Ézsaiás próféta könyve 43,1-13
2024. június 29.
Isten a dicsőségére teremtett


Ti vagytok a tanúim - így szól az ÚR -, és az én szolgáim, akit kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett isten, és utánam sem lesz. (Ézsaiás 43,10)
Slide1

Előfordulhat, hogy olyannal kell párba állnunk, aki bántani szokta a társait, vagy csak akkor hívnak valahova, ha már nincs más. Csodálatos élmény ezzel szemben, amikor valaki szeretetből direkt minket választ.


Ezt mondom északnak: Add ide! - és délnek: Ne tartsd fogva! Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld széléről, mindenkit, akit rólam neveztek el, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. (Ézsaiás 43,6–7)


Ézsaiás próféta könyve 43,1-13

1 De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ézs 41,10; 44,1 2 Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. 2Móz 14,29; Zsolt 66,12; 124,4-5; Dán 3,25 3 Mert én, az Úr vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód! Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted. Ézs 41,14 4 Mivel drágának tartalak és becsesnek, és mivel szeretlek, embereket adok helyetted, életedért cserébe nemzeteket. 5Móz 7,6-8; Jel 3,9 5 Ne félj, mert én veled vagyok! Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ézs 11,11-16; 42,14; 44,2; Jer 30,10; 46,27; ApCsel 18,9-10 6 Ezt mondom északnak: Add ide! – és délnek: Ne tartsd fogva! Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld széléről, 7 mindenkit, akit rólam neveztek el, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Jer 14,9; 15,16; Dán 9,19 8 Hozd ki a népet, amely vak, pedig van szeme, és süket, pedig van füle! Ézs 6,9-10; 42,18-25; Ez 12,2 9 Gyűljön egybe minden nép, jöjjenek össze a nemzetek! Ki tudja közülük megmondani és tudtunkra adni, hogy mi volt régen? Állítsák elő tanúikat, bizonyítsák igazuk, hogy aki hallja, azt mondja rá: Úgy van! Ézs 41,22-23.27; 44,7-8; 45,21 10 Ti vagytok a tanúim – így szól az Úr –, és az én szolgám, akit kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett isten, és utánam sem lesz! 11 Én, én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. 5Móz 4,35; 32,39; 1Kor 8,5-6 12 Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdettem, nem valami idegen isten. Ti vagytok a tanúim – így szól az Úr –, hogy én Isten vagyok. 13 Ezután is csak én leszek! Nincs, aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszem, ki másíthatja meg? Jób 9,12; Ézs 14,27


Vagyunk páran, akik tudják, milyen az, amikor utolsónak választanak egy csapatba. Azt viszont egyikünk sem tudja, milyen érzés Istennek, a szerető Urunknak, Teremtőnknek, amikor nem hívjuk Őt az életünkbe. Mindenkinél mélyebben átéli az elutasítás fájdalmát. Ez annak ellenére is igaz, hogy nem töltjük be semmilyen szükségletét. Mégis, csak a velünk való bensőséges kapcsolatán keresztül oszthatja meg a lényét velünk. Ezért mondja, hogy „Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld széléről, mindenkit, akit rólam neveztek el, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam.” Csak akkor tudja örömét lelni bennünk, ha engedjük, hogy közelebb vonzzon magához, és szoros kapcsolatot építhessen köztünk. Az 1. vers alapján a nevünkön szólít bennünket, és kifejezi, hogy Hozzá tartozunk. Megígéri nekünk, hogy akkor is elkísér bennünket, amikor nehézségeken megyünk keresztül, amik lehúznának. Nem enged elsüllyedni, és erőt ad, hogy tovább menjünk. A 10. verssel bátorít minket: „Ti vagytok a tanúim - így szól az ÚR -, és az én szolgám, akit kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett isten, és utánam sem lesz.” Ezen versek alapján mi a te létezésed értelme? Lederhaas KirkHallgasd meg az Apollo LTD-től a Soul Worth Saving című számot a háttérinfóknál!

Ézsaiás próféta könyve
A próféta feladata az, hogy Isten szavát tolmácsolja a népnek. Mint tolmács nem válogathat, hogy mit mond el és mi az, ami már kínos lenne, és ezért inkább hallgat róla. Ézsaiás egy olyan próféta volt, aki hatvan éven keresztül végezte ezt a fontos szolgálatot, olyan időkben, amikor Izráelt nagy birodalmak (az asszír, az egyiptomi és a babiloni) vették körül és harcolni kellett ellenük. Négy király is uralkodott ezekben az időkben, akiket Ézsaiás ismert, mert valószínűleg ő is előkelő családból származott. Egy gazdag országban kezdte működését, de egy meghódított és elpusztult országban fejezte be. Feleségét prófétanőként említi. Gyermekei pedig már a nevükben is próféciát hordoztak: „a maradék megtér” és „hamarzsákmány, gyorspréda”.
Ézsaiás próféta stílusa emelkedett, változatos és fordulatos. Méltó ahhoz az üzenethez, amit el kell mondania az eljövendő Messiásról és arról, hogy Isten azt várja, hogy népe szentségben járjon, bánja meg bűneit és engedelmesen várja az Eljövendőt, aki gyermekként adatik, de népe megváltása a feladata. Isten szolgája, a Messiás üdvösséget szerez szenvedése és halála által.
Időnként nehéz olvasni a prófétai szavakat, máskor meg annyi reménységet adnak, hogy másképpen tudsz előre tekinteni. Kívánom, hogy ez a könyv számodra is érthető örömüzenetté váljon!