Márk evangéliuma 12,28-34
2024. március 14.
Gól vagy kapufa?


Jézus pedig látva, hogy okosan felelt, ezt mondta neki: Nem vagy messze Isten országától. És többé senki sem merte őt megkérdezni. (Márk 12,34)
Slide1

A kapufa - bármily közel van is hozzá - nem gól. Mekkora különbség közel lenni valamihez vagy benne lenni?!


Ekkor odament az egyik írástudó, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól felelt nekik, megkérdezte tőle: Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Jézus így válaszolt: A legfőbb ez: „Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr!” és: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből!” A második ez: „Szeresd felebarátodat, mint magadat!” Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat. (Márk 12,28–31)


Márk evangéliuma 12,28-34

28 Ekkor odament az egyik írástudó, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól felelt nekik, megkérdezte tőle: Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? 29 Jézus így válaszolt: A legfőbb ez: „Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr!” 5Móz 6,4-5 30 és: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből!” 31 A második ez: „Szeresd felebarátodat, mint magadat!” Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat. 3Móz 19,18 32 Az írástudó ezt mondta neki: Úgy van, Mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más; 5Móz 4,35 33 és ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük felebarátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő- és véresáldozatnál. 1Sám 15,22; Hós 6,6 34 Jézus pedig látva, hogy okosan felelt, ezt mondta neki: Nem vagy messze Isten országától. És többé senki sem merte őt megkérdezni.


A sok kötözködő kérdező után végre jön valaki, aki - úgy tűnik - őszinte tisztelettel, egyetértéssel és szimpátiával közelít Jézushoz, nem vitatkozni akar. Korábbi benyomásai bizalmat ébresztettek benne a tanítómester iránt, ezért alkalmasnak érzi a helyzetet egy bennfentes beszélgetésre. Olyan ez, mint amikor a jó tanuló nemcsak azért kérdez tanárától, mert újabb tudást akar, hanem hogy már a kérdésével kifejezze, ő is szakértője a témának. Stréberkedés ez? Bizonyos értelemben igen. Mégis fontos felismerni, mennyire kivételes, hogy egy írástudó Jézus oldalára áll. Meg azt is, hogy az egy, legfőbb parancsolathoz másik is tartozik. Milyen lényeges, hogy nincs öncélú vallásosság! Az Isten iránti szereteted az osztálytársaddal való kapcsolatodban vizsgázik. Jézus végső válasza, „nem vagy messze az Isten országától”, elismerő és bátorító: jó úton jársz! Ugyanakkor azt is üzeni, van még egy prücök, egy kis hiány, egy következő lépés. A kapufa csak ahhoz elég, hogy a lelátó közönsége felhördüljön, tapsoljon, de a győzelemhez kevés. Itt vagy mellettem, tehát nem vagy messze. De felismered-e bennem az Isten országának uralkodóját? Akit szerethetsz teljes szívvel, lélekkel, értelemmel és erővel, hogy szeretni tudd magadat és a másik embert is. Mi hiányzik ahhoz, hogy Jézus a „te Istened” legyen? Kérdezd meg magadtól és Tőle! Kántor TamásHallgasd meg Steffany Gretzinger: Open Our Eyes című számát a háttérinfóknál.

Márk evangéliuma
Ha egy eseményről, amelyen nem vettél részt pontosan akarod tudni, hogy milyen volt, és mi is történt ott valójában, akkor hol keresed az igazságot? Átnézed a hírportálokat, hogy mit írnak, vagy a hozzászólásokból próbálod kitalálni, hogy mi történt? Esetleg az ismerőseid között keresel olyat, aki többet tud a dologról? Azt hiszem, ez visz legközelebb a valósághoz. Jézus életéről is úgy tudhatjuk meg a legtöbbet, ha olyan embertől hallunk róla, aki ott volt. Ezért érdemes elolvasni az evangéliumokat. Márkról ugyan nem tudjuk, hogy ott volt-e az eseményeknél, de az biztos, hogy mestere, Péter mindenütt jelen volt, amikor Jézus tanított és csodákat tett, és ott volt akkor is, amikor megfeszítették Krisztust, sőt a feltámadása után is találkozott vele.
Márk Pétertől sokszor hallhatta Jézus történetét és fordította szavait, hisz tolmácsként és munkatársként is mellette volt. Valószínűleg Péter élete vége felé az ő beleegyezésével, esetleg diktálására írta le Márk Jézus életének, halálának és feltámadásának történetét 64-65 tájékán.
Máté ugyan megelőzi az Újszövetségben, de mégis Márk a legelső leírt evangélium a négy közül. És ez a legrövidebb is. Éppen ezért bátran ajánlhatod azoknak a barátaidnak is elolvasásra, akik még nem ismerik a Bibliát és nem tudják, hol kezdjenek hozzá. Mert ebben a könyvben nem találnak nehezen érthető részeket, nemzetségtáblázatokat, azonban megtalálnak mindent, amit Isten Szolgájáról, Jézus Krisztusról tudniuk kell.