Péter első levele 2,4-10
2024. április 5.
Egyetemes papságunk


Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel… (1Péter 2,5a)
Slide1

A Krisztus-hívők hivatásuk szerint mind papok. Azaz: közvetítői küldetést kaptunk Istentől, hogy bármit csinálunk, képviseljük őt az emberek számára. Az embereket pedig kössük össze ővele.


Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; (1Péter 2,9)


Péter első levele 2,4-10

4 Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt „kiválasztott és drága”; 5 ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. 6 Ezért áll ez az Írásban: „Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg.” Ézs 28,16 7 Nektek, a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, Zsolt 118,22 8 megütközés kövévé és megbotránkozás sziklájává, azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Ézs 8,14-15 9 Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; 2Móz 19,5-6; Ézs 43,20-21; 5Móz 4,20; 7,6; 14,2; Tit 2,14; Ézs 9,2 10 akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Hós 2,25


Az ószövetségi papok tulajdonképpen hentesek voltak… A jeruzsálemi templom oltárain szakadatlanul ölték a bűnért való áldozatokat, folyt a vér… Mindezt azért, hogy az emberek visszakerülhessenek Isten kegyeibe – a bűnbocsánatot hozó véráldozat által. Mióta Jézus önmagát feláldozta, hogy a bűneinket örökre eltörölje, azóta megváltozott a papi szerep. Ezért nekünk már nem kell állatokat ölnünk, hogy bűnbocsánatot kapjunk vagy hálánkat kifejezzük. Az egyetemes papság lényege nem a közbenjárás, hanem az evangélium terjesztése, hirdetése, és a saját újjászületésünk történetének elmondása barátainknak. Mi is össze akarjuk kapcsolni az embereket Istennel! Kedvet csinálunk nekik a saját történetünkkel. Rengeteg ilyen történetet találhatsz gyülekezeti honlapokon, de a YouTube-on is (főleg, ha tudsz angolul!). A közelmúlt bizonyságtételei közül legerőteljesebbnek azokat találtam, akik zsidó vagy muzulmán háttérből jöttek, és úgy lettek keresztyének. Micsoda ereje van Jézusnak, hogy olyan embereket, akiket babakoruktól fogva arra tanítottak, hogy a másik nép ellenség, egyik napról a másikra megragad és kibékít, még akkor is, ha dzsihádista volt, vagy az izraeli katonaság tagja! A te történetedre is várnak az emberek, mondd el nekik, mit tett veled Jézus! Zámbó András



Hallgasd meg a Sarokkő című dalt a Karneol együttes előadásában a háttérinfóknál.

Péter első levele
Péter Jézus tanítványaként minden fontos dolognak részese volt: hallotta Mestere tanításait, látta és tapasztalta a csodákat, felismerte, hogy Jézus a Krisztus, az élő Istennek Fia. Szomorkodott, amikor Jézust elfogták és megfeszítették, de teljes öröme volt, amikor találkozhatott és beszélgethetett a feltámadott Úrral. Éppen ezért, ha van valaki, aki össze tudja foglalni a keresztyénség lényegét az ő, és ezt meg is tette első levelében, amelyet körlevélként küldött el a „szétszórtságban” élőknek 63-64 tájékán. Akkoriban ő az általa Babilonnak nevezett Rómában volt és ott vezette a helyi gyülekezetet.
A levelet nem saját maga írta, hanem társa, Szilvánusz jegyezte le. De nem a betűk formája, vagy a kifejezések szépsége a fontos, hanem az üzenet, amit Péter mindenkivel meg akart értetni, hogy a keresztyén embernek van reménysége és elhívatása, és nem mindegy hogyan viselkedik a környezetével és a gyülekezetével. Luther azt mondta erről a levélről: „Az apostol semmit nem felejtett el itt abból, amit egy keresztyénnek tudnia kell.” Kíváncsi vagy rá, hogy milyennek kell lenned Krisztus követőjeként? Akkor olvasd sorra mind az öt fejezetet és megtudod, hogy miként lehet még a szenvedésben is dicsőíteni Istent!