A Zsoltárok könyve 96
2024. április 21.
Imádság és munka


Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az ÚR! Bizony szilárdan áll a világ, nem inog. Igazságosan ítéli a népeket. (Zsoltárok 96,10)
Slide1

Életünk akkor kerül a helyére, ha az imádság és a munka egyaránt helyet kap benne.


Énekeljetek az ÚRnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását mindennap! Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek! (Zsoltárok 96,2–3)


A Zsoltárok könyve 96

1 Énekeljetek új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak, te egész föld! Zsolt 33,3 2 Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását mindennap! 3 Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek! 4 Mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmetesebb minden más istennél. 5 Hiszen a népek istenei csak bálványok, az Úr pedig az ég alkotója. 6 Fenség és méltóság jár előtte, erő és ékesség van szentélyében. 7 Népek törzsei! Magasztaljátok az Urat! Magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát! Zsolt 29,1-2 8 Magasztaljátok az Úr dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek udvaraiba! 9 Boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben, reszkess tőle, te egész föld! 10 Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az Úr! Bizony szilárdan áll a világ, nem inog. Igazságosan ítéli a népeket. Zsolt 47,8-9 11 Örüljön az ég, örvendezzen a föld, zúgjon a tenger a benne levőkkel! Zsolt 98,7-9 12 Ujjongjon a mező és minden, ami rajta van! Ujjongnak majd az erdő fái mind 13 az Úr előtt, amikor eljön, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. ApCsel 17,31


Az előző napok történeti Igéi után ma egy zsoltár imádságban emeljük föl az Úr nevét. Ora et labora – imádkozva és dolgozva, hirdeti a bencések jelmondata. Éneklés vagy takarítás? Látogatás vagy fahasogatás? Imádság vagy munka? Melyik az értékesebb szolgálat? Életünk félrebillen, ha csak lelki, szellemi téren figyelünk az Úrra. De akkor is félrecsúszunk könnyen, ha a fizikai dolgokban, cselekedetekben engedelmesek vagyunk, viszont a lelki kapcsolatunk elsilányul. Ahogyan a Bibliában helye van az építkezésnek és a zsoltároknak is, úgy életünkben is jó, ha imádság és munka/tanulás együtt van jelen. Számodra mi nehezebb: elcsendesedni és imádkozni, vagy engedelmes cselekedeteket tenni? Milyen konkrét dolgot tehetsz azért, hogy a számodra nehezebb területen előre haladj? Tar ZoltánA Zsoltárok könyve

Előfordult már veled, hogy beszélgettél valakivel és nagyon nehezen tudtad megfogalmazni az érzéseidet, gondolataidat, és hirtelen a másik néhány mondatban, vagy csak egy-két szóban, de pontosan azt mondta el, amit te akartál? Ha volt már ilyen, tudod, hogy ez milyen nagy segítség abban, hogy tovább tudj lépni, más oldalról lásd a helyzetedet vagy észrevedd, hogy mi a feladatod.
A Zsoltárok könyvének olvasása közben pontosan ezt élheted át! Kavarognak benned a gondolatok és érzelmek, erre a zsoltáros azt mondja: ismerem a helyzetedet, én is ezt éreztem, amikor leírtam ezt a verset, és kiöntöttem a szívemet Isten előtt, Ő fölemelt akkor, megvigasztalt, erőt adott és most hálásan dicsőítem Őt.
Nem igazán találsz olyan élethelyzetet, amelyet a zsoltárok között ne írt volna le valaki. Dávid király közel a felét írta a százötven zsoltárnak. De mások is írtak ebben az öt, különböző hosszúságú könyvben olyan költeményeket, dicsérő énekeket (ez a zsoltár jelentése), amelyek egyénileg vagy közösségben is, más-más dallamra vagy különböző hangszerkísérettel énekelhetők.
Ne lepődj meg, ha ugyanazzal az igehellyel jelölve időnként más verset találsz a különböző fordításokban. Meglesz az is, amit keresel, csak lehet, hogy egy fejezettel előbb vagy később. Ugyanis több fordítás a Septuagintát veszi alapul, amely másképpen osztja föl a zsoltárokat.
Nagyon érdekes, hogy ebben a könyvben van a Biblia legrövidebb és a leghosszabb fejezete is. Megtalálod melyek ezek?