Márk evangéliuma 14,1-11
2024. március 20.
Azt tette, ami tőle telt


Bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. (Márk 14,9)
Slide1

Az asszony úgy érezte, sokkal többet kapott Jézustól, mint amit ezzel a nárdusolajjal kifejezhet. A szívében lévő hála illata vált érezhetővé, amikor az olaj végig folyt Jézus haján.


Azt tette, ami tőle telt: előre megkente a testemet a temetésemre. Bizony mondom nektek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. (Márk 14,8-9)


Márk evangéliuma 14,1-11

1 Két nap múlva volt a páska és a kovásztalan kenyerek ünnepe. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogy Jézust valamiképpen csellel elfogják és megöljék, 2Móz 12,1-27; Mt 26,17 2 mert ezt mondták: Ne az ünnepen, nehogy zavargás legyen a nép körében. 3 Amikor Betániában a leprás Simon házában volt, és asztalhoz telepedett, odament egy asszony, akinél valódi és drága nárdusolaj volt egy alabástromtartóban, és az alabástromtartót feltörve, ráöntötte az olajat Jézus fejére. Lk 7,37-38 4 Némelyek pedig maguk között bosszankodtak: Mire való az olajnak ez a pazarlása? 5 Hiszen el lehetett volna adni ezt az olajat több mint háromszáz dénárért, és a pénzt szétosztani a szegényeknek. És korholták az asszonyt, 6 de Jézus ezt mondta: Hagyjátok őt! Miért bántjátok? Hiszen jót tett velem. 7 Mert a szegények mindig veletek lesznek, és amikor csak akartok, jót tehettek velük, én azonban nem leszek mindig veletek. 5Móz 15,11 8 Azt tette, ami tőle telt: előre megkente a testemet a temetésemre. 9 Bizony mondom nektek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. 10 Ekkor Júdás Iskáriótes, egy a tizenkettő közül, elment a főpapokhoz, hogy elárulja őt nekik. 11 Amikor azok ezt meghallották, megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő pedig várta a megfelelő alkalmat, hogy elárulhassa Jézust.


Egy vacsora, két döntés… Az asszony fogta a megtakarított pénzét, és úgy döntött, megvásárolja a legdrágább olajat, amit talál, és ráönti Jézus fejére. Nem hígít rajta semmit, noha úgy is átható illata lett volna. Nem elégszik meg az olcsó olajjal, pedig Jézus mindig a szándék tisztaságát nézte, nem az áldozat nagyságát. Ez az asszony a legdrágábbat akarta adni Jézusnak, ami tőle telt. Júdás elment a főpapokhoz, hogy elárulja a Mesterét. Nem kapott érte nagy vagyont, csak néhány garas ígéretét. És ő mégis úgy érezte, megéri. A háromévnyi tanítványság, a megtapasztalt csodák, az isteni szó nem ért annyit, hogy megállítsa. Az asszony úgy érezte, sokkal többet kapott Jézustól, mint amit ezzel a nárdusolajjal kifejezhet. A szívében lévő hála illata vált érezhetővé, amikor az olaj végig folyt Jézus haján. Júdás azt gondolta, semmit nem kapott meg abból, amit várt. A csalódás, a keserűség, az önzés bűze járta át a szívét, és vezette el élete legnagyobb baklövéséhez. Mindkettőjük példája itt van most elötted. Melyikük útja szimpatikusabb neked? Vigyázz, mit engedsz ma növekedni a szívedben: a hálát vagy a keserűséget! Olasz Tímea


Hallgasd meg Révész Dániel: Bízzál én lelkem című dalát a háttérinfóknál.


Márk evangéliuma

Ha egy eseményről, amelyen nem vettél részt pontosan akarod tudni, hogy milyen volt, és mi is történt ott valójában, akkor hol keresed az igazságot? Átnézed a hírportálokat, hogy mit írnak, vagy a hozzászólásokból próbálod kitalálni, hogy mi történt? Esetleg az ismerőseid között keresel olyat, aki többet tud a dologról? Azt hiszem, ez visz legközelebb a valósághoz. Jézus életéről is úgy tudhatjuk meg a legtöbbet, ha olyan embertől hallunk róla, aki ott volt. Ezért érdemes elolvasni az evangéliumokat. Márkról ugyan nem tudjuk, hogy ott volt-e az eseményeknél, de az biztos, hogy mestere, Péter mindenütt jelen volt, amikor Jézus tanított és csodákat tett, és ott volt akkor is, amikor megfeszítették Krisztust, sőt a feltámadása után is találkozott vele.
Márk Pétertől sokszor hallhatta Jézus történetét és fordította szavait, hisz tolmácsként és munkatársként is mellette volt. Valószínűleg Péter élete vége felé az ő beleegyezésével, esetleg diktálására írta le Márk Jézus életének, halálának és feltámadásának történetét 64-65 tájékán.
Máté ugyan megelőzi az Újszövetségben, de mégis Márk a legelső leírt evangélium a négy közül. És ez a legrövidebb is. Éppen ezért bátran ajánlhatod azoknak a barátaidnak is elolvasásra, akik még nem ismerik a Bibliát és nem tudják, hol kezdjenek hozzá. Mert ebben a könyvben nem találnak nehezen érthető részeket, nemzetségtáblázatokat, azonban megtalálnak mindent, amit Isten Szolgájáról, Jézus Krisztusról tudniuk kell.