A Zsoltárok könyve 148
2024. január 14.
Engedelmesség és dicséret


Dicsérjétek az URat! (Zsoltárok 148,1)
Slide1

Minden, ami csak van földön és égen, akkor boldog, ha azt teszi, amire Isten megalkotta őt: dicséri az Urat.


Dicsérjék az ÚR nevét, mert ő parancsolt, és azok létrejöttek, mindörökre helyükre állította őket, rendelkezést adott, melytől nem térnek el. (Zsoltárok 148,5-6)


A Zsoltárok könyve 148

1 Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat, ti, mennyeiek, dicsérjétek a magasságban! 2 Dicsérjétek őt, ti, angyalai mind, dicsérje őt minden serege! 3 Dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag! 4 Dicsérjék őt az egek egei, még a vizek is ott fönn az égben! 1Móz 1,6-7 5 Dicsérjék az Úr nevét, mert ő parancsolt, és azok létrejöttek, 6 mindörökre helyükre állította őket, rendelkezést adott, melytől nem térnek el. 7 Dicsérjétek az Urat, ti, földiek, ti, tengeri szörnyek, az egész óceán! 8 Tűz és jégeső, hó és köd, parancsát teljesítő szélvihar, 9 ti, hegyek és halmok mindnyájan, gyümölcsfák és cédrusok, 10 vadak és egyéb állatok, csúszómászók és szárnyaló madarak, 11 ti, földi királyok és minden nemzet, vezérek és a földnek bírái, 12 ti, ifjak a leányokkal, öregek a fiatalokkal együtt 13 dicsérjétek az Úr nevét! Mert csak az ő neve magasztos, fensége a föld és az ég fölé emelkedik. 14 Megnöveli népe hatalmát, dicsővé teszi minden hívét, Izráel fiait, a hozzá közel álló népet. Dicsérjétek az Urat! 5Móz 4,7


Biztosan te is úgy vagy vele, hogy nem könnyű engedelmesen parancsokat teljesíteni. Valahogy nem szeretjük, ha valaki parancsolgat nekünk. De azért – legyünk őszinték – nagy örömet tud szerezni egy jól elvégzett feladat, és az külön jól esik, ha meg is dicsérnek érte. Engedelmesség után jön a dicséret – már szinte el is várjuk. No, most olvasd csak el még egyszer ezt a zsoltárt! Itt mindenki nagyon boldog; a csillagok, a tenger, a jégeső, a köd, de még az ember is – kicsik és nagyok egyaránt. És azért boldogok, mert azt teszik, amit Istent parancsolt nekik. Engedelmesek és ezért dicsérik az Urat. Igen. Nem arról van szó, hogy engedelmeskednek, és ezért Isten megdicséri őket. Nem! Minden, ami csak van földön és égen, akkor boldog, ha azt teszi, amire Isten megalkotta őt: dicséri az Urat. Vagyis akkor ez azt jelenti, hogy engedelmesség és dicséret együtt jár, elválaszthatatlan a kettő egymástól. Sokszor nehezen találjuk meg az életünk értelmét, nem látjuk, hogy mivégre vagyunk a világon. És sokszor azt sem látjuk, miért dicsérhetnénk az Urat, mikor minden olyan sötét és reménytelen körülöttünk. De ma vasárnap van. Jézus feltámadását ünnepeljük. Lépj be Isten jelenlétébe, töltsd be rendeltetésedet és dicsérd az Urat! Mi lenne, ha istentiszteletre is elmennél, hogy együtt dicsérd az Urat ifjakkal és vénekkel? Harmathy Ágota


Info


Hallgasd meg: So Will I - Tori Kelly
Slide4A Zsoltárok könyve
Előfordult már veled, hogy beszélgettél valakivel és nagyon nehezen tudtad megfogalmazni az érzéseidet, gondolataidat, és hirtelen a másik néhány mondatban, vagy csak egy-két szóban, de pontosan azt mondta el, amit te akartál? Ha volt már ilyen, tudod, hogy ez milyen nagy segítség abban, hogy tovább tudj lépni, más oldalról lásd a helyzetedet vagy észrevedd, hogy mi a feladatod.
A Zsoltárok könyvének olvasása közben pontosan ezt élheted át! Kavarognak benned a gondolatok és érzelmek, erre a zsoltáros azt mondja: ismerem a helyzetedet, én is ezt éreztem, amikor leírtam ezt a verset, és kiöntöttem a szívemet Isten előtt, Ő fölemelt akkor, megvigasztalt, erőt adott és most hálásan dicsőítem Őt.
Nem igazán találsz olyan élethelyzetet, amelyet a zsoltárok között ne írt volna le valaki. Dávid király közel a felét írta a százötven zsoltárnak. De mások is írtak ebben az öt, különböző hosszúságú könyvben olyan költeményeket, dicsérő énekeket (ez a zsoltár jelentése), amelyek egyénileg vagy közösségben is, más-más dallamra vagy különböző hangszerkísérettel énekelhetők.
Ne lepődj meg, ha ugyanazzal az igehellyel jelölve időnként más verset találsz a különböző fordításokban. Meglesz az is, amit keresel, csak lehet, hogy egy fejezettel előbb vagy később. Ugyanis több fordítás a Septuagintát veszi alapul, amely másképpen osztja föl a zsoltárokat.
Nagyon érdekes, hogy ebben a könyvben van a Biblia legrövidebb és a leghosszabb fejezete is. Megtalálod melyek ezek?