Márk evangéliuma 12,18-27
2024. március 13.
Élve boncolás


Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké. Ti tehát nagyon tévelyegtek. (Márk 12,27)
Slide1

A boncmesterek a halottak körül matatnak. Az egyik hirtelen megmozdul. Nem ilyesmi történik itt?


Jézus ezt mondta nekik: Vajon nem azért tévelyegtek-e, mert nem ismeritek az Írásokat, sem Isten hatalmát? (Márk 12,24)


Márk evangéliuma 12,18-27

18 Szadduceusok is jöttek hozzá, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás, és ezt kérdezték tőle: 19 Mester, Mózes elrendelte nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal, és asszonyt hagy hátra, de nem marad gyermek utána, akkor a testvére vegye el az asszonyt, és támasszon utódot az ő testvérének. 5Móz 25,5-10 20 Volt hét testvér. Az első megnősült, de utód nélkül halt meg. 21 A második is elvette az asszonyt, és meghalt úgy, hogy tőle sem maradt utód. Ugyanígy történt a harmadikkal is, 22 és a hét testvér egyikétől sem maradt utód. Végül meghalt az asszony is. 23 A feltámadáskor, amikor majd ezek feltámadnak, melyiknek lesz a felesége? Mert mind a hétnek a felesége volt. 24 Jézus ezt mondta nekik: Vajon nem azért tévelyegtek-e, mert nem ismeritek az Írásokat, sem Isten hatalmát? 25 Mert amikor majd az emberek feltámadnak a halálból, nem házasodnak, férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyekben. 26 Ami pedig a halottak feltámadását illeti, vajon nem olvastátok Mózes könyvében, a csipkebokorról szóló részben, hogy mit mondott neki Isten? „Én vagyok Ábrahám Istene és Izsák Istene és Jákób Istene.” 2Móz 3,2.6 27 Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké. Ti tehát nagyon tévelyegtek.


Még mindig Jézus életének utolsó hetében vagyunk, néhány nappal a halála előtt. Ellenségei, ezúttal a papi arisztokrácia professzorai újabb fogást keresnek rajta. Miután a politikai támadások lepattantak róla, most teológiai cselszövés tanúi lehetünk. Hogy kezdhetnék ki amatőrök a profit? Hogy ejthetnék csapdába az Istenről szóló tudományukat csak könyvből szerzők azt, aki Istentől jött, sőt Ő maga az Isten? Komoly leckét kapnak azok, akik magukat képzelik az írások felkent, hivatásos szakértőinek. Jézus ilyeneket mond nekik: „nem ismeritek az írásokat”, meg hogy „nem olvastátok?” - vérig sértve érezhették magukat. De hát egy ilyen körmönfont hétlépcsős sztorival előállni még végső, elkeseredett próbálkozásként is nevetséges. Hullák közé ráncigálni az élők Istenét - csak nagy bukta lehet ebből. Jézus önmagát a feltámadással és az élettel azonosította. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk - írja Pál apostol. Hiszel a saját feltámadásodban? Ha nem, gondold meg, hogy Jézus megjárta ezt az utat, és megígérte, hogy az övéinek is helyet készít maga mellett. Ha igen, adj hálát ezért a távlatért: Istennel örökké élni fantasztikus lesz! Kántor TamásMárk evangéliuma

Ha egy eseményről, amelyen nem vettél részt pontosan akarod tudni, hogy milyen volt, és mi is történt ott valójában, akkor hol keresed az igazságot? Átnézed a hírportálokat, hogy mit írnak, vagy a hozzászólásokból próbálod kitalálni, hogy mi történt? Esetleg az ismerőseid között keresel olyat, aki többet tud a dologról? Azt hiszem, ez visz legközelebb a valósághoz. Jézus életéről is úgy tudhatjuk meg a legtöbbet, ha olyan embertől hallunk róla, aki ott volt. Ezért érdemes elolvasni az evangéliumokat. Márkról ugyan nem tudjuk, hogy ott volt-e az eseményeknél, de az biztos, hogy mestere, Péter mindenütt jelen volt, amikor Jézus tanított és csodákat tett, és ott volt akkor is, amikor megfeszítették Krisztust, sőt a feltámadása után is találkozott vele.
Márk Pétertől sokszor hallhatta Jézus történetét és fordította szavait, hisz tolmácsként és munkatársként is mellette volt. Valószínűleg Péter élete vége felé az ő beleegyezésével, esetleg diktálására írta le Márk Jézus életének, halálának és feltámadásának történetét 64-65 tájékán.
Máté ugyan megelőzi az Újszövetségben, de mégis Márk a legelső leírt evangélium a négy közül. És ez a legrövidebb is. Éppen ezért bátran ajánlhatod azoknak a barátaidnak is elolvasásra, akik még nem ismerik a Bibliát és nem tudják, hol kezdjenek hozzá. Mert ebben a könyvben nem találnak nehezen érthető részeket, nemzetségtáblázatokat, azonban megtalálnak mindent, amit Isten Szolgájáról, Jézus Krisztusról tudniuk kell.