3. nap

Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? (János 8,10)

Az előző napokban olyan történeteket és jézusi kérdéseket olvashattunk, amelyek ismerős élethelyezetek lehettek számunkra. Biztosan szorultunk segítségre, vagy beszélnünk kellett arról, hogy kiben és miért hiszünk. Kevéssé valószínű, hogy rajta kaptak volna valami szörnyű bűnön úgy, ami miatt nyilvánosan is számon kértek volna, ahogyan az sem valószínű, hogy mások felett nekünk kellett volna bíráskodni.

Mégsem mondhatjuk, hogy ez most nem rólunk és nem nekünk szól. Ha figyelmesen végiggondoljuk mi történt itt, magunkra ismerhetünk, jobban megérthetjük, hogy ilyen vizsgahelyzetekben hogyan ne bukjunk el!

Nem ez volt az első eset, amikor a farizeusok tesztelték Jézust, hogy vajon betartja-e a törvényt? Az asszonyt, akit paráznasággal vádoltak, a mózesi törvények alapján ki kellett volna végezni. Ha Jézus is az asszony megkövezése mellett döntött volna, amihez igazából nem is lett volna joga, hiszen ezt csak a nagytanács tehette volna, és csak akkor, ha két szavahihető tanú vallott ellene, akkor ez lett volna a baj. Ha pedig Jézus az által képviselt szeretet és irgalom nevében felmentette volna a nőt, akkor a törvény iránti tiszteletlenséggel vádolták volna.

Jézust azonban nem lehetett tőrbe csalni. A válaszával nem ítél el, nem ment fel, hanem szembesít és elgondolkoztat: „az ítéljen, aki bűntelen, vagyis jogosult erre, az nem lehet más, mint maga az Isten.” Bár ez utóbbit Jézus nem mondta ki, mégis az asszonyt vádoló írástudók megértették Őt. Jézus tükröt tartott eléjük, amiben megláthatták valódi énjüket és rosszindulatú hozzáállásukat. A vizsgán nem Jézus, hanem a vének és az írástudók buktak meg.

És mi? Nem olyanok vagyunk, mint ezek az írástudók, akik kapva kapnak azon, ha más vétkezik? Nincs bennünk az a lelkület, mint ezekben a vénekben, hogy vizsgáztatni akarjuk Jézust, kit kellene megbüntetnie és kit nem? Nem olyan hevesek vagyunk, mint ezek a farizeusok, akik önbíráskodnak? 
Nincsenek olyan élethelyzetek, amikor vádoljuk Istent? Pedig Ő az egyetlen, aki minket megítélhetne, de nem teszi. Felemel minket a porból, mint azt az asszonyt és már nem vádol. Mi se tegyük!

Hallgasd meg Pintér Béla: Felemelhetem újra című dalát