Az Apostolok Cselekedetei 18,12-22
2024. június 21.
BeReal


…búcsút vett tőlük, és ezt mondta: Visszatérek hozzátok, ha Isten úgy akarja. (ApCsel 18,21)
Slide1

Mi néha visszatekintve látjuk nehézségeinket, Isten meg előre nézve tudja, amikor erőnk felett való út áll előttünk.


Amikor arra kérték, hogy hosszabb ideig maradjon náluk, nem volt rá hajlandó, hanem búcsút vett tőlük, és ezt mondta: Visszatérek hozzátok, ha Isten úgy akarja. Azután elhajózott Efezusból. Miután Cézáreába érkezett, felment Jeruzsálembe, köszöntötte a gyülekezetet, azután lement Antiókhiába. (ApCsel 18,20–22)


Az Apostolok Cselekedetei 18,12-22

12 Amikor pedig Gallió volt Akhája helytartója, a zsidók egy akarattal Pálra támadtak, a törvényszék elé vitték, 13 és így szóltak: Ez az ember arra csábítja az embereket, hogy törvényellenes módra tiszteljék az Istent. 14 Amikor azonban Pál szólásra akarta nyitni a száját, Gallió ezt mondta a zsidóknak: Ha valami törvénytelenségről vagy súlyos bűntettről volna szó, ti zsidók, a törvény értelmében meghallgatnálak benneteket. 15 Ha viszont tanításról, nevekről és a ti törvényetekről vitatkoztok, azt intézzétek el magatok, mert én ilyenekben nem kívánok bíró lenni. ApCsel 25,18-19 16 Aztán kiutasította őket a törvényszék elől. 17 Ekkor valamennyien megragadták Szószthenészt, a zsinagógai elöljárót, és ütlegelték a törvényszék előtt; de Gallió mit sem törődött ezzel. 18 Pál pedig még jó néhány napig ott maradt, azután elbúcsúzott a testvérektől, és Szíriába hajózott Priszcillával és Akvilával együtt, előbb azonban megnyíratta a fejét Kenkhreában, mert fogadalmat tett. Róm 16,1; ApCsel 21,23 19 Efezusba érve elvált tőlük, maga pedig bement a zsinagógába, és vitázott a zsidókkal. 20 Amikor arra kérték, hogy hosszabb ideig maradjon náluk, nem volt rá hajlandó, 21 hanem búcsút vett tőlük, és ezt mondta: Visszatérek hozzátok, ha Isten úgy akarja. Azután elhajózott Efezusból. 22 Miután Cézáreába érkezett, felment Jeruzsálembe, köszöntötte a gyülekezetet, azután lement Antiókhiába. Jn 7,8.10


Legyél valóságos! Nézz szembe a tényekkel! Akik az Úr Jézustól áldást kapnak, előbb-utóbb irigyeket is kapnak, beszólásokat, vagy támadást. Ez megterhelő. De Isten különleges védelemről is kész gondoskodni: most Pál nem várt helyről, Gallió helytartótól kapott védelmet. Nyomhatott Pál egy vicces bereal-t, ahogy ellenfelei egymást püfölik, a helytartó oda se néz, Pál meg nyugisan várja a végét. Isten használhat egy tekintélyes családtagot, ofőt, főnököt, hogy segítségünkre küldje. És nem kell magunkért tennünk semmit, maga az Úr jár előttünk, ha az Ő szolgálatában állunk! De megérthetünk még valamit. Mi utólag tudjuk, hogy Pálnak ez a 2. missziós útja volt, és jött még később másik. Pálnak szüksége volt arra, hogy hazamenjen a kiküldetésből Antiókhiába, oda, ahonnan indult, ahol „elidőzhet”: beszámol, feltöltődik, megpihen biztonságban. Mi néha visszatekintve látjuk nehézségeinket, Isten meg előre nézve tudja, amikor erőnk felett való út áll előttünk. (1Kir19,7) És Isten elkészíti a feltöltődés helyét. Legyél valóságos! Légy józan: szükséged van az inputra, lelki értelemben is. Így van ez minden nap csendes perceidben, így van 1-1 héten, amikor saját ifidbe, gyülidbe megérkezel és tölteni akar Isten. Hogy letedd minden terhedet Jézus lábaihoz. Hogy készülj az előtted álló útszakaszra. Hogy együtt sírj, együtt örülj az Úr Jézust követőkkel. Mikor is lesz a következő megállód? Tóth KrisztiánHallgasd meg a Van egy Út című számot az EMaBISz WORSHIP-től a háttérinfóknál!

Az Apostolok Cselekedetei
Tudod, hogy mit jelent a pálfordulás? Hallottad már, hogy a keresztyén név először csak gúnynév volt? Tudod, hogy kezdett elterjedni az evangélium? Milyen jó, hogy erre már mások is kíváncsiak voltak! Éppen ezért Lukács evangélista egy előkelő úrnak, Teofilusnak írta le két könyvben mindazt, amit átélt, és aminek utánajárt. Az első könyv Jézus életéről és tetteiről szólt. A második pedig azokról a cselekedetekről, amelyeket Isten Lelke által vitt véghez népe életében Jézus mennybemenetele után. A könyv címe: Az Apostolok cselekedetei. De valójában az evangélium terjedéséről olvashatunk benne. A legtöbbet Pál apostol missziói útjairól tudhatunk meg, hiszen Lukács maga is sok helyen személyesen jelen volt, tehát elsőkézből tudósít bennünket az eseményekről.
Nem volt könnyű dolguk az apostoloknak, szolgatársaiknak, de még a követőiknek sem. Ez a könyv egy izgalmas kalandregénynek is beillene, de ugyanakkor pontos útleírás és történelemkönyv is egyben, ami mind Istenre mutat. Ha szereted a földrajzot, vedd elő a térképet és nyomon követheted a keresztyénség terjedésének kezdeteit. Ha a kalandok érdekelnek jobban, akkor is érdemes elolvasni, mert ebben a könyvben szinte láthatod magad előtt, amint hajótörést szenvednek néhányan, vagy hatalmas katonai sereg szinte lopva menekíti a rabot. Ahogy olvasod az Apostolok cselekedeteit, rá fogsz jönni, hogy ez nem csak történelem, hanem személy szerint neked szóló üzenet. Bár nem fenyeget a veszély, hogy börtönbe zárnak Jézus nevének hirdetéséért, mégis olyan sokszor hallgatunk róla. Te hirdeted Isten szeretetét és Jézus megváltását minden időben?