A Zsoltárok könyve 89,1-19
2024. január 1.
Hűséges, fenséges, páratlan mindenben


Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké, nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet. (Zsoltárok 89,2)
Slide1

Azt szeretem más versekben is, s így a zsoltárokban is, hogy ki tudnak fejezni olyan érzéseket, amiket én is érzek, de bennem mégsem tudnak ezek a szavak szintjére emelkedni. Olykor úgy érzem, képtelenség leírni azt, milyen Isten, ez a zsoltárszakasz azonban egy nagyszerű leírást ad Róla.


URam, Seregek Istene! Ki olyan erős, mint te, URam? Hűséged körülvesz téged! Te uralkodsz a dühöngő tengeren; ha hullámai eltornyosulnak, te lecsendesíted őket (Zsoltárok 89,9-10)


A Zsoltárok könyve 89,1-19

1 Az ezráhi Étán tanítókölteménye. 1Krón 15,19 2 Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké, nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet. 3 Mert ezt mondom: Örökké tart kegyelmed, hűséged szilárd, akár az ég. 4 Szövetséget kötöttem választottammal, megesküdtem szolgámnak, Dávidnak: 2Sám 7,12-16; Zsolt 132,11 5 Örökre fenntartom utódaidat, nemzedékről nemzedékre építem trónodat! (Szela.) 6 Az egek magasztalják csodáidat, Uram, hűségedet a szentek gyülekezetében. 7 Mert ki van a fellegekben, aki egy sorba állítható az Úrral? Ki hasonló az Úrhoz az istenfiak között? Zsolt 86,8 8 Igen rettenetes az Isten a szentek gyűlésében, és félelmetes mindazok között, akik körülötte vannak. 9 Uram, Seregek Istene! Ki olyan erős, mint te, Uram? Hűséged körülvesz téged! 10 Te uralkodsz a dühöngő tengeren; ha hullámai tornyosulnak, te lecsendesíted őket. Zsolt 65,8 11 Te zúztad szét Rahabot, halálra sebezve; erős karoddal szétszórtad ellenségeidet. Jób 26,12-13; Lk 1,51 12 Tied a menny, tied a föld is, te hoztad létre a földkerekséget és azt, ami betölti. Zsolt 24,1-2 13 Te teremtettél északot és délt, a Tábór és a Hermón a te nevedet zengi. 14 Hatalmas a te karod, kezed erős, jobbod felséges. 15 Igazság és jog trónodnak támasza, szeretet és hűség jár előtted. 16 Boldog nép az, amely tud neked ujjongani, amely orcád világosságában járhat, Uram! 17 Nevednek örvendeznek mindennap, és igazságod fölmagasztalja őket, 18 mert te vagy díszük és erejük. Kegyelmed által emelkedik hatalmunk, 19 mert az Úrtól van a pajzsunk, Izráel Szentjétől a királyunk.


A 89. zsoltár első 19 verse magasztalja az Urat kegyelmes tetteiért, hűségéért, erejéért. Azért szeretem a zsoltárokat olvasni, mert segítenek kifejezni, szavakba önteni, mennyire hatalmas Isten. A zsoltáros olykor képeket használ, amik érzékletessé teszik a mondandóját, például “hűséged szilárd, akár az ég”. (3. v.) Isten nem hagy el minket semmilyen nehézségben, mellettünk áll, s mint ahogyan az ég is örökké felettünk áll, Isten is örökké fogja a kezünket. Számomra különösen erősek azok a sorok, amik azt írják le, ahogy Isten uralkodik a természet fölött, Ő lecsendesíti a nagy viharos tengert. (10. v.) Én még sosem voltam viharos tengeren, de számomra a vihar már a szárazföldön is épp elég ijesztő. Hihetetlenül bátorító, hogy amire semmilyen befolyásom sincs, Istenre bízhatom, mert Ő Úr a vihar és a tengerek felett is. A szakasz utolsó 4 verse arról ír, hogy mennyire boldog az a nép, amely az Urat ünnepli, az Ő világosságában jár, ők ugyanis miközben az Úr nevének örvendeznek minden nap, Isten igazsága felmagasztalja őket. (17. v.) Megakadályoz-e Téged valami abban, hogy az Úrnak örvendezz, s ahhoz a néphez tartozz, amely az Urat ünnepli? Steven és Lilla JemmettHallgasd meg a Glory Dicsőítő Zenekar énekét!

Teljes öröm van házadban
A Zsoltárok könyve
Előfordult már veled, hogy beszélgettél valakivel és nagyon nehezen tudtad megfogalmazni az érzéseidet, gondolataidat, és hirtelen a másik néhány mondatban, vagy csak egy-két szóban, de pontosan azt mondta el, amit te akartál? Ha volt már ilyen, tudod, hogy ez milyen nagy segítség abban, hogy tovább tudj lépni, más oldalról lásd a helyzetedet vagy észrevedd, hogy mi a feladatod.
A Zsoltárok könyvének olvasása közben pontosan ezt élheted át! Kavarognak benned a gondolatok és érzelmek, erre a zsoltáros azt mondja: ismerem a helyzetedet, én is ezt éreztem, amikor leírtam ezt a verset, és kiöntöttem a szívemet Isten előtt, Ő fölemelt akkor, megvigasztalt, erőt adott és most hálásan dicsőítem Őt.
Nem igazán találsz olyan élethelyzetet, amelyet a zsoltárok között ne írt volna le valaki. Dávid király közel a felét írta a százötven zsoltárnak. De mások is írtak ebben az öt, különböző hosszúságú könyvben olyan költeményeket, dicsérő énekeket (ez a zsoltár jelentése), amelyek egyénileg vagy közösségben is, más-más dallamra vagy különböző hangszerkísérettel énekelhetők.
Ne lepődj meg, ha ugyanazzal az igehellyel jelölve időnként más verset találsz a különböző fordításokban. Meglesz az is, amit keresel, csak lehet, hogy egy fejezettel előbb vagy később. Ugyanis több fordítás a Septuagintát veszi alapul, amely másképpen osztja föl a zsoltárokat.
Nagyon érdekes, hogy ebben a könyvben van a Biblia legrövidebb és a leghosszabb fejezete is. Megtalálod melyek ezek?