A Zsoltárok könyve 89,20-53
2024. január 7.
Hol van Isten a szenvedésemben?


Hol vannak Uram, régi kegyelmes tetteid, hűséged, amelyet esküvel fogadtál Dávidnak? (Zsoltárok 89,50)
Slide1

Mikor szenvedéssel szembesülünk, ne féljünk nehéz kérdéseinket feltenni Istennek. Olyanokat, mint például hol van Isten szeretete a nehézségeinken keresztül?


Hol vannak, Uram, régi kegyelmes tetteid, hűséged, amelyet esküvel fogadtál Dávidnak? Gondolj, Uram, szolgád gyalázatára, amit lelkemben szenvedek sok néptől! Mert gyaláznak ellenségeid, URam, gyalázzák fölkented lába nyomát. (Zsoltárok 89,50-52)


A Zsoltárok könyve 89,20-53

20 Egykor látomásban így szóltál híveidhez: Segítséget nyújtottam egy hősnek, kiemeltem a nép közül egy kiválasztottat. 1Sám 16,1.13; 2Sám 3,18 21 Megtaláltam szolgámat, Dávidot, szent olajommal fölkentem őt. 22 Kezem állandóan vele lesz, karom erőssé teszi őt. 23 Nem csalja tőrbe ellenség, nem nyomja el álnok ember. 24 Kiirtom előle ellenségeit, és leverem gyűlölőit. 25 Hűségem és szeretetem vele lesz, és nevem által emelkedik hatalma. 26 Ráteszem kezét a tengerre, jobbját a folyókra. Zsolt 72,8 27 Így nevez majd engem: Atyám vagy, én Istenem, szabadító kősziklám! 2Sám 7,14-16 28 Én pedig elsőszülöttséggel ajándékozom meg, felséges lesz a földi királyok között. 29 Örökké megtartom szeretetemet iránta, és szövetségem állandó lesz vele. 30 Megőrzöm nemzetségét örökké, és az ő trónját, amíg csak meglesz az ég. 31 Ha fiai elhagyják tanításomat, és nem élnek törvényeim szerint, 32 ha megszegik rendelkezéseimet, és nem tartják meg parancsolataimat, 33 akkor bottal büntetem meg őket vétkükért, és csapásokkal bűnükért. 34 De szeretetemet nem vonom meg tőle, és nem csalom meg, mert hűséges vagyok. 35 Nem szegem meg szövetségemet, nem másítom meg, ami a számon kijött. 36 Megesküdtem egykor szentségemre, és nem fogok hazudni Dávidnak: 37 Örökké lesz utódja, trónja előttem lesz, mint a nap, 38 megmarad örökre, mint a hold, a fellegek közt lakó igaz tanú. (Szela.) 1Móz 9,13 39 Mégis eltaszítottad fölkentedet, megvetetted, és megharagudtál rá. 2Kir 21,10-15; 25,1-21 40 Felbontottad a szolgáddal kötött szövetséget, porig aláztad koronáját. 41 Mindenütt leromboltad kerítését, erős városait romba döntötted. 42 Fosztogatja minden arra járó, csúffá lett szomszédai előtt. 43 Fölemelted támadói jobbját, örömöt szereztél ellenségeinek. 44 Még kardja élét is elvetted, hogy ne tudjon helytállni a harcban. 45 Megfosztottad tisztaságától, trónját a földre döntötted. 46 Megrövidítetted ifjúsága idejét, szégyennel borítottad el. (Szela.) 47 Miért rejtőzöl el oly soká, Uram, miért lángol haragod, mint a tűz? 48 Gondold meg, hogy mit ér az életem, milyen mulandónak teremtettél minden embert! 49 Van-e olyan ember, aki életben maradhat, és nem lát halált, aki megmenekülhet a holtak hazájától? (Szela.) Zsolt 49,9.16 50 Hol vannak, Uram, régi kegyelmes tetteid, hűséged, amelyet esküvel fogadtál Dávidnak? 51 Gondolj, Uram, szolgád gyalázatára, amit lelkemben szenvedek sok néptől! Zsolt 44,10-17 52 Mert gyaláznak ellenségeid, Uram, gyalázzák fölkented lába nyomát. 53 Áldott legyen az Úr mindörökké! Ámen, ámen!


Ebben a zsoltárban Isten megígérte, hogy gondoskodik Dávid utódairól és trónjáról örökké (30. v.). Isten azonban mégis véget vetett Dávid trónjának (45. v.), amikor Júda városait lerombolták (41. v.). A zsoltáros pedig így kiált az 50. versben: „hol vannak, Uram, régi kegyelmes tetteid, hűséged, amelyet esküvel fogadtál Dávidnak?” Mikor szenvedéssel szembesülünk, ne féljünk nehéz kérdéseinket feltenni Istennek. Olyanokat, mint például hol van Isten szeretete a nehézségeinken keresztül? Az utóbbi időszakban én is sokszor feltettem magamnak ezt a kérdést, mikor elutaztam, hogy meglátogassam tőlem nagyon távol élő édesanyámat, aki gyógyíthatatlan szívbetegségben szenved. A jó hír az, hogy Anyukám elfogadta az Úr Jézus keresztáldozatát, s ezen keresztül bocsánatát a bűneire, s így reménysége van az örök életre. Ettől persze még nehéz látni a szenvedéseit. Az 53. versben azt mondja a zsoltáros: „Áldott legyen az Úr mindörökké!” Miközben Isten elé hozzuk a nehézségeinket, vajon tudjuk-e őszintén mondani mi is, hogy „áldott legyen az Úr mindörökké”? Steven és Lilla JemmettHallgasd meg: Légy bátor szívem

A Zsoltárok könyve
Előfordult már veled, hogy beszélgettél valakivel és nagyon nehezen tudtad megfogalmazni az érzéseidet, gondolataidat, és hirtelen a másik néhány mondatban, vagy csak egy-két szóban, de pontosan azt mondta el, amit te akartál? Ha volt már ilyen, tudod, hogy ez milyen nagy segítség abban, hogy tovább tudj lépni, más oldalról lásd a helyzetedet vagy észrevedd, hogy mi a feladatod.
A Zsoltárok könyvének olvasása közben pontosan ezt élheted át! Kavarognak benned a gondolatok és érzelmek, erre a zsoltáros azt mondja: ismerem a helyzetedet, én is ezt éreztem, amikor leírtam ezt a verset, és kiöntöttem a szívemet Isten előtt, Ő fölemelt akkor, megvigasztalt, erőt adott és most hálásan dicsőítem Őt.
Nem igazán találsz olyan élethelyzetet, amelyet a zsoltárok között ne írt volna le valaki. Dávid király közel a felét írta a százötven zsoltárnak. De mások is írtak ebben az öt, különböző hosszúságú könyvben olyan költeményeket, dicsérő énekeket (ez a zsoltár jelentése), amelyek egyénileg vagy közösségben is, más-más dallamra vagy különböző hangszerkísérettel énekelhetők.
Ne lepődj meg, ha ugyanazzal az igehellyel jelölve időnként más verset találsz a különböző fordításokban. Meglesz az is, amit keresel, csak lehet, hogy egy fejezettel előbb vagy később. Ugyanis több fordítás a Septuagintát veszi alapul, amely másképpen osztja föl a zsoltárokat.
Nagyon érdekes, hogy ebben a könyvben van a Biblia legrövidebb és a leghosszabb fejezete is. Megtalálod melyek ezek?