Márk evangéliuma 11,20-26
2024. március 8.
Higgyetek Istenben


Jézus így válaszolt nekik: Higgyetek Istenben! (Márk 11,22)
Slide1

Mindenki hisz valamiben vagy valakiben, az nem is fontos, hogy miben, csak higgyen. Tényleg? A hit önmagában az, ami megment? Vagy az, amiben- vagy akiben bízunk? Melyik a fontosabb?


Péter visszaemlékezve így szólt hozzá: Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus így válaszolt nekik: Higgyetek Istenben! Bizony mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel, és vesd magad a tengerbe! – és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak megadatik az. (Márk 11,21–23)


Márk evangéliuma 11,20-26

20 Korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy az gyökerestől kiszáradt. 21 Péter visszaemlékezve így szólt hozzá: Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. 22 Jézus így válaszolt nekik: Higgyetek Istenben! 23 Bizony mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel, és vesd magad a tengerbe! – és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak megadatik az. Mt 17,20; 1Kor 13,2 24 Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok, és megadatik nektek. 25 És amikor imádkoztok, bocsássatok meg annak, aki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. 26 Ha pedig ti nem bocsátotok meg, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a vétkeiteket.


Napokban olvastuk, hogy Jézus a fügefán hiába keresett gyümölcsöt, ezért megátkozta. Miért akart Jézus fügét, amikor még nem jött el a szüret ideje? A fügefán a gyümölcsök hamarabb jelennek meg, mint a levelek. Jézus csak leveleket talált az ágakon. Másnap pedig a tanítványaival együtt már a kiszáradt fát látták. A tanítványok elámultak, hogy az Úr ítélete ilyen súlyosan és gyorsan bekövetkezett. Ez a több méteres fa gyökerestül 24 óra leforgása alatt menthetetlenül kiszáradt. A tanítványok döbbenete rámutatott hitetlenségükre, ezért Jézus igy intette őket és minket: Higgyetek Istenben! Mit jelent ez? Bizalmon alapuló kapcsolatot az Istennel. Mind a kettőn van a hangsúly, az egyik feltételezi másikat. Jézus összeköti a hitet a könyörgéssel. Nem az imádságba vetett hitről szól ez az ígéret, hanem a hit által átitatott imádságról. Az ígéret pedig a következő: amit kértek, mindazt meg is kapjátok. Bízol-e Isten szavában és ígéreteiben? Bízol abban, hogy imádságodnak olyan ereje van, mint teremtő Istened szavának? Elhiszed-e azt, ahogyan az Atya szavával megalkotta a világot, úgy az imádságod szavai akár hegyeket mozgathatnak meg? Ezen a héten, amikor imádkozol, figyelj arra, hogy ezzel a bizalommal és hittel szólítsd meg Istenedet! Győrffy EszterMárk evangéliuma

Ha egy eseményről, amelyen nem vettél részt pontosan akarod tudni, hogy milyen volt, és mi is történt ott valójában, akkor hol keresed az igazságot? Átnézed a hírportálokat, hogy mit írnak, vagy a hozzászólásokból próbálod kitalálni, hogy mi történt? Esetleg az ismerőseid között keresel olyat, aki többet tud a dologról? Azt hiszem, ez visz legközelebb a valósághoz. Jézus életéről is úgy tudhatjuk meg a legtöbbet, ha olyan embertől hallunk róla, aki ott volt. Ezért érdemes elolvasni az evangéliumokat. Márkról ugyan nem tudjuk, hogy ott volt-e az eseményeknél, de az biztos, hogy mestere, Péter mindenütt jelen volt, amikor Jézus tanított és csodákat tett, és ott volt akkor is, amikor megfeszítették Krisztust, sőt a feltámadása után is találkozott vele.
Márk Pétertől sokszor hallhatta Jézus történetét és fordította szavait, hisz tolmácsként és munkatársként is mellette volt. Valószínűleg Péter élete vége felé az ő beleegyezésével, esetleg diktálására írta le Márk Jézus életének, halálának és feltámadásának történetét 64-65 tájékán.
Máté ugyan megelőzi az Újszövetségben, de mégis Márk a legelső leírt evangélium a négy közül. És ez a legrövidebb is. Éppen ezért bátran ajánlhatod azoknak a barátaidnak is elolvasásra, akik még nem ismerik a Bibliát és nem tudják, hol kezdjenek hozzá. Mert ebben a könyvben nem találnak nehezen érthető részeket, nemzetségtáblázatokat, azonban megtalálnak mindent, amit Isten Szolgájáról, Jézus Krisztusról tudniuk kell.