János első levele 2,18-21
2024. január 24.
Az utolsó órában


Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók. (1János 2,19)
Slide1

Számomra megdöbbentő figyelmeztetés, hogy itt az Isten ellenségei azok közül válnak ki, akik látszólag a gyülekezethez tartoztak. Mit tegyek? Latolgassak, gyanakodjak? Nem! Ragaszkodjak teljes szívemből a valódi Krisztushoz, és járjak vele engedelmességben!


Számomra megdöbbentő figyelmeztetés, hogy itt az Isten ellenségei azok közül válnak ki, akik látszólag a gyülekezethez tartoztak. Mit tegyek? Latolgassak, gyanakodjak? Nem! Ragaszkodjak teljes szívemből a valódi Krisztushoz, és járjak vele engedelmességben!


János első levele 2,18-21

18 Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy antikrisztus jön, és íme, most sok antikrisztus jelent meg: ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. 19 Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók. 20 Titeket azonban az kent föl, aki Szent, és ezt tudjátok is mindnyájan. 21 Nem azért írtam nektek, mintha nem tudnátok az igazságot, hanem azért, mert tudjátok azt, és mivel tudjátok, hogy semmiféle hazugság sem származhat az igazságból.


Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy antikrisztus jön, most meg is jelent; mégpedig sok antikrisztus jelent meg: ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók. Nektek pedig kenetetek van a Szenttől, és ezt tudjátok is mindnyájan. Nem azért írtam nektek, mintha nem tudnátok az igazságot, hanem azért, mert tudjátok az igazságot, és azt, hogy semmiféle hazugság sem származhat az igazságból. (1János 2,18-21) János 90 éves kora fölött már joggal nevezhetett mindenkit gyermekének, de ebben a megszólításban több van: átsüt rajta gyöngéden óvó szeretete. Bibliai összefüggésében az „utolsó óra” az utolsó időket jelenti. Krisztus az idők végén lett emberré (1Pt 1,20; Mt 21,33-46). Minden, ami azóta történt, már az utolsó idők, az utolsó óra része. Az „antikrisztus” a Krisztus ellen harcoló erőket jelöli. Ezen belül lesz egy kitüntetett személy is, aki az Antikrisztus nevet viseli majd. Viszont amióta Krisztus a földön járt, azóta jelen vannak köztünk az ellene harcoló erők is – erre utal a többes számú „antikrisztusok” kifejezés. (Lásd még: 2Thessz 2,7-8) Elgondolkodtató, hogy az antikrisztusok, a Krisztus ügyének leginkább ártók az egyházból kerülnek ki; azok közül, akik valódi megtérés és újjászületés nélkül csatlakoztak egy közösséghez, de szellemi értelemben soha nem tartoztak Krisztus testéhez. Mindez azoknak mond bármit is, akik ismerik Isten igazságát, magát Krisztust, és tudják, hogy Vele nem fér össze semmilyen kettősség. Imádkozz ma azokért, akinek a tettei nincsenek összhangban az igazsággal! Ha pedig köztük vagy, kérd Isten bocsánatát, és hogy adjon erőt a változáshoz! Sólyom AttilaJános első levele

Szeretsz a nagyszüleiddel vagy más idős emberekkel beszélgetni? Szívesen hallgatod a régi történeteket? Örömmel veszed a tanácsaikat, intelmeiket és gondolataikat? Az sem zavar, hogy időnként eltérnek a témától, majd újra visszatérnek hozzá?
János első levelét olvasva pontosan ugyanezt fogod érezni. Az idős János apostol „szeretteinek”, „fiacskáinak” akart írni, de úgy, mintha ott lennének vele, és csak beszélgetne velük. Nem szerkesztette meg előre a levelet, nem építette fel, hogy honnan hová szeretne eljutni. Azonban, amit a hitről és a szeretetről tudni kell, azt mind leírta benne. Igyekezett megismertetni az igazságot, hogy a tévtanítók ne tudják becsapni az övéit. Leírta, hogy Isten világosság és Isten szeretet. Aki ezt felismeri, azt ma sem tudják becsapni semmiféle hamis magyarázattal.
Úgy olvasd ezt a levelet, mintha neked írta volna a nagypapád, aki a legfontosabb útravalóval akart ellátni!