Márk evangéliuma 2,1-12
2024. január 9.
Ilyet még sohasem láttunk!


…Fiam, megbocsáttattak a te bűneid… (Márk 2,5)
Slide1

Jézus megsejtette a szívében, hogy azt gondolják: egyedül Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Csodálatos módon mutatta meg nekik, hogy Ő valóban Isten Fia, azáltal, hogy elvégezte azt a munkát, amire az Atya elhívta Őt.


Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza! Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára; úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették Istent, és ezt mondták: Ilyet még sosem láttunk! (Márk 2,11-12)


Márk evangéliuma 2,1-12

1 Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. 2 Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely; ő pedig hirdette nekik az igét. 3 Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. 4 De mivel a sokaság miatt nem vihették őt hozzá, megbontották a tetőt ott, ahol ő volt, és a résen át leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. 5 Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: Fiam, megbocsáttattak a te bűneid. 6 Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben: 7 Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja! Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Zsolt 130,4 8 Jézus lelkében azonnal felismerte, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik: Miért tanakodtok így szívetekben? 9 Melyik a könnyebb? Azt mondani a bénának, hogy megbocsáttattak a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, vedd az ágyadat és járj? 10 Azért pedig, hogy megtudjátok, az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön – így szólt a bénához: 11 Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza! 12 Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára; úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették Istent, és ezt mondták: Ilyet még sohasem láttunk!


1989-ben Kelet-Európa felszabadult a kommunista elnyomás alól. Emlékszem, épp Lengyelországba tartottam Németországon keresztül, és egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy már nem áll ott határőr kalasnyikovval a kezében. Teljesen ledöbbentem: szinte sokkolt az élmény, ugyanakkor nagyon felszabadító és felemelő érzés is volt, miután ezt megelőzően éveken át zaklattak. Sejtésem szerint az emberek Jézus szülőföldjén, Kapernaumban szintén teljesen ledöbbentek és őket is sokkolta, amikor Jézus így szólt a bénához: „Megbocsáttattak a bűneid”, de talán még ennél is jobban, amikor ezt mondta neki: „Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj!” Nem csoda, hogy ezt látva így dicsőítették Istent: „Ilyet még sohasem láttunk!”. Jézus megsejtette a szívében, hogy azt gondolják: egyedül Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Csodálatos módon mutatta meg nekik, hogy Ő valóban Isten Fia, azáltal, hogy elvégezte azt a munkát, amire az Atya elhívta Őt (lásd Jn 5,36). Érdemes említést tenni a négy férfiról is, akik a bénát Jézushoz vitték, mert hajlandóak voltak áldozatot hozni érte. Bárcsak mi is törekednénk erre! Azonban az orruk alatt pusmogó írástudók ellenpéldájából is tanulhatunk, akik nagyon gyorsan meghozták az ítéletet Jézusról: istenkáromló! Az író, C. S. Lewis jegyezte meg egyszer nagyon találóan: „Isten többnyire olyan kivitelezési módokat választ, amelyek nekem egyáltalán nem tetszenek.” Remélem, mi nem követjük el ugyanazt a hibát, mint a tömeg vallásos vezetői! Gus EyreMárk evangéliuma

Ha egy eseményről, amelyen nem vettél részt pontosan akarod tudni, hogy milyen volt, és mi is történt ott valójában, akkor hol keresed az igazságot? Átnézed a hírportálokat, hogy mit írnak, vagy a hozzászólásokból próbálod kitalálni, hogy mi történt? Esetleg az ismerőseid között keresel olyat, aki többet tud a dologról? Azt hiszem, ez visz legközelebb a valósághoz. Jézus életéről is úgy tudhatjuk meg a legtöbbet, ha olyan embertől hallunk róla, aki ott volt. Ezért érdemes elolvasni az evangéliumokat. Márkról ugyan nem tudjuk, hogy ott volt-e az eseményeknél, de az biztos, hogy mestere, Péter mindenütt jelen volt, amikor Jézus tanított és csodákat tett, és ott volt akkor is, amikor megfeszítették Krisztust, sőt a feltámadása után is találkozott vele.
Márk Pétertől sokszor hallhatta Jézus történetét és fordította szavait, hisz tolmácsként és munkatársként is mellette volt. Valószínűleg Péter élete vége felé az ő beleegyezésével, esetleg diktálására írta le Márk Jézus életének, halálának és feltámadásának történetét 64-65 tájékán.
Máté ugyan megelőzi az Újszövetségben, de mégis Márk a legelső leírt evangélium a négy közül. És ez a legrövidebb is. Éppen ezért bátran ajánlhatod azoknak a barátaidnak is elolvasásra, akik még nem ismerik a Bibliát és nem tudják, hol kezdjenek hozzá. Mert ebben a könyvben nem találnak nehezen érthető részeket, nemzetségtáblázatokat, azonban megtalálnak mindent, amit Isten Szolgájáról, Jézus Krisztusról tudniuk kell.