A példabeszédek könyve 13,1-11
2024. január 17.
Fékezz!


Aki vigyáz a szájára, megtartja életét, aki feltátja száját, arra romlás vár. (Példabeszédek 13,3)
Slide1

Természetes, hogy következményei vannak annak, ha az életben jó vagy rossz úton járunk. Szóval ne lepődj meg...


Az igazak világossága vígan ég, de a bűnösök lámpása kialszik. A kevélységből csak civódás lesz, de a tanács megfogadásában bölcsesség van. (Példabeszédek 13,9-10)


A példabeszédek könyve 13,1-11

1 A bölcs fiú megfogadja az apai intést, de a csúfolódó nem hallgat a dorgálásra. Péld 12,1; 15,5 2 Amit mond az ember, annak a gyümölcsével lakik jól, a hűtlenek mégis erőszakra vágynak. Péld 12,14; 18,20 3 Aki vigyáz a szájára, megtartja életét, aki feltátja száját, arra romlás vár. Péld 21,23 4 Vágyakozik a lusta lelke, de hiába, a szorgalmas lelke pedig bővelkedik. 5 Gyűlöli az igaz a hazug beszédet, a bűnös pedig szégyent és gyalázatot okoz. 6 Az igazság megtartja a feddhetetlenül élőt, a bűn pedig elbuktatja a vétkest. 7 Van, aki gazdagnak mutatja magát, pedig semmije sincs; van, aki szegénynek, pedig nagy a vagyona. Jel 2,9; 3,17 8 A gazdagság az ember életének váltságdíja lehet, a szegény pedig fenyegetést sem hall. 9 Az igazak világossága vígan ég, de a bűnösök lámpása kialszik. Jób 18,5-6; 21,17; Péld 24,20 10 A kevélységből csak civódás lesz, de a tanács megfogadásában bölcsesség van. 1Kir 12,8-19 11 A könnyen szerzett vagyon elfogy, de aki keze munkájával gyűjt, az gyarapodik.


„Csukd be a szád, vagy belerepülnek a legyek!” – mondja sok angol szülő a gyerekeinek. Persze a 3. versszak nem szó szerint érti, hogy aki nagyra kinyitja a száját, arra vár romlás, hanem inkább egyfajta utalás olyan emberekre, akik egyszerűen képtelenek csendben maradni. Mennyire fontos pedig, hogy vigyázzunk a beszédünkre és tartsuk azt féken. Tegnap azt olvashattuk, hogy a szavainkat jóra is tudjuk használni és hasonlóképpen, a mai szakasz is sok bölcsességet mond nekünk a helyes kommunikációról, főleg arról, hogy gondolkozzunk, mielőtt megszólalunk! Nem azért, mert a beszéd rossz dolog, hanem azért, mert figyelnünk kell arra, hogy mikor, mit és miért mondunk. A kilencedik vers arra emlékeztet bennünket, hogy olyanok vagyunk, mint egy sötétben világító lámpás (lásd Mt 5,14-16). Gondolkozz el – otthon, az iskolában, a munkahelyen vagy egy közösségben, milyen helyzetekben ragyoghat a fényed? Talán van lehetőséged szembeszállni rossz és igazságtalan döntésekkel, vagy akár elhatározhatod, hogy végre mersz hallgatni a lelkiismeretedre és kiállsz a gyengék mellett. Engedd, hogy a fényed szabadon világítson ebben a bűnökkel teli, kaotikus, korrupt és sötét világban egészen addig, amíg Jézussal járhatunk a mennyei Új Jeruzsálemben. (Jel 21,23) James Wheeler-MezeiA példabeszédek könyve

Régen a hétköznapi beszéd része volt, hogy közmondásokkal fejeztük ki egy-egy történet vagy esemény tanulságát. Ma már sokkal kevesebbet mondogatjuk ezeket a tömören megfogalmazott igazságokat, pedig sok mindent egyszerűbben el lehet így mondani. Például, amikor azt mondjuk, hogy „aki másnak vermet ás, maga esik bele”, nem kell elmagyarázni, hogy az illető balga módon másoknak akart ártani és végül neki lett rosszabb. De, amikor ezt a közmondást használjuk, talán nem is gondolunk arra, hogy tulajdonképpen egy bibliai verset idézünk (Péld 26,27), mégpedig abból a könyvből, amit Salamonnak tulajdonítanak.
Salamon, amikor lehetőséget kapott Istentől, hogy bármit kérhet, a bölcsességet kérte. Isten ezt meg is adta neki, és ráadásul kapott gazdagságot is. Bölcsessége messze földön híressé tette. „Háromezer példabeszédet mondott és ezeröt éneket szerzett.” (IKir 5,12) Ebből lett a Példabeszédek könyve. Érdemes lassan olvasni és közben megkeresni, hogy valójában mit is jelent egy-egy mondat, mert nem csupán annyit, amit első olvasásra láthatsz benne. Ha elég figyelmesen olvasod, több ma használt közmondásra is ráakadhatsz. Kívánom, hogy kapj ehhez bölcsességet Istentől!