Márk evangéliuma 1,21-28
2024. január 5.
Hiteles Jézus


Úgy tanította őket, mint akinek hatalma van. (Márk 1,22)
Slide1

Tudod mi lehetett a különbség Jézus tanítása és a farizeusoké között, mit értethetett Márk azon, hogy Jézus tanításában erő, hatalom volt?


Mindnyájan annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették egymástól: Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok engedelmeskednek neki. (Márk 1,27)


Márk evangéliuma 1,21-28

21 Ezután elmentek Kapernaumba. Szombaton pedig azonnal a zsinagógába ment, és tanított. 22 Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. 23 Éppen ott volt a zsinagógájukban egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel: 24 Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad, ki vagy: az Isten Szentje. 25 Jézus ráparancsolt: Némulj el, és menj ki belőle! 26 A tisztátalan lélek pedig megrázta azt az embert, és hangos kiáltással kiment belőle. 27 Mindnyájan annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették egymástól: Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok engedelmeskednek neki. 28 És gyorsan elterjedt a híre mindenfelé Galilea egész környékén.


Látszólag csak annyiról van szó, hogy a Mester tudott parancsolni a tisztátalan lelkeknek, volt hatalma betegeket gyógyítani, vagy természeti csodákat tenni. De azt hiszem, van itt még valami, ami talán ezeknél is fontosabb: Jézus hiteles volt. Azért kísérték szavait csodák és jelek, mert nem csak beszélt Isten országáról, hanem képviselte azt. Azért kincs minden szava, mert egyetlen szót sem mondott csak úgy, mert jól hangzik, mert kegyes. Minden szava életet teremt. Jézushoz a leginkább lázadó pillanatodban is tudsz kapcsolódni, mert semmi sincs benne, ami üres vallásosság lenne, ami evangélium nélküli törvény lenne, ami saját életében meg nem élt terület lenne. Ma is azok Isten nagyhatású emberei, akiknek szava és élete nagy átfedésben van. Nem tudunk hosszútávú, eredményes módon Isten országának építői lenni, ha nem hozzuk életünk gyakorlatát szinkronba szavainkkal. Elgondolkodhatsz most azon, hogy miben tartod magadat hiteles keresztyénnek, és miben kellene változnod, hogy erővel képviselhesd az Urat? Tar ZoltánMárk evangéliuma

Ha egy eseményről, amelyen nem vettél részt pontosan akarod tudni, hogy milyen volt, és mi is történt ott valójában, akkor hol keresed az igazságot? Átnézed a hírportálokat, hogy mit írnak, vagy a hozzászólásokból próbálod kitalálni, hogy mi történt? Esetleg az ismerőseid között keresel olyat, aki többet tud a dologról? Azt hiszem, ez visz legközelebb a valósághoz. Jézus életéről is úgy tudhatjuk meg a legtöbbet, ha olyan embertől hallunk róla, aki ott volt. Ezért érdemes elolvasni az evangéliumokat. Márkról ugyan nem tudjuk, hogy ott volt-e az eseményeknél, de az biztos, hogy mestere, Péter mindenütt jelen volt, amikor Jézus tanított és csodákat tett, és ott volt akkor is, amikor megfeszítették Krisztust, sőt a feltámadása után is találkozott vele.
Márk Pétertől sokszor hallhatta Jézus történetét és fordította szavait, hisz tolmácsként és munkatársként is mellette volt. Valószínűleg Péter élete vége felé az ő beleegyezésével, esetleg diktálására írta le Márk Jézus életének, halálának és feltámadásának történetét 64-65 tájékán.
Máté ugyan megelőzi az Újszövetségben, de mégis Márk a legelső leírt evangélium a négy közül. És ez a legrövidebb is. Éppen ezért bátran ajánlhatod azoknak a barátaidnak is elolvasásra, akik még nem ismerik a Bibliát és nem tudják, hol kezdjenek hozzá. Mert ebben a könyvben nem találnak nehezen érthető részeket, nemzetségtáblázatokat, azonban megtalálnak mindent, amit Isten Szolgájáról, Jézus Krisztusról tudniuk kell.