5. nap

Harmadszor is szólt hozzá: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: Szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én juhaimat! (János 21,17)

Biztosan volt olyan élményünk, hogy tanév vége felé, annak ellenére, hogy készültünk rá, megkértük a tanárt, mégsem kaptunk lehetőséget a javításra. Az élet iskolájában elszenvedett bukások a legfájóbbak, azok különösen is, amikor nincs mód arra, hogy visszacsináljuk.

Ilyen helyzetbe került Simon is, aki az utolsó estén háromszor is megtagadta a Mesterét, ezzel elbukott és áruló tanúsítvány lett. Péter számára az lehetett a legkeservesebb az egészben, hogy mivel Jézust elitélték, kivégezték és meghalt, neki nem is volt módja bocsánatot kérni és jóvá tenni.

Bár Péter szemtanúja volt az üres sírnak és találkozott a feltámadott Jézussal, mégis csak akkor válhatott újra lelkes, odaszánt életű tanítvánnyá, amikor Jézus rehabilitálta. Péter a többiekkel együtt, annak ellenére, hogy többször is beszéltek a Feltámadottal, mégis visszamentek halászni. Ennek több oka is lehetett, de az egyik biztosan az volt, hogy Péter a történtek után nem érezte méltónak magát arra, hogy a Mester tanítványaként továbbra is emberhalász legyen.

Jézus jó pedagógusként olyan módon ejti meg Simon Péter ismétlő vizsgáját, hogy ezzel a tanítványa is átélje, hogy Jézus tényleg megbocsátott neki. Annak idején Péter három alkalommal és egyre hevesebben tagadta le, hogy bármilyen kapcsolata lenne Jézussal. A parton a halfogás után, az Úr ugyanennyiszer kérdezte meg Simon Pétert, hogy „szereti-e Őt?” Jézus nemcsak, hogy elfogadta Péter válaszát, hanem még felelősségteljes küldetést is bízott rá. Nem úgy válaszolt, ahogyan sokan tették volna: „megbocsátok, de nem felejtek” vagy „elhiszem, hogy bánod, de nem bízok benned”.

Sokszor a pótvizsga önmagában is kellemetlen és megalázó, megelégszünk azzal, hogy legalább görbüljön az a jegy, minél hamarabb szabaduljunk. De Jézus, amikor javításra ad lehetőséget, ennél sokkal többet ad: az ember méltóságát akarja visszaállítani a megalázott, bukott állapotából. Neki nem a tananyag, hanem az ember számit. Jézus „pótvizsgája” életünk legjobb, legörömtelibb élménye, hiszen új távlatokat ad az életünknek. A vizsga hangulata ráadásul szeretetteljes, gyógyító és felszabadító.

Hallgasd meg Csiszér László: Ez a szó, szeretet című dalát.