Ézsaiás próféta könyve 48,1-11
2024. július 10.
Bízz Istenben teljesen!


Halljátok meg ezt, Jákób háza, akiket Izráelről neveztek el, és akik Júdától származtok, akik az ÚR nevére esküsztök, és Izráel Istenét emlegetitek, de nem híven és nem igazán! (Ézsaiás 48,1)
Slide1

Ha keresztyénnek mondjuk magunkat, akkor valóban Jézus-követők vagyunk? Jézus az Urad, vagy csupán a Megváltód?


De megolvasztottalak, mint az ezüstöt, a nyomorúság kohójában próbára tettelek. Önmagamért, önmagamért cselekszem, hogy engedhetném, hogy gyalázzanak? Nem adom másnak dicsőségemet! (Ézsaiás 48,10-11)


Ézsaiás próféta könyve 48,1-11

1 Halljátok meg ezt, Jákób háza, akiket Izráelről neveztek el, és akik Júdától származtok, akik az Úr nevére esküsztök, és Izráel Istenét emlegetitek, de nem híven és nem igazán! 5Móz 6,13; 10,20; Zsolt 68,27; 78,36; Ézs 29,13; 51,1-2; Jer 4,2; 12,16 2 A szent városról nevezik magukat, és Izráel Istenére támaszkodnak, akinek Seregek Ura a neve. 3 A korábbiakat már régen kijelentettem, az én számból jöttek ki, én hirdettem azokat. Hirtelen véghezvittem, bekövetkeztek. Ézs 41,26; 42,9; 43,12; 44,7-8; 45,19.21 4 Tudom, hogy makacs vagy, vasból vannak nyakadban az inak, a homlokod pedig érc, 2Móz 32,9; 33,3; 5Móz 9,6.13; 31,27; Ez 3,7-9 5 ezért jelentettem ki neked már régen, mielőtt bekövetkezett, már meghirdettem, nehogy azt mondhasd: Bálványom tette ezt, bálványszobrom parancsára történt. 5Móz 32,27; Ám 3,7 6 Te hallottad és láthattad mindezt, és mégsem tanúskodtál róla! De mostantól fogva új dolgokat hirdetek neked, rejtett dolgokat, melyekről még nem tudsz. Jel 1,19 7 Most teremtem őket, nem pedig régen, ezelőtt nem hallottatok róluk; nem mondhatod, hogy tudtál róluk. 8 Nem hallottad, nem is tudtad, sohasem volt nyitva a füled. Tudtam én, hogy milyen hűtlen vagy, születésed óta hitszegőnek hívnak. 5Móz 32,15.18; Ézs 43,25; Ez 20,5-29 9 Csak nevemért tűrtem ilyen sokáig, dicsőségemért fékeztem magam, és nem pusztítottalak el. 10 De megolvasztottalak, mint az ezüstöt, a nyomorúság kohójában próbára tettelek. 5Móz 4,20; 1Kir 8,51; Zsolt 66,10; Ézs 1,25; Jer 11,4; Zak 13,9; 1Pt 1,7 11 Önmagamért, önmagamért cselekszem, hogy engedhetném, hogy gyalázzanak? Nem adom másnak dicsőségemet! Zsolt 115,1-2; Ézs 42,8; Ez 36,22-23


Tegnap Babilon pusztulásáról olvastunk, ami Isten ítéletét jelentette felettük. Sajnos azonban Izráel népe sem tökéletes. Isten elég kemény szavakkal jellemzi őket: „makacs” és „hűtlen” ‒ vagyis pont az ellentéte annak, amilyennek az Úr előtt lennünk kellene. Szerették „emlegetni” az egy igaz Istennel való kapcsolatukat, de a gyakorlatban, a saját életükben ez mégsem jelentett semmit. Isten emlékezteti őket arra, hogy már számtalanszor megmondta előre, mi fog történni ‒ ami aztán mind be is következett. Most is csupán emlékezteti őket, hogy amit mondott, azt valóra is váltja. A múltat és a jelent mi is ismerjük, de egyedül Isten ismeri a jövőt is! Ezeken a próféciákon keresztül az Úr sok bizonyítékot adott népének, hogy Ő az egyetlen igaz Isten, aki nem olyan, mint egy fából faragott bálvány. Isten a nehézségek „kohóját” ‒ az ezüsthöz hasonlóan ‒ a tisztításunkra használja (10. v.). Néha megengedni, hogy olyan mélyre kerüljünk, ahonnan már csak fölfelé nézhetünk. Elnézve a világ eseményeit, néha bizony elveszettnek érezhetjük magunkat. Talán még el is bizonytalanodunk: Isten velünk van egyáltalán ebben a helyzetben, és ha igen, törődik velünk? A lényeg: Isten az Ura minden helyzetnek. Egy kisgyerek csak korlátozott mértékben tudja megérteni a miérteket. Mi is ilyenek vagyunk, csak nagyban: mi sem mindig értjük, Isten mit miért tesz (Ézs 55,8-9). Állj meg egy pillanatra, és beszélj Istennel a belé vetett hitedről! Szeretnél-e jobban bízni benne és ráhagyatkozni? James Wheeler-MezeiHallgasd meg az EMABISZ Kórustól a 24. Zsoltárt a háttérinfóknál!

Ézsaiás próféta könyve
A próféta feladata az, hogy Isten szavát tolmácsolja a népnek. Mint tolmács nem válogathat, hogy mit mond el és mi az, ami már kínos lenne, és ezért inkább hallgat róla. Ézsaiás egy olyan próféta volt, aki hatvan éven keresztül végezte ezt a fontos szolgálatot, olyan időkben, amikor Izráelt nagy birodalmak (az asszír, az egyiptomi és a babiloni) vették körül és harcolni kellett ellenük. Négy király is uralkodott ezekben az időkben, akiket Ézsaiás ismert, mert valószínűleg ő is előkelő családból származott. Egy gazdag országban kezdte működését, de egy meghódított és elpusztult országban fejezte be. Feleségét prófétanőként említi. Gyermekei pedig már a nevükben is próféciát hordoztak: „a maradék megtér” és „hamarzsákmány, gyorspréda”.
Ézsaiás próféta stílusa emelkedett, változatos és fordulatos. Méltó ahhoz az üzenethez, amit el kell mondania az eljövendő Messiásról és arról, hogy Isten azt várja, hogy népe szentségben járjon, bánja meg bűneit és engedelmesen várja az Eljövendőt, aki gyermekként adatik, de népe megváltása a feladata. Isten szolgája, a Messiás üdvösséget szerez szenvedése és halála által.
Időnként nehéz olvasni a prófétai szavakat, máskor meg annyi reménységet adnak, hogy másképpen tudsz előre tekinteni. Kívánom, hogy ez a könyv számodra is érthető örömüzenetté váljon!