A Zsoltárok könyve 132
2024. március 10.
Beszélgetésben Vele


Emlékezz, URam, Dávidra, minden viszontagságára! Mert esküt tett az Úrnak… (Zsoltárok 132,1–2a)
Slide1

Különleges beszélgetésben vagyunk Istennel egész életünkben. Ez sokféleképpen és sokféle keretek között történik, de mindig beszélgetésnek kell lennie, amiben mindketten aktívan vagyunk benne.


Mert esküt tett az ÚRnak, fogadalmat Jákób erős Istenének: Nem megyek be addig házamba, nem fekszem le fekvőhelyemre, szememet nem hagyom aludni, szempilláimat nyugodni, míg nem találok helyet az ÚRnak, lakóhelyet Jákób erős Istenének! … … Mert a Siont választotta ki az ÚR, azt kívánta lakóhelyéül: Ez lesz lakóhelyem örökre, itt fogok lakni, mert így kívánom! (Zsoltárok 132,2–5; 13–14)


A Zsoltárok könyve 132

1 Zarándokének. Emlékezz, Uram, Dávidra, minden viszontagságára! 2 Mert esküt tett az Úrnak, fogadalmat Jákób erős Istenének: 2Sám 7,1-2; ApCsel 7,46 3 Nem megyek be addig házamba, nem fekszem le fekvőhelyemre, 4 szememet nem hagyom aludni, szempilláimat nyugodni, 5 míg nem találok helyet az Úrnak, lakóhelyet Jákób erős Istenének! 6 Hallottuk, hogy a láda Efrátában van, és rátaláltunk Jaar mezőin. 7 Menjünk el lakóhelyére, boruljunk le lába zsámolyánál! 1Krón 28,2 8 Indulj el, Uram, nyugalmad helyére, te és hatalmad ládája! 2Krón 6,41-42 9 Papjaidat vedd körül igazságoddal, híveid pedig hadd ujjongjanak! 10 A te szolgádért, Dávidért ne fordulj el felkent királyodtól! 2Kir 19,34 11 Megesküdött az Úr Dávidnak igazán, nem másítja azt meg: Véredből való utódot ültetek trónodra. 2Sám 7,12-16 12 Ha fiaid megtartják szövetségemet és intelmeimet, amelyekre tanítottam őket, akkor még az ő fiaik is trónodon ülnek mindvégig. 13 Mert a Siont választotta ki az Úr, azt kívánta lakóhelyéül: 2Krón 3,1; 6,6 14 Ez lesz lakóhelyem örökre, itt fogok lakni, mert így kívánom! 15 Gazdagon megáldom eledelét, szegényeit jól tartom kenyérrel, 16 papjait körülveszem szabadításommal, hívei vígan ujjonganak. 17 Ott növelem meg Dávid hatalmát, gondom lesz felkentem mécsesére. 1Kir 11,36 18 Ellenségeire szégyent borítok, őrajta azonban ragyogni fog koronája.


Sándor György humorista egy alkalommal leült egy forgalmas buszpályaudvaron egy számára ismeretlen öregúr mellé, és elkezdte feltűnően nézni. Az illető zavarában végül elkezdett beszélni. Saját magáról, gondjairól stb. Sándor György végig nem szólt egy szót sem. Az öreg végül ezzel köszönt el: „Jó volt egy kicsit beszélgetni!” De ez nem igazi beszélgetés volt. Ahhoz legalább két aktív szereplő szükséges. Mindkettejük részéről nyitottság és reakció. Furcsa helyzetet vázol fel a zsoltár: Dávid biztosít lakást Jákób erős Istenének? Mi történik? Úgy megsajnálta Dávid az Istent, hogy komoly, egészségkárosító áldozatot is vállal, hogy Istennek legyen hol laknia? Mire jó ez? Dávidot megáldotta Isten, ígéreteket tett neki, vele ment. Ezt hadd nevezzük most egyfajta kommunikációnak. Azt kommunikálta Isten: fontos vagy nekem, hozzám tartozol és én hozzád. Dávid ezt megérezte és visszajelezte: ez nekem jó! Egy életre szóló „beszélgetésben” volt az Úrral - aktív szereplőként. Vállalása reakció a beszélgetésben Isten felé, hogy komolyan veszi, figyel rá: Isten velem akar jönni, akkor én is Vele! Az Istennel való beszélgetésben lét jó rendszer - érzi ezt a zsoltáros is. És érezhetjük mi is. Amikor Vele beszélgetünk, azt leginkább imádságban tesszük. De milyen jó abban megerősíttetnünk, hogy az egész életünk Istennel való közvetlen, interaktív beszélgetés. Azért mert Ő Jézus Krisztusban úgy döntött, amikor ránk nézett: „ … itt fogok lakni, mert így kívánom.” Tudtad, érezted, hogy minden napod egy nagy és fontos beszélgetés része? Amikor figyelnek rád és komolyan vesznek? Üljünk le mindennap tudatosan átélni Istennel azt, hogy „jó itt lenni”! Blatniczky János DánielHallgasd meg Steffany Gretzinger előadásában a Knowing You című dalt a háttérinfóknál.

Zsoltárok könyve
Előfordult már veled, hogy beszélgettél valakivel és nagyon nehezen tudtad megfogalmazni az érzéseidet, gondolataidat, és hirtelen a másik néhány mondatban, vagy csak egy-két szóban, de pontosan azt mondta el, amit te akartál? Ha volt már ilyen, tudod, hogy ez milyen nagy segítség abban, hogy tovább tudj lépni, más oldalról lásd a helyzetedet vagy észrevedd, hogy mi a feladatod.
A Zsoltárok könyvének olvasása közben pontosan ezt élheted át! Kavarognak benned a gondolatok és érzelmek, erre a zsoltáros azt mondja: ismerem a helyzetedet, én is ezt éreztem, amikor leírtam ezt a verset, és kiöntöttem a szívemet Isten előtt, Ő fölemelt akkor, megvigasztalt, erőt adott és most hálásan dicsőítem Őt.
Nem igazán találsz olyan élethelyzetet, amelyet a zsoltárok között ne írt volna le valaki. Dávid király közel a felét írta a százötven zsoltárnak. De mások is írtak ebben az öt, különböző hosszúságú könyvben olyan költeményeket, dicsérő énekeket (ez a zsoltár jelentése), amelyek egyénileg vagy közösségben is, más-más dallamra vagy különböző hangszerkísérettel énekelhetők.
Ne lepődj meg, ha ugyanazzal az igehellyel jelölve időnként más verset találsz a különböző fordításokban. Meglesz az is, amit keresel, csak lehet, hogy egy fejezettel előbb vagy később. Ugyanis több fordítás a Septuagintát veszi alapul, amely másképpen osztja föl a zsoltárokat.
Nagyon érdekes, hogy ebben a könyvben van a Biblia legrövidebb és a leghosszabb fejezete is. Megtalálod melyek ezek?