Ézsaiás próféta könyve 44,9-20
2024. július 3.
Embercsinálta megoldások


Aki hamuban gyönyörködik, azt félrevezeti saját becsapott szíve. Nem mentheti magát, és nem mondhatja ezt: Csak hazugságra támaszkodtam! (Ézsaiás 44,20)
Slide1

Hamuban gyönyörködni? Micsoda ötlet! Kinek jutna eszébe ilyesmi?


Felét eltüzeli, ennél a felénél pecsenyét süt, megeszi a húst, és jóllakik. Közben melegszik, és ezt mondja: De jól megmelegedtem, amíg néztem a tűz fényét! A fa többi részéből istent készít: bálványszobrot. Leborulva imádja, és így könyörög hozzá: Ments meg engem, mert te vagy az istenem! (Ézsaiás 44,16-17)


Ézsaiás próféta könyve 44,9-20

9 A bálványszobrok készítői mind hiábavalók, és amiket kedvelnek, nem érnek semmit. Tanúik nem látnak és nem tudnak semmit, ezért szégyent vallanak. Zsolt 97,7; 115,4-7; 135,15-18; Ézs 42,17; 45,16; Jer 2,5 10 Ki formált istent, ki öntött bálványszobrot, amely semmit sem ér? 11 Akik a bálványokhoz ragaszkodnak, mind szégyent vallanak, mert maguk a mesterek is csak emberek. Gyűljenek össze, álljanak elő mind! Majd megrettennek és szégyent vallanak valamennyien! 12 A kovácsmester vésőt fogva dolgozik az izzó szénnél. Pöröllyel készíti a szobrot, erős karral dolgozik rajta. Ha megéhezik, elveszti erejét; ha nem iszik vizet, kimerül. Ézs 40,19-20; 41,6-7; 45,20; 46,1-2.6-7; Jer 10,3-9.14; 51,17; ApCsel 17,29 13 A fafaragó kifeszíti a mérőzsinórt, krétával mintát rajzol, vésővel dolgozik a művén, majd ráspollyal igazít még rajta, míg el nem készít egy emberalakot, feldíszített emberhez hasonlót, hogy egy házban lakjék. 14 Cédrust vág ki, tölgyet vagy cserfát választ, amelyet az erdő fái között nevelt, kőrisfát ültet, amelyet az eső nevel. 15 Ez lesz az ember tüzelője: vesz belőle, hogy megmelegedjék, befűt vele, és kenyeret süt. De istent is csinál belőle, és leborul előtte; bálványszobrot készít, és imádja azt! 16 Felét eltüzeli: ennél a felénél pecsenyét süt, megeszi a húst, és jóllakik. Közben melegszik, és ezt mondja: De jól megmelegedtem, amíg néztem a tűz fényét! 17 A fa többi részéből istent készít: bálványszobrot. Leborulva imádja, és így könyörög hozzá: Ments meg engem, mert te vagy az istenem! 18 Nem tudnak és nem értenek semmit, mert szemük nem képes látni, és nincs eszük, nem értenek. Ézs 6,9-10 19 Nem gondolja meg az ilyen ember, nem tudja és nem látja be, hogy ezt mondaná: Felét eltüzeltem, kenyeret sütöttem parazsánál, húst is sütöttem, és megettem. A többi részéből hogy is csinálhatnék utálatos bálványt; hát egy fatuskót imádjak?! 20 Aki hamuban gyönyörködik, azt félrevezeti saját becsapott szíve. Nem mentheti magát, és nem mondhatja ezt: Csak hazugságra támaszkodtam!


A mai igeszakaszunk bizony rólunk beszél. Igaz, közülünk kevesen készítenek istenszobrot kőből, fából, nemes ércekből. Na de a kabala plüssök mik? Vagy a szerencse karkötők. Meg a divatos márkák, amik nélkül senki sem lehet menő. A telefonodról nem is beszélve ‒ mi lenne veled egy hétig internet nélkül? Néha szánalmas, hogy az ember mitől várja az előrehaladását, az egészségét, a boldogságát, a népszerűségét. Csak csalódás lehet a vége, mert minden embercsinálta megoldás az “itt és most”-ra koncentrál. Egyedül Isten az, aki mindent egyben lát, aki ismeri a kiindulópontokat, és tisztában van a következményekkel is. Te is biztosan észrevetted már, hogy van, ami időpocsékolás az életedben, ami nem váltja be a hozzá fűzött reményeket. Valamiért mégis makacsul ragaszkodsz hozzá. Talán félsz elengedni? Azt gondolod, másképp nem kaphatod meg azt, amit szeretnél? Ha így van, akkor engedd, hogy Isten megmutassa neked, mennyivel több a világ, hogy Neki ott is van segítője, ahol nem gondolnád, arra is van eszköze, amit te lehetetlennek gondolsz! Csak kérd, hogy mutassa meg neked, és ámulni fogsz! Olasz TímeaVan olyan terved, megoldásra váró problémád, amihez szeretnél segítséget, társat vagy eszközt kérni az Úrtól? Kövesd az ének szövegét, majd oszd meg Istennel, amit gondolsz, érzel!

Ézsaiás próféta könyve
A próféta feladata az, hogy Isten szavát tolmácsolja a népnek. Mint tolmács nem válogathat, hogy mit mond el és mi az, ami már kínos lenne, és ezért inkább hallgat róla. Ézsaiás egy olyan próféta volt, aki hatvan éven keresztül végezte ezt a fontos szolgálatot, olyan időkben, amikor Izráelt nagy birodalmak (az asszír, az egyiptomi és a babiloni) vették körül és harcolni kellett ellenük. Négy király is uralkodott ezekben az időkben, akiket Ézsaiás ismert, mert valószínűleg ő is előkelő családból származott. Egy gazdag országban kezdte működését, de egy meghódított és elpusztult országban fejezte be. Feleségét prófétanőként említi. Gyermekei pedig már a nevükben is próféciát hordoztak: „a maradék megtér” és „hamarzsákmány, gyorspréda”.
Ézsaiás próféta stílusa emelkedett, változatos és fordulatos. Méltó ahhoz az üzenethez, amit el kell mondania az eljövendő Messiásról és arról, hogy Isten azt várja, hogy népe szentségben járjon, bánja meg bűneit és engedelmesen várja az Eljövendőt, aki gyermekként adatik, de népe megváltása a feladata. Isten szolgája, a Messiás üdvösséget szerez szenvedése és halála által.
Időnként nehéz olvasni a prófétai szavakat, máskor meg annyi reménységet adnak, hogy másképpen tudsz előre tekinteni. Kívánom, hogy ez a könyv számodra is érthető örömüzenetté váljon!