A Zsoltárok könyve 88
2024. március 24.
Fény az alagút végén


A halottak közé kerülök, mint azok, akik leterítve fekszenek a sírban, akikre nem gondolsz többé, és kikerültek a kezedből. (Zsoltárok 88,6)
Slide1

Hányszor érezted már magad ekkora mélységben? Tudsz az Úrhoz kiáltani? Ő nem fél attól sem, ha netán Őt vádolod…


URam, szabadító Istenem, hozzád kiáltok éjjel-nappal. Jusson hozzád imádságom, figyelj esedezésemre! Mert tele van bajokkal a lelkem, életem közel került a holtak hazájához. (Zsoltárok 88,2–4)


A Zsoltárok könyve 88

1 Kórah fiainak zsoltáréneke. A karmesternek: A „Betegség” kezdetű ének dallamára éneklendő. Az ezráhi Hémán tanítókölteménye. 2Krón 20,19; 1Krón 15,19 2 Uram, szabadító Istenem, hozzád kiáltok éjjel-nappal. 3 Jusson hozzád imádságom, figyelj esedezésemre! 4 Mert tele van bajokkal a lelkem, életem közel került a holtak hazájához. Zsolt 49,16 5 A sírba roskadók közé sorolnak, olyan lettem, mint egy erőtlen férfi. 6 A halottak közé kerülök, mint azok, akik leterítve fekszenek a sírban, akikre nem gondolsz többé, és kikerültek a kezedből. 7 A sír mélyére juttattál már, mélységes sötétségbe. 8 Rám nehezedett haragod, örvényeid mind lehúznak engem. (Szela.) 9 Elszakítottad tőlem ismerőseimet, utálatossá tettél előttük. Fogoly vagyok, nem szabadulhatok, Zsolt 31,12 10 szemem elbágyadt a nyomorúságtól. Hívtalak, Uram, mindennap, kitártam feléd kezemet. 11 Teszel-e csodát a halottakkal? Fölkelnek-e az árnyak, hogy magasztaljanak téged? (Szela.) Zsolt 6,6 12 Beszélnek-e a sírban szeretetedről, hűségedről az enyészet helyén? 13 Ismeretesek-e csodáid a sötétségben, igazságod a feledés földjén? 14 De én hozzád fohászkodom, Uram, már reggel hozzád száll imádságom. 15 Miért taszítasz el engem, Uram, miért rejted el orcádat előlem? 16 Nyomorult és beteg vagyok ifjúságom óta, rettegek tőled, tanácstalan vagyok. 17 Rám zúdult izzó haragod, rettentő csapásaid megsemmisítenek. 18 Körülvesznek mindennap, mint az árvíz, teljesen bekerítenek engem. 19 Elszakítottad tőlem jó barátaimat, már csak a sötétség ismer engem.


Azt hiszem, nem vagyok egyedül azzal, hogy éreztem már magam úgy, ahogy a zsoltár írója itt megfogalmazza. Nem is kell hozzá halálos betegség, hogy úgy érezzük, akkora mélységben vagyunk, hogy az is egyfajta halálközeli élmény, csak tátongó üresség, sötétség, még Isten sincs sehol. Éreztél már így? Amikor Jézus a Gecsemáné kertjében volt, vagy amikor Júdás elárulta, amikor a katonák köpködték, mikor a kereszt gerendáját cipelte, mikor gúnyolták, a barátai elhagyták… Mintha csak ezek az érzések lennének felsorolva itt a zsoltárban. Jézus tudta, hová fog kerülni. Ahogy az Apostoli hitvallásban ma is valljuk, alászállt a poklokra. Ez a Seol, Hádész vagy pokol, amitől a zsoltáríró is annyira tart. Amitől mindannyian tartunk. Az emberiség általános halálfélelme jelenik meg benne. Az a hely, ahol nincs ott Isten. Amikor valami veszteség ér, akkor az sokszor valóban felér a Seol élményével. De amikor Jézus alászállt a poklokra, utána feltámadt. A mi számunkra mindez azt jelenti, hogy Ő magára vette mindazt, amitől félünk, amit a Seol jelent számunkra, meghalt helyettünk és megígérte, hogy mindenkit feltámaszt, aki hisz Őbenne. A mennyben pedig ott lesz Ő, és nem a végtelen üresség fog körülvenni, hanem az élő Istennel való közösség vár. Ha félsz a haláltól, vagy csak borzasztó sötétségben érzed magad, fordulj Istenhez, Ő nem fél attól sem, ha beolvasol neki, csak ne fordíts hátat! És ha azt látod, hogy a közeledben valaki ekkora mélységben van, imádkozz érte! Doroszlainé Jóka RenátaHallgasd meg Jonathan Odgen: Sufficient for me című dalát a háttérinfóknál.

A Zsoltárok könyve
Előfordult már veled, hogy beszélgettél valakivel és nagyon nehezen tudtad megfogalmazni az érzéseidet, gondolataidat, és hirtelen a másik néhány mondatban, vagy csak egy-két szóban, de pontosan azt mondta el, amit te akartál? Ha volt már ilyen, tudod, hogy ez milyen nagy segítség abban, hogy tovább tudj lépni, más oldalról lásd a helyzetedet vagy észrevedd, hogy mi a feladatod.
A Zsoltárok könyvének olvasása közben pontosan ezt élheted át! Kavarognak benned a gondolatok és érzelmek, erre a zsoltáros azt mondja: ismerem a helyzetedet, én is ezt éreztem, amikor leírtam ezt a verset, és kiöntöttem a szívemet Isten előtt, Ő fölemelt akkor, megvigasztalt, erőt adott és most hálásan dicsőítem Őt.
Nem igazán találsz olyan élethelyzetet, amelyet a zsoltárok között ne írt volna le valaki. Dávid király közel a felét írta a százötven zsoltárnak. De mások is írtak ebben az öt, különböző hosszúságú könyvben olyan költeményeket, dicsérő énekeket (ez a zsoltár jelentése), amelyek egyénileg vagy közösségben is, más-más dallamra vagy különböző hangszerkísérettel énekelhetők.
Ne lepődj meg, ha ugyanazzal az igehellyel jelölve időnként más verset találsz a különböző fordításokban. Meglesz az is, amit keresel, csak lehet, hogy egy fejezettel előbb vagy később. Ugyanis több fordítás a Septuagintát veszi alapul, amely másképpen osztja föl a zsoltárokat.
Nagyon érdekes, hogy ebben a könyvben van a Biblia legrövidebb és a leghosszabb fejezete is. Megtalálod melyek ezek?