Márk evangéliuma 1,40-45
2024. január 8.
Együttérzéstől hajtva


Odament hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá: Ha akarod, megtisztíthatsz. (Márk 1,40)
Slide1

A lepra egy rettenetes betegség, de a bűn, a mi Isten elleni lázadásunk még ennél is rosszabb, mert mindenkit érint és a vége teljes pusztulás.


Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: Akarom, tisztulj meg! És a lepra azonnal eltűnt róla, és megtisztult. (Márk 1,40-41)


Márk evangéliuma 1,40-45

40 Odament hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá: Ha akarod, megtisztíthatsz. 41 Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: Akarom, tisztulj meg! 42 És a lepra azonnal eltűnt róla, és megtisztult. 43 Jézus ráparancsolva azonnal elküldte, 44 és ezt mondta neki: Vigyázz, senkinek ne mondj semmit, hanem menj el, mutasd meg magad a papnak, és ajánld fel tisztulásodért mindazt, amit Mózes rendelt, bizonyságul nekik! 3Móz 13,39; 14,10 45 Az pedig elment, és elkezdte mindenfelé hirdetni és híresztelni az esetet, úgyhogy Jézus nem mehetett többé nyíltan egyetlen városba sem, hanem kint, lakatlan helyeken tartózkodott, és odamentek hozzá mindenfelől.


Egyszer egy újságíró megkérdezte Etiópia száműzetésben lévő királyát, megengedi-e, hogy fénykép is készüljön róla kísérőnek az interjú mellé, mire a király a következőt mondta: „Le tudja fényképezni a szívem fájdalmát?” A hazájában tomboló rettenetes éhínség közepette a száműzött király a távolból imádkozott népéért, és az volt a vágya, hogy jóllakjanak és gondoskodjanak róluk. Ezt a „szívfájdalmat” nevezhetjük együttérzésnek is; Jézus is ezt élte át, mikor látta a leprával borított férfit. A férfi így könyörgött: „Ha akarod”, mire Jézus egyszerűen csak ennyit mondott: „Akarom, tisztulj meg!” A lepra egy rettenetes betegség, de a bűn, a mi Isten elleni lázadásunk, még ennél is rosszabb, mert mindenkit érint és a vége teljes pusztulás. Jézus kereszthalála mindenki számára bűnbocsánatot és megtisztulást hoz, aki így kiált hozzá: „Uram, bocsáss meg nekem és tisztíts meg!” Jézus válasza erre a kérésre ma is ugyanez: „Akarom, tisztulj meg!” Sajnos a frissen gyógyult férfi pont az ellenkezőjét tette, mint amire Jézus kérte őt (45. v.): a lelkesedését rossz mederbe terelte. A vers végén láthatjuk ennek az eredményét. Mindig helyes dolog Jézus szeretetéről beszélni az embereknek, de csak a megfelelő helyen és időben. Jó lenne megtanulni ebből a csodálatos történetből, hogy mindig egyszerűen csak azt tegyük, amit mond nekünk. Ha a férfi azt tette volna, amire Jézus kérte, és megmutatja magát a papnak (44. v.), ugyanúgy híre ment volna az esetnek, csak egy csendesebb és Isten szerint valóbb módon. Gus EyreMárk evangéliuma

Ha egy eseményről, amelyen nem vettél részt pontosan akarod tudni, hogy milyen volt, és mi is történt ott valójában, akkor hol keresed az igazságot? Átnézed a hírportálokat, hogy mit írnak, vagy a hozzászólásokból próbálod kitalálni, hogy mi történt? Esetleg az ismerőseid között keresel olyat, aki többet tud a dologról? Azt hiszem, ez visz legközelebb a valósághoz. Jézus életéről is úgy tudhatjuk meg a legtöbbet, ha olyan embertől hallunk róla, aki ott volt. Ezért érdemes elolvasni az evangéliumokat. Márkról ugyan nem tudjuk, hogy ott volt-e az eseményeknél, de az biztos, hogy mestere, Péter mindenütt jelen volt, amikor Jézus tanított és csodákat tett, és ott volt akkor is, amikor megfeszítették Krisztust, sőt a feltámadása után is találkozott vele.
Márk Pétertől sokszor hallhatta Jézus történetét és fordította szavait, hisz tolmácsként és munkatársként is mellette volt. Valószínűleg Péter élete vége felé az ő beleegyezésével, esetleg diktálására írta le Márk Jézus életének, halálának és feltámadásának történetét 64-65 tájékán.
Máté ugyan megelőzi az Újszövetségben, de mégis Márk a legelső leírt evangélium a négy közül. És ez a legrövidebb is. Éppen ezért bátran ajánlhatod azoknak a barátaidnak is elolvasásra, akik még nem ismerik a Bibliát és nem tudják, hol kezdjenek hozzá. Mert ebben a könyvben nem találnak nehezen érthető részeket, nemzetségtáblázatokat, azonban megtalálnak mindent, amit Isten Szolgájáról, Jézus Krisztusról tudniuk kell.