4. nap

Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?  (János 11,25–26)

Jézus legfontosabb kérdése – amire nem csak Mártának kellett Lázár testvére sírja mellett válaszolnia -, hogy elfogadjuk-e, hogy a halállal véget ér minden és nincs tovább? A kérdés minket is szorongat, amikor meg kell állnunk egy sír mellett, vagy izgulunk egy szerettünkért, aki halálos beteg. A rettegés vagy a reménység lesz rajtunk úrrá?

Jézus barátai, a betániai Mária, Márta és Lázár mind istenfélő, kegyes zsidó emberek voltak, akik a Mesterben Isten küldöttét látták, bíztak és hittek Benne. Pont ezért volt csalódott Mária és Márta, amikor Jézus késlekedése miatt a testvérük, Lázár meghalt. Márta szóvá is tette ezt: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.” Erre Jézus az asszonyt a feltámadásba vetett hitéről faggatta, aki megvallotta, hogy hisz az Istenben és a feltámadásban. Ez utóbbi nem volt egyértelmű az ókori zsidóságban, mivel voltak olyan vallási irányzatok, mint például a szadduceusoké, akik tagadták a feltámadást és az örök életet.

Jézus ekkor ezt mondta neki: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?”

Mintha Lázár halála ürügy lenne arra, hogy elmondhassa, milyen események előtt áll, mi történik vele ezután. Jézus innen Jeruzsálembe készült azért, hogy megvalósítsa azt, amiért az Atya küldte. Lázár feltámasztása már előre bizonyságot tett arról, hogy Jézus, aki az Élő Isten Fia, az egyetlen, aki képes legyőzni a halált.
Márta reménysége egyben a hitvallása is.
Lázár feltámadása lett az előjele Jézus Krisztus feltámadásának is. Ami Mártának „csak” reménység volt, az számunkra már megtapasztalt valóság.

Jézus kérdése, amit Mártának is feltett, életünk legfontosabb vizsgája, aminek nem az érdemjegy, hanem az örök élet a tétje. Tehát nem csak észből, hanem szívből, hittel kell válaszolunk, amely így hangzik: „Hiszed-e, hogy Jézus Krisztusba vetett hit által van a feltámadás?” Ha erre nem tudunk olyan bizonyossággal felelni, mint Márta, akkor értelmetlen a hitünk. Vegyük komolyan Pál apostol tanítását „Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. … Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek.” (1Kor 15,17.21)

Hallgasd meg Tímár Sára – Krisztus feltámadott! című számát!

Kép forrása: Biblia Projekt