Az Apostolok Cselekedetei 14,1-7
2024. június 5.
Hogy csinálták?


Mégis hosszabb időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva, aki bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett… (ApCsel 14,3a)
Slide1

Az ember szívében sokféle indulat van, és néha egészen gyűlölködő is tud lenni - főleg az evangéliummal, és annak követőivel szemben. Megfoghatatlan, hogy valahol azonban hit születik. Hogyan „lesznek” a hívők?


… Úgy hirdették az igét, hogy a zsidókból is, a görögökből is igen sokan lettek hívőkké. De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. Mégis hosszabb időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva, aki bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett, és megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek véghez. (ApCsel 14,1–3)


Az Apostolok Cselekedetei 14,1-7

1 Ikóniumban szintén bementek a zsidók zsinagógájába, és úgy hirdették az igét, hogy a zsidókból is, a görögökből is igen sokan lettek hívőkké. 2 De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. 3 Mégis hosszabb időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva, aki bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett, és megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek véghez. 4 A város népe meghasonlott, és némelyek a zsidókkal, mások pedig az apostolokkal tartottak. 5 Amikor a pogányok és a zsidók vezetőikkel együtt összefogtak, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket, 6 ők ezt megtudva elmenekültek Likaónia városaiba, Lisztrába, Derbébe és a környékre, 7 és ott hirdették az evangéliumot.


Ha megpróbálom egymás mellé tenni az ókori világot és a mostanit, akkor feltűnő hasonlóságot látok. Az örök élet evangéliuma ugyanúgy felszítja az indulatokat. Pálék prédikálására sokan jutnak hitre, de sokan azonnal lázongani, és másokat akár gyilkosságra hergelni kezdenek. Manapság is, ahol az evangélium megszólal, sokakat megérint, de sokakban megmagyarázhatatlan indulat, sőt gyűlölet születik. Azt kénytelen vagyok leszűrni, hogy az ember könnyen gerjed haragra az evangélium hallatán, s értem, hogy a bűn az, ami erősen tart fogva és nem engedi, hogy egykönnyen vonzódni kezdjünk Jézus Krisztus iránt, sőt! Az ApCsel azonban mégis beszámol arról, hogy sokan megindulnak, és az acsarkodásokkal mit sem törődve hitre jutnak. Az ember természetét ismerve az igazi kérdés nem is az, hogyan gerjedhetnek haragra, gyűlöletre, hanem hogyan történhet, hogy sokan megtérnek, sokan elfogadják Krisztust, és hitre jutnak? Hogyan csinálta ezt Pál és Barnabás? A válasz különlegesen bíztató: nem ők tettek valamit „jobban”, mint a mai kor prédikátorai, de a hit megszületése mindig a Szentlélek ajándéka, cselekvése volt! Imádkozzunk ébredésért! Azért, hogy a Lélek ereje áradjon, a hirdetett Ige új életet szüljön a szívekben. Imádkozzunk az igehirdetőkért, hogy az egyre jobban megbomló világban is Isten hűséges eszközei legyenek, s az evangélium célt érjen rajtuk keresztül, Krisztus által! Blatniczky JánosHallgasd meg a Rend Collective - Rescuer (Good News) című dalát a háttérinfóknál!

Az Apostolok Cselekedetei
Tudod, hogy mit jelent a pálfordulás? Hallottad már, hogy a keresztyén név először csak gúnynév volt? Tudod, hogy kezdett elterjedni az evangélium? Milyen jó, hogy erre már mások is kíváncsiak voltak! Éppen ezért Lukács evangélista egy előkelő úrnak, Teofilusnak írta le két könyvben mindazt, amit átélt, és aminek utánajárt. Az első könyv Jézus életéről és tetteiről szólt. A második pedig azokról a cselekedetekről, amelyeket Isten Lelke által vitt véghez népe életében Jézus mennybemenetele után. A könyv címe: Az Apostolok cselekedetei. De valójában az evangélium terjedéséről olvashatunk benne. A legtöbbet Pál apostol missziói útjairól tudhatunk meg, hiszen Lukács maga is sok helyen személyesen jelen volt, tehát elsőkézből tudósít bennünket az eseményekről.
Nem volt könnyű dolguk az apostoloknak, szolgatársaiknak, de még a követőiknek sem. Ez a könyv egy izgalmas kalandregénynek is beillene, de ugyanakkor pontos útleírás és történelemkönyv is egyben, ami mind Istenre mutat. Ha szereted a földrajzot, vedd elő a térképet és nyomon követheted a keresztyénség terjedésének kezdeteit. Ha a kalandok érdekelnek jobban, akkor is érdemes elolvasni, mert ebben a könyvben szinte láthatod magad előtt, amint hajótörést szenvednek néhányan, vagy hatalmas katonai sereg szinte lopva menekíti a rabot. Ahogy olvasod az Apostolok cselekedeteit, rá fogsz jönni, hogy ez nem csak történelem, hanem személy szerint neked szóló üzenet. Bár nem fenyeget a veszély, hogy börtönbe zárnak Jézus nevének hirdetéséért, mégis olyan sokszor hallgatunk róla. Te hirdeted Isten szeretetét és Jézus megváltását minden időben?