Péter első levele 1,1-9
2024. április 2.
Erőforrásom – az üdvösség


Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen áll… (1Péter 1,5)
Slide1

Ha keresztyén lettél, ez nem jelenti azt, hogy a Mennyei Apukád sérthetetlen gyermekeként „extra protekciót” élvezel minden földi veszély ellenében. Bizony, a testi épségemet érheti baj, de az örök életem nem kerülhet veszélybe!


Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. (1Péter 1,6–7)


Péter első levele 1,1-9

1 Péter, Jézus Krisztus apostola Pontusz, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitinia szórványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva Jak 1,1 2 az Atya Isten eleve elrendelése szerint a Lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre: Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Róm 1,5; 8,29; Zsid 9,14 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, 4 arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. 5 Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. 6 Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, 7 hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. 8 Őt szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, 9 mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét.


Az első keresztyének az üdvösség elnyerésének örömével startoltak „hívő pályafutásuk” elején, de hamar jöttek a kemény próbák! Az ördög nem örült az evangélium térnyerésének, és rögtön ellentámadásba lendült. A korabeli friss keresztyéneket egymás után érték a csapások, üldöztetések, rágalmazások. Ma sincs ez másként! Ha látja a gonosz, hogy elvesztett (mert elfogadtad Krisztust megváltódnak, és üdvösséget nyertél), akkor most is próbál megingatni. Jöhet betegség, baleset, kapcsolati krízis vagy kísértés, iskolai/munkahelyi elmarasztalás, vagy valaki fontos személynek az elvesztése. Természetesen, ez nem szükségszerű – de előfordulhat. Mi adhat tartást ilyenkor? Luther éneke (Erős vár a mi Istenünk) mondja: „Kincset, életet, hitvest, gyermeket, mind elvehetik – mit ér ez őnekik? Mienk a menny örökre!” És valóban! Ez a rendíthetetlen bizonyosság a számunkra félretett üdvösségben, ez adott tartást a régi korok és a jelenkor mártírjainak, akiket nem lehetett megfélemlíteni az életük fenyegetésével sem! Veszteség ért? Hátratétellel fenyegetnek? Meg akarnak félemlíteni? Ne félj, nem egyéb történik veled, csak amit Jézus megjövendölt: ahogy őt bántották, úgy fogják tanítványait is bántani! Nézz föl az elvehetetlen mennyei jutalomra! Zámbó AndrásHallgasd meg a Reménységem (Living Hope) című számot Pintér Béla előadásában a háttérinfóknál.

Péter Jézus tanítványaként minden fontos dolognak részese volt: hallotta Mestere tanításait, látta és tapasztalta a csodákat, felismerte, hogy Jézus a Krisztus, az élő Istennek Fia. Szomorkodott, amikor Jézust elfogták és megfeszítették, de teljes öröme volt, amikor találkozhatott és beszélgethetett a feltámadott Úrral. Éppen ezért, ha van valaki, aki össze tudja foglalni a keresztyénség lényegét az ő, és ezt meg is tette első levelében, amelyet körlevélként küldött el a „szétszórtságban” élőknek 63-64 tájékán. Akkoriban ő az általa Babilonnak nevezett Rómában volt és ott vezette a helyi gyülekezetet.
A levelet nem saját maga írta, hanem társa, Szilvánusz jegyezte le. De nem a betűk formája, vagy a kifejezések szépsége a fontos, hanem az üzenet, amit Péter mindenkivel meg akart értetni, hogy a keresztyén embernek van reménysége és elhívatása, és nem mindegy hogyan viselkedik a környezetével és a gyülekezetével. Luther azt mondta erről a levélről: „Az apostol semmit nem felejtett el itt abból, amit egy keresztyénnek tudnia kell.” Kíváncsi vagy rá, hogy milyennek kell lenned Krisztus követőjeként? Akkor olvasd sorra mind az öt fejezetet és megtudod, hogy miként lehet még a szenvedésben is dicsőíteni Istent!