Ézsaiás próféta könyve 43,1-28
2024. július 1.
Ezt mondja az ÚR, aki utat készített


Én, én vagyok az, aki eltörlöm mégis álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. (Ézsaiás 43,25)
Slide1

Tudom, próbálsz hűséges maradni, és van, hogy sikerül is. De a legtöbbször nem. Isten látja, tudja. És azt mondja ma neked: “Én, én vagyok az, aki eltörlöm mégis álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem.”


Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. De nem engem hívtál segítségül, Jákób, nem értem fáradoztál, Izráel! (Ézsaiás 43,20-22)


Ézsaiás próféta könyve 43,1-28

1 De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ézs 41,10; 44,1 2 Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. 2Móz 14,29; Zsolt 66,12; 124,4-5; Dán 3,25 3 Mert én, az Úr vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód! Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted. Ézs 41,14 4 Mivel drágának tartalak és becsesnek, és mivel szeretlek, embereket adok helyetted, életedért cserébe nemzeteket. 5Móz 7,6-8; Jel 3,9 5 Ne félj, mert én veled vagyok! Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ézs 11,11-16; 42,14; 44,2; Jer 30,10; 46,27; ApCsel 18,9-10 6 Ezt mondom északnak: Add ide! – és délnek: Ne tartsd fogva! Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld széléről, 7 mindenkit, akit rólam neveztek el, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Jer 14,9; 15,16; Dán 9,19 8 Hozd ki a népet, amely vak, pedig van szeme, és süket, pedig van füle! Ézs 6,9-10; 42,18-25; Ez 12,2 9 Gyűljön egybe minden nép, jöjjenek össze a nemzetek! Ki tudja közülük megmondani és tudtunkra adni, hogy mi volt régen? Állítsák elő tanúikat, bizonyítsák igazuk, hogy aki hallja, azt mondja rá: Úgy van! Ézs 41,22-23.27; 44,7-8; 45,21 10 Ti vagytok a tanúim – így szól az Úr –, és az én szolgám, akit kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett isten, és utánam sem lesz! 11 Én, én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. 5Móz 4,35; 32,39; 1Kor 8,5-6 12 Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdettem, nem valami idegen isten. Ti vagytok a tanúim – így szól az Úr –, hogy én Isten vagyok. 13 Ezután is csak én leszek! Nincs, aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszem, ki másíthatja meg? Jób 9,12; Ézs 14,27 14 Ezt mondja az Úr, megváltótok, Izráel Szentje: A ti érdeketekben küldök Babilonba, letöröm az összes zárat, a káldeusok pedig jajveszékelnek. Ézs 13,17-22; Jer 29,10 15 Én, az Úr vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. 16 Ezt mondja az Úr, aki utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vízen át, 2Móz 14,21-31; 15,1-21; Józs 3,16; Zsolt 114,3-5 17 aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és lovak, a hadsereg és a harcosok, és most ott feküsznek, nem kelnek föl többé, elaludtak, elhamvadtak, mint a mécses: 18 Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek! Ézs 35,7; 41,18; 42,9; 44,3-4; 63,11-14; 2Kor 3,6-11; 5,17 19 Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni – talán nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. 20 Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, 21 a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. 1Pt 2,9 22 De nem engem hívtál segítségül, Jákób, nem értem fáradoztál, Izráel! 23 Nem nekem hoztál bárányt égőáldozatul, véresáldozataiddal nem engem dicsőítettél. Nem én voltam, akinek ételáldozattal szolgáltál, nem én voltam, akiért tömjénezéssel fáradoztál. Ézs 1,11-15; 66,3 24 Nem nekem vettél drága pénzen jó illatú nádat, nem engem árasztottál el véresáldozataid kövérjével. Bizony, nekem csak vétkeiddel szolgáltál, énértem csak bűnökkel fáradoztál. 25 Én, én vagyok az, aki eltörlöm mégis álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Ézs 1,18; 42,9.11; 44,22; Jer 31,34; Ez 20,9.14.22; 36,22-23; Mk 2,7 26 Panaszod van ellenem? Akkor törvénykezzünk! Mondd csak el, amivel igazolhatnád magad! 27 Már ősatyád is vétkezett ellenem, és szószólóid elpártoltak tőlem. Ézs 1,2; Hós 12,4 28 Ezért vetettem el a szentély fejedelmeit, hagytam, hogy pusztítsák Jákóbot, és káromolják Izráelt.


Ismered azt az helyzetet, amikor te mindent megteszel a másikért, ő mégis semmibe vesz? Ezerszer megfogadod, hogy elég volt, többé nem hagyod, hogy kihasználjanak ‒ aztán azon kapod magad, hogy ismét elgyengültél. És bárhogy küzdesz ellene, nem tudsz hűvös maradni, mert egyszerűen odavagy azért az emberért.  Isten ismeri ezt, nagyon is jól. Csodaszép világot teremtett az ember köré ‒ tönkretette. Újra és újra megszabadította őt a bajból ‒ nem tanult belőle. Mindent megtett, hogy boldoggá tegye őt ‒ mégsem volt elég jó neki.  Meglepődnél, ha azt mondanám: te vagy ez az ember?  Te vagy az, akit Isten a végtelenségig szeret, a legkülönbözőbb módokon keres, akinek mindent a javára fordít. Az egyetlen Fiát sem sajnálta azért, hogy megmentsen. A mai napot is ajándékba kaptad. Eszedbe jutott ez mostanában akár csak egyszer is? Arra hívlak ma, hogy valahányszor öröm ér, ne vedd természetesnek, ne menj el mellette közömbösen! Találj ki valamilyen jelet arra, hogy megköszönd a te szerelmes Atyádnak, hogy észrevetted a kedvességét, és értékeled a törődését! Olasz TímeaHallgasd meg a Mikor vízen mégy át című dalt a MEKDSZ-től a háttérinfóknál!

Ézsaiás próféta könyve
A próféta feladata az, hogy Isten szavát tolmácsolja a népnek. Mint tolmács nem válogathat, hogy mit mond el és mi az, ami már kínos lenne, és ezért inkább hallgat róla. Ézsaiás egy olyan próféta volt, aki hatvan éven keresztül végezte ezt a fontos szolgálatot, olyan időkben, amikor Izráelt nagy birodalmak (az asszír, az egyiptomi és a babiloni) vették körül és harcolni kellett ellenük. Négy király is uralkodott ezekben az időkben, akiket Ézsaiás ismert, mert valószínűleg ő is előkelő családból származott. Egy gazdag országban kezdte működését, de egy meghódított és elpusztult országban fejezte be. Feleségét prófétanőként említi. Gyermekei pedig már a nevükben is próféciát hordoztak: „a maradék megtér” és „hamarzsákmány, gyorspréda”.
Ézsaiás próféta stílusa emelkedett, változatos és fordulatos. Méltó ahhoz az üzenethez, amit el kell mondania az eljövendő Messiásról és arról, hogy Isten azt várja, hogy népe szentségben járjon, bánja meg bűneit és engedelmesen várja az Eljövendőt, aki gyermekként adatik, de népe megváltása a feladata. Isten szolgája, a Messiás üdvösséget szerez szenvedése és halála által.
Időnként nehéz olvasni a prófétai szavakat, máskor meg annyi reménységet adnak, hogy másképpen tudsz előre tekinteni. Kívánom, hogy ez a könyv számodra is érthető örömüzenetté váljon!