézus mégiscsak az Isten Fia kell legyen. Az érdekek és szívük azonban arra vitte őket, hogy ezt ne fogadják el. De a felnőttek világában nem lehet őszinte az ember? Sajnos nem tudták elmondani, hogy irigyek Jézusra és félnek tőle, hogy elveszi a munkájukat és megbecsülésüket az emberek előtt. Ezért kellet nagy és sokkoló magyarázattal előállniuk. Ők nem tudták volna kiűzni azokat a tisztátalan lelkeket, éppen ezért úgy kellett bemutassák, mintha Jézus valami nagy trükk vagy hamisság által lenne képes erre. Nem nagy dolog, gondolhatták, pedig túl messzire mentek. Elmondhatták volna személyesen Jézusnak, hogy mi az igazi bajuk. De ők nagy emberek voltak és Jézusnál is nagyobbak akartak lenni. Pedig Jézus őket is szívesen meggyógyította volna, ebből a beteges féltékenységből. Tudsz őszinte lenni Jézussal? Őszinte vagy önmagaddal? Van olyan dolog, amiről nem szoktál beszélni Jézussal, pedig a szívedet nyomja? Nem kell túl messzire menned, elmondhatod már most! Krivács ZoltánHallgasd meg Mike Sámuel – Szánts bennem új ugart című dalát a háttérinfóknál!

Márk evangéliuma
Ha egy eseményről, amelyen nem vettél részt pontosan akarod tudni, hogy milyen volt, és mi is történt ott valójában, akkor hol keresed az igazságot? Átnézed a hírportálokat, hogy mit írnak, vagy a hozzászólásokból próbálod kitalálni, hogy mi történt? Esetleg az ismerőseid között keresel olyat, aki többet tud a dologról? Azt hiszem, ez visz legközelebb a valósághoz. Jézus életéről is úgy tudhatjuk meg a legtöbbet, ha olyan embertől hallunk róla, aki ott volt. Ezért érdemes elolvasni az evangéliumokat. Márkról ugyan nem tudjuk, hogy ott volt-e az eseményeknél, de az biztos, hogy mestere, Péter mindenütt jelen volt, amikor Jézus tanított és csodákat tett, és ott volt akkor is, amikor megfeszítették Krisztust, sőt a feltámadása után is találkozott vele.
Márk Pétertől sokszor hallhatta Jézus történetét és fordította szavait, hisz tolmácsként és munkatársként is mellette volt. Valószínűleg Péter élete vége felé az ő beleegyezésével, esetleg diktálására írta le Márk Jézus életének, halálának és feltámadásának történetét 64-65 tájékán.
Máté ugyan megelőzi az Újszövetségben, de mégis Márk a legelső leírt evangélium a négy közül. És ez a legrövidebb is. Éppen ezért bátran ajánlhatod azoknak a barátaidnak is elolvasásra, akik még nem ismerik a Bibliát és nem tudják, hol kezdjenek hozzá. Mert ebben a könyvben nem találnak nehezen érthető részeket, nemzetségtáblázatokat, azonban megtalálnak mindent, amit Isten Szolgájáról, Jézus Krisztusról tudniuk kell.