Ézsaiás próféta könyve 46,1-13
2024. július 8.
Hinni és bízni


Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak! Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. (Ézsaiás 46,4)
Slide1

Amikor sűrűn cserélődnek az emberek körülöttünk, vagy gyorsan változnak a körülmények, az nagyon elveszetté tudja tenni az embert. Habár azt mondják, ebben a világban csak egyetlen állandó dolog van: a változás.


Emlékezzetek vissza az ősrégi dolgokra: én vagyok az Isten, nincsen más, Isten én vagyok, nincs hozzám hasonló! Előre megmondtam a jövendőt, és régen a még meg nem történteket. Ezt mondom: Megvalósul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik. (Ézsaiás 46,9-10)


Ézsaiás próféta könyve 46,1-13

1 Összerogyott Bél, leroskadt Nebó, teherhordó állatokra rakták szobraikat; amiket eddig ti hordoztatok, most fáradt állatokra kerülnek teherként. Ézs 45,20; Jer 48,1; 50,2; 51,47 2 Ám azok sem tudják menteni a terhet, leroskadnak, összerogynak mind; a bálványok maguk is fogságba kerülnek. 3 Hallgass rám, Jákób háza, és Izráel házának egész maradéka, ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek: 2Móz 19,4; 4Móz 11,12; 5Móz 1,31; 32,10-11; Zsolt 22,11; 71,6.18; Ézs 63,9; Hós 11,3 4 Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak! Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. 5 Ugyan kihez hasonlíthatnátok engem, kivel mérhetnétek össze, kivel vethetnétek egybe, akihez tényleg hasonlítanék? 2Móz 15,11; Zsolt 40,6; Ézs 40,18.25; 44,7 6 Kiöntik az aranyat az erszényből, kimérik az ezüstöt a mérlegen. Ötvöst fogadnak, hogy istent készítsen belőle, és leborulva azt imádhassák. 1Kir 18,26; Ézs 40,19-20; 41,6-7; 44,9-20; 45,20; Jer 10,5 7 Vállukra veszik, úgy hordozzák: ha helyére teszik, ott áll, el nem mozdul helyéről. Ha segítségért kiáltanak hozzá, nem válaszol, nem menti meg őket a nyomorúságból. 8 Emlékezzetek csak, és piruljatok, szívleljétek meg ezt, ti hűtlenek! 9 Emlékezzetek vissza az ősrégi dolgokra: én vagyok az Isten, nincsen más, Isten én vagyok, nincs hozzám hasonló! 5Móz 32,7; Ézs 43,10-11; 44,6; 45,5; 46,5 10 Előre megmondtam a jövendőt, és régen a még meg nem történteket. Ezt mondom: Megvalósul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik. Zsolt 33,11; Péld 19,21; Ézs 41,22-23.26-27; 42,9; 43,12; 44,8; 45,21; Zsid 6,17 11 Elhívok napkeletről egy saskeselyűt, tervem végrehajtóját messze földről. Alig szóltam, máris elhozom, kigondoltam, máris megteszem. Ézs 41,2.25; Ez 17,3 12 Hallgassatok rám, ti konok szívűek, akik messze vagytok az igazságtól! 13 Közel van igazságom, nincs már messze, szabadításom nem késik. A Sionon szabadulást szerzek ékességemnek, Izráelnek. Ézs 40,5; 58,8; 60,1; Jer 29,10; Lk 2,32


Ha felnyitod a Bibliádat, csupa olyan történetet találsz benne, amitől mi csak a szánkat tátjuk. Mózes egy mozdulatától kettényílt a Vörös-tenger. Dávid egyetlen kaviccsal leterítette a rettegett Góliátot. Péter járt a vízen. Ezekben a hithősökben két közös dolog volt. Az egyik, hogy mind ugyanolyan emberek voltak, mint te vagy én, A másik, hogy hittek Istennek. Nem csupán Benne hittek, hanem Neki. Ez ugyanis nagy különbség. Kábé akkora, mint például elhinni egy légtornásznak, hogy képes áttolni egy embert talicskával a kötélen, vagy bele is ülni a talicskájába. Ha megtanulsz bízni Istenben, egy idő után az Ige segít neked: felkészít a csapdákra, tanácsot ad, bátorít, vigasztal, utat mutat. Ma reggel azt olvassuk: „Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg.” (Ézs 46,4) Mit mond ez a jövődről? Hogy lesz a napodnak legalább egy olyan pillanata, amikor kétségessé válik, hogy hogyan tovább. De abban is biztos lehetsz, hogy akármilyen nehézséggel találkozol, Istennél megtalálod a megoldás kulcsát. Nem kell kétségbe esned, hanem egyenesen Neki mondd el, mivel küzdesz! Tőle kérdd a segítséget! És ha elhiszed, hogy Ő az összes lehetőség közül a legjobbat fogja eléd tárni, egész nagyszerű napod lesz. Legyen így! Olasz TímeaHallgasd meg: ESTI MESÉK - Vakmerő Szeretet című dalt a háttérinfóknál!

Ézsaiás próféta könyve
A próféta feladata az, hogy Isten szavát tolmácsolja a népnek. Mint tolmács nem válogathat, hogy mit mond el és mi az, ami már kínos lenne, és ezért inkább hallgat róla. Ézsaiás egy olyan próféta volt, aki hatvan éven keresztül végezte ezt a fontos szolgálatot, olyan időkben, amikor Izráelt nagy birodalmak (az asszír, az egyiptomi és a babiloni) vették körül és harcolni kellett ellenük. Négy király is uralkodott ezekben az időkben, akiket Ézsaiás ismert, mert valószínűleg ő is előkelő családból származott. Egy gazdag országban kezdte működését, de egy meghódított és elpusztult országban fejezte be. Feleségét prófétanőként említi. Gyermekei pedig már a nevükben is próféciát hordoztak: „a maradék megtér” és „hamarzsákmány, gyorspréda”.
Ézsaiás próféta stílusa emelkedett, változatos és fordulatos. Méltó ahhoz az üzenethez, amit el kell mondania az eljövendő Messiásról és arról, hogy Isten azt várja, hogy népe szentségben járjon, bánja meg bűneit és engedelmesen várja az Eljövendőt, aki gyermekként adatik, de népe megváltása a feladata. Isten szolgája, a Messiás üdvösséget szerez szenvedése és halála által.
Időnként nehéz olvasni a prófétai szavakat, máskor meg annyi reménységet adnak, hogy másképpen tudsz előre tekinteni. Kívánom, hogy ez a könyv számodra is érthető örömüzenetté váljon!