Ézsaiás próféta könyve 45,1-13
2024. július 5.
Elrejtett drágaságok


Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, én teremtek bajt, én, az ÚR, cselekszem mindezt. (Ézsaiás 45,7)
Slide1

Sötétséget és bajt is teremt? A jó Isten hogy tehet ilyet?


Ezt mondja az ÚR fölkentjének, Círusnak, akinek erősen fogom a jobb kezét… Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem. Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd: én vagyok az Úr, aki téged néven szólított... (Ézsaiás 45,1-3)


Ézsaiás próféta könyve 45,1-13

1 Ezt mondja az Úr fölkentjének, Círusnak, akinek erősen fogom a jobb kezét, népeket terítek le előtte, és királyok övét oldom meg, kitárulnak előtte az ajtók, nem maradnak zárva a kapuk: Ézs 41,2; 44,28 2 Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem. 3 Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd: én vagyok az Úr, aki téged néven szólított, Izráel Istene. Jer 50,37; 51,13 4 Szolgámért, Jákóbért, választottamért, Izráelért szólítottalak neveden; nagy hírnevet szerzek neked, noha nem ismertél. 5 Én vagyok az Úr, nincs más, nincsen isten rajtam kívül! Én öveztelek föl, noha nem ismertél. 5Móz 4,35.39; 32,39; Ézs 44,6; 46,9 6 Hadd tudják meg napkelettől napnyugatig, hogy rajtam kívül nincsen más, én vagyok az Úr, senki más! 7 Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, én teremtek bajt, én, az Úr cselekszem mindezt. Ám 3,6 8 Egek, harmatozzatok a magasból, hulljon igazság a fellegekből! Táruljon fel a föld, és teremjen szabadságot, sarjadjon igazság is vele! Én, az Úr teremtettem mindezt. 5Móz 32,2; Zsolt 72,6-7; 85,12; Hós 2,21-25; 10,12 9 Jaj annak, aki perbe száll alkotójával, bár csak egy a földből készült cserépedények között! Mondhatja-e formálójának az agyag: Mit csinálsz? – és a készítmény ezt: Nem ügyes a kezed!? Jób 40,2; Ézs 29,16; Jer 18,6; Róm 9,20-23; 2Kor 4,7 10 Jaj annak, aki ezt mondja apjának: Miért nemzettél? – és anyjának: Miért vajúdtál velem?! 11 Ezt mondja az Úr, Izráel Szentje és alkotója: Kérdőre akartok vonni fiaimat illetően? Parancsolni akartok kezem munkájában? 12 Én alkottam a földet, és én teremtettem rá embert. Az én kezem feszítette ki az eget, minden serege az én parancsomra állt elő. Zsolt 33,6; Ézs 40,26.28; 44,24; Róm 11,36 13 Én indítottam el őt győzelmesen, egyengetem az útját mindenütt. Ő építi föl városomat, és hazaküldi foglyaimat, nem fizetségért és nem ajándékért – mondja a Seregek Ura. 2Krón 36,22-23; Ezsd 1,1-4; Ézs 41,2; 44,28; 52,3


Van valami lényeges különbség abban, ha valaki kicsit foglalkozik vallással is, vagy ha teljes mértékben odaszánja magát Istennek. Az is nagyszerű, ha van egy hely, ahol megnyugszik a lelked, vagy valamennyire hasznosnak érzed magadat. De amikor úgy döntesz, hogy elérhetővé, mozdíthatóvá teszed magad Isten szándékaira, az egészen más tapasztalás. Igen, elindulni nagyon félelmetes. Nem tudod, mire számíts, nem szeretnél kellemetlen helyzetbe kerülni, vagy felsülni. Viszont légy őszinte: mikor érezted utoljára, hogy Isten szinte érezhetően fogja a jobb kezedet, mint ahogy az apa vezeti a gyermekét? Mikor láttál lehetetlen helyzeteket megoldódni? Ha úgy kelsz fel, hogy ma készen vagy megtenni, amire Isten szólít, az mindig a csodák kezdete. Hihetetlenül felemelő érzés úgy feküdni le este, hogy tudod, megmentetted valakinek a napját, vagy akár az egész életét. Nem tudhatod, ki milyen sötétségben van, vagy milyen drágaság van elrejtve egy-egy élethelyzetben, amibe csak úgy belecsöppensz. De lehet ma annak a napja, amikor elfogadod Isten kezét és beleállsz abba, amiben Ő a segítségedet várja. Olasz TímeaA reménytelenség és a magány nagyon rossz tud lenni, de milyen jó, ha nem maradsz meg benne, hanem arra segít, hogy felfedezz egy gazdagabb valóságot!

Hallgasd meg Révész Dánieltől a Megtalált az Úr című számot a háttérinfóknál!
Ézsaiás próféta könyve
A próféta feladata az, hogy Isten szavát tolmácsolja a népnek. Mint tolmács nem válogathat, hogy mit mond el és mi az, ami már kínos lenne, és ezért inkább hallgat róla. Ézsaiás egy olyan próféta volt, aki hatvan éven keresztül végezte ezt a fontos szolgálatot, olyan időkben, amikor Izráelt nagy birodalmak (az asszír, az egyiptomi és a babiloni) vették körül és harcolni kellett ellenük. Négy király is uralkodott ezekben az időkben, akiket Ézsaiás ismert, mert valószínűleg ő is előkelő családból származott. Egy gazdag országban kezdte működését, de egy meghódított és elpusztult országban fejezte be. Feleségét prófétanőként említi. Gyermekei pedig már a nevükben is próféciát hordoztak: „a maradék megtér” és „hamarzsákmány, gyorspréda”.
Ézsaiás próféta stílusa emelkedett, változatos és fordulatos. Méltó ahhoz az üzenethez, amit el kell mondania az eljövendő Messiásról és arról, hogy Isten azt várja, hogy népe szentségben járjon, bánja meg bűneit és engedelmesen várja az Eljövendőt, aki gyermekként adatik, de népe megváltása a feladata. Isten szolgája, a Messiás üdvösséget szerez szenvedése és halála által.
Időnként nehéz olvasni a prófétai szavakat, máskor meg annyi reménységet adnak, hogy másképpen tudsz előre tekinteni. Kívánom, hogy ez a könyv számodra is érthető örömüzenetté váljon!