Mózes első könyve 46,8–34
2024. február 27.
Hatalmas család


Összesen tehát Jákóbnak 66 egyenes ági leszármazottja ment vele együtt Egyiptomba. (1Mózes 46,26 EFO)
Slide1

Te Isten családjához tartozol. Ebben a családban Ő a vezető, Ő a családfő. Bízol annyira Istenben, hogy ha Ő azt mondja, hogy költözz, akár egy másik országba, akkor hajlandó lennél követni?


Azok, akik Jákóbbal együtt Egyiptomba érkeztek – akik őtőle származtak, azaz Jákób fiainak a feleségein kívül –, összesen hatvanhatan voltak, Józsefnek pedig két fia született Egyiptomban. Jákób egész háza népe tehát, amely Egyiptomba ment, hetven lélek volt. (1Mózes 46,26–27)


Mózes első könyve 46,8–34

1 Izráel tehát útnak indult mindenével, amije csak volt, és amikor Beérsebába ért, áldozatokat mutatott be atyja, Izsák Istenének. 1Móz 26,23-24 2 Isten pedig éjszaka így szólt Izráelhez látomásban: Jákób! Jákób! Ő így felelt: Itt vagyok! 3 Ekkor azt mondta: Én vagyok az Isten, atyádnak Istene! Ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy néppé teszlek ott! 1Móz 47,27; 2Móz 1,7; 5Móz 26,5 4 Én megyek veled Egyiptomba, és én is foglak visszahozni, és József keze fogja majd le a szemedet. 5 Elindult tehát Jákób Beérsebából. Izráel fiai föltették apjukat, Jákóbot meg a gyermekeket és az asszonyokat a szekerekre, amelyeket a fáraó küldött, hogy elvigyék őt. ApCsel 7,15 6 Fogták jószágaikat és szerzeményüket, amit Kánaán földjén szereztek, és elmentek Egyiptomba: Jákób és vele együtt minden leszármazottja. 7 Elvitte magával Egyiptomba a fiait és fiúunokáit, leányait és leányunokáit, minden leszármazottját. 8 Így hívták Izráel utódait, akik elmentek Egyiptomba: Jákób és fiai. Jákób elsőszülötte volt Rúben. 4Móz 26,5 9 Rúben fiai: Hanók, Pallú, Hecrón és Karmí. 2Móz 6,14-16 10 Simeon fiai: Jemúél, Jámín, Óhad, Jákín, Cóhar, valamint Saul, egy kánaáni nőnek a fia. 11 Lévi fiai: Gérsón, Kehát és Merárí. 12 Júda fiai: Ér, Ónán, Sélá, Pérec és Zerah. Ér és Ónán meghalt még Kánaán földjén. De Pérecnek már fiai is voltak: Hecrón és Hámúl. 1Móz 38,1-5.7.10; 38,29-30; 1Krón 2,5 13 Issakár fiai: Tólá, Puvvá, Jób és Simrón. 1Krón 7,1 14 Zebulon fiai: Szered, Élón és Jahleél. 15 Ezek Lea fiai, akiket Paddan-Arámban szült Jákóbnak. Az ő leánya volt Dina; fiai és leányai összesen harminchárman voltak. 1Móz 29,32-35; 30,17-21 16 Gád fiai: Cifjón, Haggí, Súní, Ecbón, Érí, Aródí és Arélí. 17 Ásér fiai: Jimná, Jisvá, Jisví, Beríá, az ő húguk volt Szerah. Beríá fiai: Héber és Malkíél. 1Krón 7,30-31 18 Ezek Zilpa fiai, akit Lábán adott Leának, a leányának. Ő szülte ezt a tizenhatot Jákóbnak. 1Móz 30,10-13 19 Ráhelnek, Jákób feleségének a fia volt József és Benjámin. 1Móz 30,23-24; 35,16-18 20 Józsefnek Egyiptom földjén született Manassé és Efraim, akiket Ászenat, Pótiferának, Ón papjának a leánya szült. 1Móz 41,50-52 21 Benjámin fiai: Bela, Beker, Asbél, Gérá, Naamán, Éhí és Rós, Muppím, Huppím és Ard. 1Krón 7,6 22 Ezek Ráhel fiai, akik Jákóbnak születtek. Összesen tizennégyen voltak. 23 Dán fia: Husím. 24 Naftáli fiai: Jahceél, Gúní, Jécer és Sillém. 1Krón 7,13 25 Ezek Bilha fiai, akit Lábán adott Ráhelnek, a leányának. Ő szülte ezeket Jákóbnak, összesen hetet. 1Móz 30,6-8 26 Azok, akik Jákóbbal együtt Egyiptomba érkeztek – akik őtőle származtak, azaz Jákób fiainak a feleségein kívül –, összesen hatvanhatan voltak, 27 Józsefnek pedig két fia született Egyiptomban. Jákób egész háza népe tehát, amely Egyiptomba ment, hetven lélek volt. 2Móz 1,5; 5Móz 10,22; ApCsel 7,14 28 Józsefhez menve Jákób Júdát küldte maga előtt, hogy mutassa az utat Gósenbe. Így érkeztek el Gósen földjére. 1Móz 45,10; 47,6; 2Móz 8,18 29 József befogatott a kocsijába, és Gósenbe ment apja, Izráel elé. Amikor meglátta, a nyakába borult, és sokáig sírt a nyakába borulva. 1Móz 45,15 30 Izráel azt mondta Józsefnek: Most már meghalhatok, mert megláttam arcodat, hogy még élsz. 31 József ezután azt mondta testvéreinek és apja háza népének: Elmegyek, és hírt viszek a fáraónak. Megmondom neki, hogy testvéreim és apám háza népe, akik Kánaán földjén voltak, megérkeztek hozzám, 1Móz 45,16 32 és ezek az emberek juhpásztorok, mindig jószágtartó emberek voltak, és elhozták a juhaikat, marháikat és mindenüket. 33 Azért ha a fáraó majd hívat titeket, és megkérdezi, hogy mi a foglalkozásotok, 34 ezt mondjátok: Jószágtartó emberek voltak a te szolgáid ifjúkoruktól fogva mindeddig; mi is, meg atyáink is. Így majd letelepedhettek Gósen földjén, mert az egyiptomiak minden juhpásztort utálatosnak tartanak.


Volt már, hogy költöztetek a családdal? Ha igen, akkor tapasztalhattad már, ha nem, akkor el tudod szerintem képzelni, hogy milyen nehéz lehet becsomagolni az egész addigi életedet dobozokba, szatyrokba, hogy egyik lakásból a másikba átvigyél mindent. A családban pedig ugye minél többen vagytok, annyival több a cucc. Ha pedig másik országba költözöl, akkor még bonyolultabb a helyzet, és van, amit nem is vihetsz magaddal. Jákób idejében egy sokkal nagyobb család lakott együtt, ahogy olvassuk, 66 egyenes ági leszármazottja volt, és ebbe nem voltak beleszámolva a nők és a szolgák. Tehát valószínűleg több százan mentek vele. Ráadásul nem csak a család ment, hanem az összes jószág és a teljes pereputty. És nem egy pár kilométerrel költöztek arrébb, hanem egy másik országba mentek lakni. Mekkora szervezésre, előkészületre és milyen vezetésre volt szükség ehhez? A másik része, hogy milyen közeli kapcsolatra volt szükség ahhoz, hogy József hívására és Jákób szavára az összes leszármazott azt mondja, hogy igen, mi is megyünk veled, Jákób! Milyen bizalomra volt ehhez szükség a család részéről a családfő felé? Te Isten családjához tartozol. Ebben a családban Ő a vezető, Ő a családfő. Bízol annyira Istenben, hogy ha Ő azt mondja, hogy költözz, akár egy másik országba, akkor hajlandó lennél követni? Írd ma össze, hogy mik azok a dolgok, amikben már bízol annyira Istenben, hogy megtennéd, ha kérné, és mik azok a dolgok, amiket nem biztos, hogy megtennél akkor sem, ha Isten kérné! Keleti GáborHallgasd meg a Zámír Projekt ‘Írd át álmaim’ című dalát a háttérinfóknál.

Mózes első könyve
Akkor most kezdjük a legelején! Amikor a Bibliát a kezedbe veszed, szerintem te is ritkán lapozol az első oldalra. Gyakrabban olvassuk a zsoltárokat, az evangéliumokat és a leveleket, mint a történeti könyveket, mert általában nem úgy olvassuk ezt a könyvet, mint egy regényt, hogy elkezdjük az első lapon és befejezzük az utolsón. Pedig lehetne így is. Sőt szükséges is, hogy végigolvassuk a teljes Szentírást, hogy ne csak a „kedvenc” történeteinket ismerjük, hanem azokat is, amelyek nehezebben érthetők, vagy nem olyan könnyű olvasmányok. Szóval, most kezdjük az elején, amikor a kezdetek kezdetén, azaz „Kezdetben” Isten megteremtett mindent. Embert is teremtett és egy gyönyörű kertbe helyezte, ahol minden jó volt. De sajnos az első emberpár miatt nehéz idők jöttek minden utánuk született emberre, így ránk is.
Ha Mózes első könyvét olvasod, olyan ismerős neveket találhatsz benne, mint Kain és Ábel, akik Ádám és Éva gyermekei voltak; Noé, aki megmenekült az özönvíz elől; Ábrahám és Sára, akik nagyon sokat vártak Isten ígéretének beteljesülésére; Jákób és Ézsau, akik életében fontos szerepet töltött be egy tál étel, vagy József, aki megmentette családját az éhhaláltól. A történetek is bizonyára ismerősek lesznek. Azonban jönnek majd olyan oldalak, amelyeket nehéz lesz végigolvasni, mert rengeteg ismeretlen név és adat lesz benne. Kérlek, ne ugord át ezeket a fejezeteket sem! Olvasd figyelmesen és nagyon sok érdekességet fogsz találni! Például, hogy ki volt Nimród, vagy hány éves volt Matuzsálem?