A Zsoltárok könyve 73
2024. június 30.
Csúszós lejtő


De az én lábam majdnem megcsúszott, kis híján elestem jártomban. (Zsoltárok 73,2)
Slide1

Láttál már olyat, akinek hirtelen szétesett az élete? Amikor tragédia jön, akkor derül ki igazán, hogy mire alapoztuk az életünket. Ledöbbentenek az események, de továbbra is van okunk a reménykedésre.


Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony, sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket! Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt! Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. (Zsoltárok 73,16–19)


A Zsoltárok könyve 73

1 Ászáf zsoltára. Milyen jó az Isten Izráelhez, a tiszta szívűekhez! 1Krón 15,19; Mt 5,8 2 De az én lábam majdnem megcsúszott, kis híján elestem jártomban. 3 Mert irigy lettem a kérkedőkre, látva a bűnösök jólétét. Jób 21,7 4 Mert halálukig sincsenek kínjaik, és kövér a testük. 5 Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. 6 Ezért a kevélység nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak. 7 Jómódjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak. 8 Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek dölyfösen. 9 Az ég ellen is feltátják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet. 10 Ezért fordul feléjük a nép, és mohón isszák szavaikat, mint a vizet. 11 Ezt mondják: Honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a Felségesnek? Zsolt 94,7 12 Íme, ilyenek a bűnösök! Háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen. 13 De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, Jób 9,21-31; Mal 3,14-15 14 mert csapások értek mindennap, fenyítések minden reggel. 15 Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. 16 Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. 17 Végül elmentem Isten szentélyébe, és megértettem, hogy milyen végük lesz. 18 Bizony, sikamlós talajra állítottad és pusztulásba döntöd őket! 19 Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt! Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. Jób 20,7-11 20 Mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük, ha fölserkensz, Uram! 21 Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, 22 akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. 23 De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Róm 8,35-39 24 Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. 25 Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. 26 Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te maradsz, Istenem, örökké! Zsolt 16,5 27 Bizony, elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled. Kiirtod mindazokat, akik elhagynak téged! 28 De nekem olyan jó Isten közelsége! Uramat, az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet.


Hallhatunk, olvashatunk sikeres emberekről, akiknek eszük ágában sincs Istennek tulajdonítani bármit is a könnyű életükkel kapcsolatban. Olyanokról, akik minden másban bíznak a siker elérése érdekében, csak Istenben nem. Ezzel szemben látjuk a saját küzdelmeinket (2. v.): „De az én lábam majdnem megcsúszott, kis híján elestem jártomban.” Úgy tűnhet, mintha sok előnnyel járna, ha csalással vagy erőszakosan szerezzük meg másoktól, amit csak akarunk. Akár be is vallhatjuk a 3–5. versek alapján, hogy „Mert irigy lettem a kérkedőkre, látva a bűnösök jólétét. Mert halálukig sincsenek kínjaik, és kövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket.” Mit tehetünk az irigységünk ellen? Vigyük az Úr elé és kérjük, hogy mutasson új perspektívát, hogyan lássuk az életünket, és mit tegyünk! Nem akarja, hogy buta döntéseket hozzunk vagy tudatlanok legyünk (22. v.). Fogja a jobb kezünket, szeretne vezetni, és jó tanáccsal ellátni (23–24. v.), hogy végül a dicsőségébe fogadhasson. Akik pedig nem követik Istent, azokról a 18. versben ezt olvashatjuk: „Bizony, sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket!” Mit tehetnél ma azért, hogy hálás legyél Isten ajándékaiért, és ne másokhoz hasonlítgasd magad? Lederhaas KirkHallgasd meg a Lelkem, Mint Szomjú Föld című dalt Pánczél Vikitől a háttérinfóknál!

A Zsoltárok könyve
Előfordult már veled, hogy beszélgettél valakivel és nagyon nehezen tudtad megfogalmazni az érzéseidet, gondolataidat, és hirtelen a másik néhány mondatban, vagy csak egy-két szóban, de pontosan azt mondta el, amit te akartál? Ha volt már ilyen, tudod, hogy ez milyen nagy segítség abban, hogy tovább tudj lépni, más oldalról lásd a helyzetedet vagy észrevedd, hogy mi a feladatod.
A Zsoltárok könyvének olvasása közben pontosan ezt élheted át! Kavarognak benned a gondolatok és érzelmek, erre a zsoltáros azt mondja: ismerem a helyzetedet, én is ezt éreztem, amikor leírtam ezt a verset, és kiöntöttem a szívemet Isten előtt, Ő fölemelt akkor, megvigasztalt, erőt adott és most hálásan dicsőítem Őt.
Nem igazán találsz olyan élethelyzetet, amelyet a zsoltárok között ne írt volna le valaki. Dávid király közel a felét írta a százötven zsoltárnak. De mások is írtak ebben az öt, különböző hosszúságú könyvben olyan költeményeket, dicsérő énekeket (ez a zsoltár jelentése), amelyek egyénileg vagy közösségben is, más-más dallamra vagy különböző hangszerkísérettel énekelhetők.
Ne lepődj meg, ha ugyanazzal az igehellyel jelölve időnként más verset találsz a különböző fordításokban. Meglesz az is, amit keresel, csak lehet, hogy egy fejezettel előbb vagy később. Ugyanis több fordítás a Septuagintát veszi alapul, amely másképpen osztja föl a zsoltárokat.
Nagyon érdekes, hogy ebben a könyvben van a Biblia legrövidebb és a leghosszabb fejezete is. Megtalálod melyek ezek?