A példabeszédek könyve 12,1-15
2024. január 15.
Igazság vagy hazugság?


Jobb annak, akit lebecsülnek, de szolgája van, mint annak, aki dicsekszik, de alig van kenyere. (Példabeszédek 12,9)
Slide1

“Túl szép, hogy igaz legyen?” – Néha igen. Nem minden olyan igaz, mint amilyennek elsőre látjuk.


Amit mond az ember, annak a gyümölcséből lakik jól, és amit tesz az ember, azt fizetik neki vissza. A bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra. (Példabeszédek 12,14-15)


A példabeszédek könyve 12,1-15

1 Aki szereti az intelmet, szereti a tudást, aki pedig gyűlöli a feddést, az ostoba marad. Péld 13,1.18 2 A jó ember jóakaratot nyer az Úrtól, de az alattomos embert ő bűnösnek tartja. 3 Nem áll szilárdan a bűnösen élő ember, de az igazak gyökere mozdíthatatlan. 4 A derék asszony urának koronája, de mint a csontszú, olyan a szégyentelen. Péld 31,10-31 5 Az igazak gondolatai helyesek, a bűnösök szándékai csalárdak. 6 A bűnösök szavai vérszomjasak, de a becsületeseket megmenti beszédük. 7 Romlás éri a bűnösöket, és odalesznek, de az igazak háza megmarad. Péld 10,25 8 Értelmének megfelelően dicsérik az embert, a fondorlatos szívűt pedig megvetik. 9 Jobb annak, akit lebecsülnek, de szolgája van, mint annak, aki dicsekszik, de alig van kenyere. 10 Az igaz törődik még állatjának kívánságával is, a bűnösnek még az irgalma is kegyetlen. 11 Aki műveli földjét, jóllakik kenyérrel, de aki hiábavalóságokat hajszol, az esztelen. Péld 28,19 12 A bűnös a gonoszsággal szerzett zsákmányra vágyik, az igazak mégis gyökeret vernek. 13 A vétkes ajak veszedelmes csapda, de az igaz kikerül a bajból. 14 Amit mond az ember, annak a gyümölcséből lakik jól, és amit tesz az ember, azt fizetik neki vissza. Péld 13,2; 18,20 15 A bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra.


Van olyan ismerősöd, aki teljesen más képet mutat magáról online, mint offline? Néhány évvel ezelőtt ismertem pár „kissé híres” celebet, akik megjelentek magazinokban, tévében és természetesen a közösségi médiában. Sajnos az általuk ábrázolt életmód valósága nem életük igazi valóságát tükrözte vissza - igazán kenyérszűkében voltak. (9. v.) Nem szabadna elfelejtenünk, hogy nem minden az, aminek látszik, főleg a mai influenszerek, hírességek, TikTok és MI világában! A nap végén az igazság az, ami igazán számít, nem pedig az, amit mutatni szeretnénk. Ebben az igeszakaszban sok az ellentét aközött, ahogyan az igaz ember jár el és ahogyan a bűnös, erkölcstelen, bolond ember. Hívő emberként sem hozunk mindig helyes döntéseket, de van lehetőségünk beismerni és megbánni hibáinkat. A másik dolog, amit tennünk kellene, hogy keressük, hallgassuk meg mások tanácsát (15. v.), főleg a nálunk idősebbekét és bölcsebbekét. És mikor alkalom adódik rá, idővel mi is képesek leszünk nálunknál fiatalabbaknak tanácsot adni, előresegíteni őket a hitben. Adjunk ma időt magunknak arra, hogy jobban megismerjünk embereket, véleményeket vagy mozgalmakat, mielőtt lelkesedni kezdenénk értük! James Wheeler-MezeiA példabeszédek könyve

Régen a hétköznapi beszéd része volt, hogy közmondásokkal fejeztük ki egy-egy történet vagy esemény tanulságát. Ma már sokkal kevesebbet mondogatjuk ezeket a tömören megfogalmazott igazságokat, pedig sok mindent egyszerűbben el lehet így mondani. Például, amikor azt mondjuk, hogy „aki másnak vermet ás, maga esik bele”, nem kell elmagyarázni, hogy az illető balga módon másoknak akart ártani és végül neki lett rosszabb. De, amikor ezt a közmondást használjuk, talán nem is gondolunk arra, hogy tulajdonképpen egy bibliai verset idézünk (Péld 26,27), mégpedig abból a könyvből, amit Salamonnak tulajdonítanak.
Salamon, amikor lehetőséget kapott Istentől, hogy bármit kérhet, a bölcsességet kérte. Isten ezt meg is adta neki, és ráadásul kapott gazdagságot is. Bölcsessége messze földön híressé tette. „Háromezer példabeszédet mondott és ezeröt éneket szerzett.” (IKir 5,12) Ebből lett a Példabeszédek könyve. Érdemes lassan olvasni és közben megkeresni, hogy valójában mit is jelent egy-egy mondat, mert nem csupán annyit, amit első olvasásra láthatsz benne. Ha elég figyelmesen olvasod, több ma használt közmondásra is ráakadhatsz. Kívánom, hogy kapj ehhez bölcsességet Istentől!